Toán lớp 2

Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (trang 119) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Quan sát hình vẽ các chấm tròn.

Bạn đang xem bài: Giải bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (trang 119) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Số? (theo mẫu)

Mẫu:

Phương pháp giải:

Đếm số chấm tròn trong mỗi hình rồi viết vào chỗ chấm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối các ô phù hợp (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Nối các số với cách đọc và số chục, số đơn vị thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi nối các số tới các điểm tương ứng trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

>, <, =

35 ……… 22                                                     38 ……….. 46

77 ……… 79                                                     80 + 2 ……… 82

64 ……… 60 + 40                                             50 + 2 ……… 20 + 5

Phương pháp giải:

So sánh 2 vế rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

35 > 22                                                            38 < 46

77 < 79                                                            80 + 2 = 82

64 < 60 + 40                                                    50 + 2 > 20 + 5

Bài 5

Đánh dấu vào số lớn nhất.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi đánh dấu vào số lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 34 < 45 < 54 nên số lớn nhất là 54.

b) 25 < 34 < 84 nên số lớn nhất là 84.

Bài 6

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Dãy số được sắp xếp theo thứ tự

a) từ bé đến lớn.

b) từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

Quan sát các dãy số trong hình vẽ, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé rồi ghi đ, s cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Bài 7

Ước lượng rồi đếm.

Số?

a)

b)

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ, các viên bi được xếp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 10 viên bi. Đếm thêm 10 ta ước lượng được số viên bi.

– Các bạn được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 10 bạn, từ đó em ước lượng được số bạn có trong hình.

Lời giải chi tiết:

a) Ước lượng: Có khoảng 50 viên bi.

    Đếm: Có 52 viên bi.

b) Ước lượng: Có khoảng 30 bạn

    Đếm: Có 28 bạn.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button