Toán lớp 2

Giải bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 2) trang 30 vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Tính 6 + 9.

Bạn đang xem bài: Giải bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 2) trang 30 vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Cách 1:                                                                      Cách 2:

Tách 9 = 4 + ….                                                         Tách: 6 = …. + 1

6 + …. = ….                                                                 1 + 9 = ….

10 + …. = ….                                                               10 + …. = ….

6 + 9 = …..                                                                  6 + 9 = …..

Phương pháp giải:

Tách theo yêu cầu của bài toán rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:                                                                      Cách 2:

Tách 9 = 4 + 5                                                           Tách: 6 = 5 + 1

6 + 4 = 10                                                                  1 + 9 = 10

10 + 5 = 15                                                                10 + 5 = 15

6 + 9 = 15                                                                  6 + 9 = 15

Bài 2

Phương pháp giải:

Thay số theo công thức:  Số hạng + Số hạng = Tổng, rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối mỗi con mèo với con cá bắt được (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính ghi trên mỗi con mèo rồi nối với số ghi trên con cá cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình bên có:

a) …. Hình tam giác.

b) …. Hình tròn.

c) Có tất cả bao nhiêu hình tròn và hình tam giác?

….. + ….. = …..

Phương pháp giải:

Đếm số hình tam giác và hình tròn rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Trong hình bên có:

a) 8 Hình tam giác.

b) 9 Hình tròn.

c) Có tất cả số hình tam giác và hình tròn là:

8 + 9 = 17 (hình)

TH số 2 Tân Thủy

 

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button