Toán lớp 2

Giải bài: Bảng nhân 2 – VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Bạn đang xem bài: Giải bài: Bảng nhân 2 – VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em viết thành tổng các số hạng bằng nhau và tính kết quả phép nhân tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết số vào ô trống.

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính nhẩm:

2 x 1 = …                    2 x 5 = …                    2 x 10 = …

2 x 2 = ….                   2 x 6 = ….                   2 x 9 = ….

2 x 3 = ….                   2 x 4 = ….                   2 x 8 = ….

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2.

Lời giải chi tiết:

2 x 1 = 2                      2 x 5 = 10                    2 x 10 = 20

2 x 2 = 4                      2 x 6 = 12                    2 x 9 = 18

2 x 3 = 6                      2 x 4 = 8                      2 x 8 = 16

Bài 5

Tô màu các con gà có số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2.

 

Phương pháp giải:

Các số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Lời giải chi tiết:

Các số là kết quả của phép tính trong bảng nhân 2 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Tự tô màu vào hình vẽ.

Bài 6

Viết các phép nhân trong bảng nhân 2 (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Viết các phép tính trong bảng nhân 2 vào ô trống sao cho kết quả của phép tính đó tương ứng với các vạch trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2 và tô màu các ngôi nhà và xe ô tô có phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Các phép tính đúng là:

2 x  8 = 16                              2 x 7 = 14                          2 x 6 = 12

2 x 9 = 18                               2 x 10 = 20                        2 x 4 = 8

Em tự tô màu vào hình vẽ.

 

 

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button