Toán lớp 2

Giải bài: 13 trừ đi một số (trang 61) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Viết vào chỗ chấm. 

Bạn đang xem bài: Giải bài: 13 trừ đi một số (trang 61) Vở bài tập toán 2 – Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Tách 5 = 3 + 2

Ta lấy 13 – 3 = 10

10 – 2 = 8

Vậy 13 – 5 = 8

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = …..                                 11 – 6 = 11 – 1 – 5 = …..

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = …..                                 12 – 6 = 12 – 2 – 4 = …..

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = ……                                13 – 6 = 13 – 3 – 3 = ……

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9                                    11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5                                    12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 6

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6                                    13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

Bài 3

Tính nhẩm.

13 – 6 = …..                             13 – 8 = …..                             13 – 4 = …..

13 – 7 = …..                             13 – 9 = …..                             13 – 5 = …..

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

13 – 6 = 7                                13 – 8 = 5                                13 – 4 = 9

13 – 7 = 6                                13 – 9 = 4                                13 – 5 = 8

Bài 4

Nối (theo mẫu) để biết sau mỗi tấm bìa là con vật gì?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button