Toán lớp 2

Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Làm theo mẫu.

Bạn đang xem bài: Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ để xác định số trăm, số chục, số đơn vị thích hợp với mỗi tranh vẽ.

– Viết số đó dưới dạng tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

>, <, =

315 …… 122                                                            58 ….. 416

707 …… 770                                                            200 + 80 + 2 ….. 282

Phương pháp giải:

So sánh các số ở 2 vế (hoặc tính tổng các số) rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

315 > 122                                                      58 < 416

707 < 770                                                      200 + 80 + 2 = 282

Bài 3

Viết số vào chỗ chấm.

a) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 821 > 537 > 524 > 138

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 821, 537, 524, 138.

b) Ta có 239 < 293 < 923 < 932

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 239, 293, 923, 932.

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để tìm quy luật cho các số trong mỗi hàng.

Từ đó viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Nối theo mẫu.

Phương pháp giải:

Nối mỗi số trên ngôi nhà với các số tương ứng trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Số?

                            Ước lượng: Có khoảng …. con.                  Đếm: Có .…. con.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em xác định số nhóm chim cánh cụt và số con chim trong mỗi nhóm.

Từ đó ước lượng được số con chim có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 40 con.                  Đếm: Có 42 con.

Bài 7

Thử thách.

Số?

Cho các số 100, 300, 600, 700, 900.

Chọn hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của hai hay ba số đã cho để gộp lại được 1000 rồi điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button