Toán lớp 2

Giải bài: 8 cộng với một số (trang 46) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

Bạn đang xem bài: Giải bài: 8 cộng với một số (trang 46) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Tách 5 = 2 + 3

Ta lấy 8 + 2 = 10

10 + 3 = 13

Vậy 8 + 5 = 13

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm.

8 + 7 = ….                    8 + 3 = …..                   8 + 5 = …..

8 + 6 = …..                   8 + 8 = …..                   8 + 9 = …..

Phương pháp giải:

Tách số hạng thứ hai thành 2 cộng với một số (ví dụ 7 = 2 + 5).

Gộp cho đủ 10 rồi cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

8 + 7 = 15                    8 + 3 = 11                    8 + 5 = 13

8 + 6 = 14                    8 + 8 = 16                    8 + 9 = 17

Bài 3

Quan sát các phép tính sau.

Viết số vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Nối mỗi bảng với các con vật các bạn nuôi.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả trên mỗi tấm bảng rồi nối với số tương ứng của mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button