Toán lớp 2

Giải bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem bài: Giải bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

489 – 253                                                        560 – 30

718 – 14                                                          807 – 105

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính.

465 – 3 = ……………                                    138 – 5 = …………….

465 – 30 = ………….                                     527 – 10 = …………..

465 – 300 = …………                                    968 – 500 = …………

Phương pháp giải:

Em thực hiện đặt tính rồi tính ra giấy nháp rồi viết kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

465 – 3 = 462                                                  138 – 5 = 133

465 – 30 = 435                                                527 – 10 = 517

465 – 300 = 165                                              968 – 500 = 468

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm theo cột dọc rồi viết các số ứng với mỗi loại quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm rồi viết các số còn thiếu trong phép cộng và phép trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2?

Tóm tắt

Lớp 1: …. học sinh

Lớp 2: …. học sinh

Tất cả: …. học sinh ?

Phương pháp giải:

Số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó = Số học sinh lớp 1 + Số học sinh lớp 2.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó là

210 + 245 = 455 (học sinh)

Đáp số: 455 học sinh

 

 

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button