Toán lớp 2

Giải bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, lít (tiết 2) trang 65, 66 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Quan sát tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bạn đang xem bài: Giải bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, lít (tiết 2) trang 65, 66 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải:

– Quan sát tranh vẽ rồi điền số cân nặng của mỗi bạn vào bảng.

– So sánh rồi viết tên bạn có số cân nặng nhất, số cân nhẹ nhất vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bằng cân đĩa, cân đồng hồ, cân bàn đồng hồ , hãy tập cân một số đồ vật xung quanh em rồi ghi kết quả cân nặng các đồ vật đó.

Phương pháp giải:

Em tự thực hành cân một số đồ vật xung quanh rồi ghi kết quả cân nặng các đồ vật đó.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Quả dưa hấu cân nặng 3 kg.

            Túi bột ngọt cân nặng 1 kg.

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mỗi bình A và B chứa được số cốc nước như hình dưới đây.

a) Bình A chứa được ……….. cốc nước.

    Bình B chứa được ………. cốc nước.

b) Cả hai bình chứa được …… cốc nước.

c) Bình A chứa được nhiều hơn bình B …… cốc nước.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Bình A chứa được 10 cốc nước.

    Bình B chứa được 8 cốc nước.

b) Cả hai bình chứa được 18 cốc nước.

c) Bình A chứa được nhiều hơn bình B 2 cốc nước.

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dùng ca 1 l múc nước ở trong thùng đổ vào xô đỏ 4 ca đầy nước và vào xô xanh 5 ca đầy nước. Khi đó:

a) Xô đỏ có …… l nước.

b) Xô xanh có …….. l nước.

Phương pháp giải:

Dùng ca 1 l múc nước ở trong thùng đổ vào xô đỏ 4 ca đầy nước nên xô đỏ có 4 l nước.

Tương tự em cũng tìm được số l nước ở xô xanh.

Lời giải chi tiết:

Dùng ca 1 l múc nước ở trong thùng đổ vào xô đỏ 4 ca đầy nước và vào xô xanh 5 ca đầy nước. Khi đó:

a) Xô đỏ có 4 l nước.

b) Xô xanh có 5 l nước.

 

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button