Toán lớp 2

Giải bài: Điểm – đoạn thẳng (trang 26) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

a) Dùng thước thẳng nối các điểm để có:

Bạn đang xem bài: Giải bài: Điểm – đoạn thẳng (trang 26) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

  • Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.
  • Các đoạn thẳng AE, EB.
  • Các đoạn thẳng IK, KL, LM.

b) Em tô màu chuồng chim.

  • Hình vuông: màu vàng.
  • Hình tam giác: màu đỏ.
  • Hình chữ nhật: màu xanh dương.

Phương pháp giải:

Dùng thướng thẳng nối các điểm với nhau để được các đoạn thẳng ở đề bài. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MN dài 6 cm.

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ hai điểm M và N cách nhau 6 cm.

Bước 2: Nối hai điểm.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Ước lượng rồi đo.

b) Đo rồi viết số vào chỗ chấm.

– Đường màu xanh dài ….. cm.

– Đường màu đen dài …….. cm.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để ước lượng sau đó em dùng thước thẳng đô độ dài mỗi đường và điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

b) Đường màu xanh dài 7 cm.

Đường màu đen dài 8 cm.

Bài 4

Vẽ (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát rồi vẽ lại hình trên.

Lời giải chi tiết:

Học sinh quan sát rồi vẽ lại hình trên vào vở.

Bài 5

a) Số?

Mỗi hình sau có bao nhiêu hình tam giác?

                         Có ….. hình tam giác                                       Có …. hình tam giác

b) Vẽ thêm 1 đoạn thẳng để có 5 hình tam giác.

Phương pháp giải:

Quan sát rồi đếm số hình tam giác có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

                          Có 2 hình tam giác                                          Có 3 hình tam giác

b) Ta vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được 5 hình tam giác như sau:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button