Toán lớp 2

Giải bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (trang 19) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Quan sát tranh.

Bạn đang xem bài: Giải bài: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (trang 19) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

 

a) Tô màu vào ô dưới đây.

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ.

Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh.

Chuột

 

 

 

 

 

 

Mèo

 

 

 

 

 

 

b) Nhiều hơn hay ít hơn?

Số con chuột ………… số con mèo.

Số con mèo ………….. số con chuột.

c) Có 4 con mèo và 6 con chuột.

Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

(Hỏi số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?)

 

 

 

 

 

Trả lời: Số chuột nhiều hơn số mèo là ….. con.

             (Số mèo ít hơn số chuột là ….. con) 

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ, đếm số con chuột và con mèo rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

– Tính số con chuột nhiều hơn số con mèo.

 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Quan sát tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em hãy tính số con cò nhiều hơn hay ít hơn số con cá bao nhiêu rồi điền Đ, S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Cho hai băng giấy sau.

a) Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm.

Băng giấy xanh dài …… cm.

Băng giấy trắng dài ……. cm.

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm.

B. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 17 cm.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ đo độ dài mỗi băng giấy rồi điền tiếp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Băng giấy xanh dài 10 cm.

Băng giấy trắng dài 7 cm.

b) Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng là

10 – 7 = 3 ( cm)

Chọn đáp án A.

Bài 4

Ngăn trên có 20 quyển sách, ngăn dưới có 35 quyển sách. Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?

 

 

 

 

 

Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới …. quyển sách.

Phương pháp giải:

Số sách ngăn trên ít hơn ngăn dưới = Số sách ngăn dưới – Số sách ngăn trên.

Lời giải chi tiết:

  35

   –

  20

   =

  15

Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 15 quyển sách.

Bài 5

Ở một siêu thị, ngày thứ nhất bán được 58 thùng dâu, ngày thứ hai bán được 30 thùng dâu. Hỏi cả hai ngày siêu thị bán được bao nhiêu thùng dâu?

 

 

 

 

 

Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được …. thùng dâu.

Phương pháp giải:

Số thùng dâu cả hai ngày bán được = Số thùng dâu bán ngày thứ nhất + Số thùng dâu bán ngày thứ hai.

Lời giải chi tiết:

  58

   +   

  30

  =

  88

Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được 88 thùng dâu.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button