Toán lớp 2

Giải bài: Em làm được những gì (trang 37) Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Bạn đang xem bài: Giải bài: Em làm được những gì (trang 37) Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải:

Đọc số hoặc viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tô màu hồng vào ô số lớn nhất, màu xanh vào ô số bé nhất rồi viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn vào các ô bên dưới.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Ta có  3 < 33 < 38 < 83 Nên số lớn nhất là 83 (tô màu hồng), số nhỏ nhất là 3 (tô màu xanh).

          18 < 78 < 81 < 87 Nên số lớn nhất là 87 (tô màu hồng), số nhỏ nhất là 18 (tô màu xanh).

Ta điền được như sau:

Bài 3

Đặt tính rồi tính.

48 + 21                        72 + 6                          97 – 45                        38 – 7

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

– Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Vẽ kim giờ còn thiếu và viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

– Quan sát đồng hồ ở cột bên phải ta viết thời gian tương ứng mà đồng hồ chỉ.

– Xác định thời điểm 1 giờ trước rồi vẽ kim đồng hồ cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Viết tên đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi viết tên đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Tính rồi sắp xếp các kết quả theo thứ tự từ lớn đến bé.

7 dm + 0 dm = ……..                           8 dm – 2 dm = ………

70 dm – 30 dm = ……..                       90 dm – 40 dm = ………

    ……. dm, ……. dm, …….. dm, …… dm

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết đơn vị dm vào sau kết qur tìm được.

Lời giải chi tiết:

7 dm + 0 dm = 7 dm                           8 dm – 2 dm = 6 dm

70 dm – 30 dm = 40 dm                     90 dm – 40 dm = 50 dm

               6 dm, 7 dm, 40 dm, 50 dm

Bài 7

Tô màu.

Tô hình tròn màu đỏ, hình tam giác màu vàng (có thể tô thêm màu và trang trí thành bức tranh).

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, xác định các hình tròn, hình tam giác rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự tô màu theo yêu cầu bài toán.

Bài 8

Có 23 con bọ rùa đang đậu trên những bông hoa, thêm 15 con bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con bọ rùa?

 

 

 

 

 

Trả lời: Có tất cả ……. con bọ rùa.

Phương pháp giải:

Số con bọ rùa = Số con bọ rùa lúc đầu + Số con bay đến.

Lời giải chi tiết:

25

+

13

=

38

Trả lời: Có tất cả 38 con bọ rùa.

Bài 9

Vui học.

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Phương pháp giải:

Các em ước lượng và đo độ dài từ khuỷu tay đến ngón tay giữa, độ dài bàn chân, chiều dài cặp sách của mình rồi điền đ, s cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button