Toán lớp 2

Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 43) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Nối (theo mẫu) để mỗi tổng đều bằng 10.

Bạn đang xem bài: Giải bài: Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 43) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi nối hai số có tổng bằng 10 với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

a) 4 + 6 + 5 = ……….

b) 3 + 7 + 6 = ……….

c) 1 + 9 + 8 = ……….

d) 8 + 2 + 3 = ……….

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 4 + 6 + 5 = 10 + 5 = 15

b) 3 + 7 + 6 = 10 + 6 = 16

c) 1 + 9 + 8 = 10 + 8 = 18

d) 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

Bài 3

Tìm số, biết ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm các số còn thiếu sao cho ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 10.

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button