Giải bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (tiết 1) trang 97 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết tên các đường gấp khúc vào chỗ chấm.

Bạn đang xem bài: Giải bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (tiết 1) trang 97 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

b1 tiet 1 9

         Đường gấp khúc ………………………….                        Đường gấp khúc ……………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết tên các đường gấp khúc vào trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

b1 tiet 1 10

                            Đường gấp khúc MNPQ                                      Đường gấp khúc ABCDE

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình vẽ bên có …………. hình tứ giác.

b2 tiet 1 6

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào hình dạng của  hình tứ giác em hãy đếm số hình tứ giác và điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ bên có 8 hình tứ giác.

tr loinb2 tiet 1

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ.

b3 tiet 1 9

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b4 tiet 1 7

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ ……. mảnh giấy hình tam giác, ……. mảnh giấy hình tứ giác và …… mảnh giấy hình tròn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm số hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ 4 mảnh giấy hình tam giác, 9 mảnh giấy hình tứ giác và 2 mảnh giấy hình tròn.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *