Tổng hợp

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Đơn đề xuất cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được gửi tới cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp Giđấy chứng thực đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. an toàn thực phẩm, ban hành theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Nghị định 09/2016 / NĐ-CP về tăng mạnh vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm
  • Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Đơn xin cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem bài: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

…………, ngày …. tháng …. 5 20….

ĐỀ XUẤT

Cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thân mến: …………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất đề xuất cấp Giđấy chứng thực: …………………… ..

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………………………….

Fax Dế yêu: ……………………………………………..

Đề xuất cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất (loại thực phẩm, loại thành phầm …): ……………………………………………………. …….

………………………………………………………………………………………….

NHỮNG CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Đơn đề xuất cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 26/2012


Đơn xin cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____________

….., tháng ngày………. 5 20…

ĐỀ XUẤT
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Thân mến: ……………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………………………….

Tên của sự chia rời:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hội sở chính (theo đăng ký kinh doanh): …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Fax Dế yêu:………………………………………

Địa chỉ cấp giấy chứng thực sản xuất / kinh doanh (trước tiên): …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Doanh thu dự định ​​(hàng triệu đồng / tháng): …………………………………………………….

Số lượng viên chức: ……………………. (Trực tiếp: ……………………; gián tiếp: …………………….)

Đề xuất được cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh:…

……………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở trong giai đoạn sản xuất kinh doanh thực phẩm của mình và hoàn toàn chịu phận sự nếu vi phạm theo quy định của luật pháp.

NHỮNG CHỦ SỞ HỮU

(Ký và ghi rõ họ tên)

(trước tiên): Nếu trùng với địa chỉ kinh doanh đã đăng ký thì ghi “tại hội sở chính”.

3. Giấy má đề xuất cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy má cấp Giđấy chứng thực được đóng thành 01 quyển, gồm các giấy má sau:

1. Đơn đề xuất cấp Giđấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu trên).

2. Giđấy chứng thực đăng ký công ty có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có chứng nhận của cơ sở – Bản sao công chứng Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh).

3. Bản miêu tả hạ tầng, trang thiết bị, công cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm (có công nhận của cơ sở), bao gồm:

a) Bản vẽ lược đồ sắp xếp cơ sở và khu vực bao quanh;

b) Lược đồ thứ tự sản xuất thực phẩm hoặc thứ tự bảo quản, cung cấp thành phầm và bản miêu tả hạ tầng, trang thiết bị, công cụ của cơ sở.

4. Giđấy công nhận đã huấn luyện kiến ​​thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy công nhận (có công nhận của cơ sở);

  • Bản sao giấy chứng thực đã được huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm.

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách cán bộ được tập huấn (có công nhận của cơ sở).

5. Giđấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Báo cáo kết quả cấy phân âm tính với mầm bệnh đường ruột (tả, lỵ, trực khuẩn, thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với vùng có dịch ỉa chảy lưu hành theo ban bố của Bộ Y tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy công nhận (có công nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khỏe, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có công nhận của cơ sở). .

Kính mời quý bạn đọc tham khảo tại phân mục Đầu cơ kinh doanh trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button