Toán lớp 1

Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 1 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Đề bài
  • Lời giải

Đề bài

Bạn đang xem bài: Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 1 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1 (2 điểm): Nối: 

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 4 = …                                 7 – 5 = …

8 + 0 = …                                 6 – 3 = …

7 + 1 = …                                 5 – 1 = …

5 + 5 = …                                10 – 8 = …

Bài 3 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 3, 8, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 4, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

Trên hình vẽ có:

…… hộp quà dạng hình lập phương ;

…… hộp quà dạng hình hộp chữ nhật.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp: 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số đồ vật ở mỗi hình sau đó nối với kết quả tương ứng.

Cách giải:

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

2 + 4 = 6                                    7 – 5 = 2

8 + 0 = 8                                    6 – 3 = 3

7 + 1 = 8                                    5 – 1 = 4

5 + 5 = 10                                 10 – 8 = 2

Bài 3:

Phương pháp:

So sánh các số đã cho (khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn), sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Cách giải:

a) So sánh các số đã cho ta có: 2 < 3 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 2, 3, 8.

b) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 4. 

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 4.

Bài 4:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để đếm các hộp quà dạng hình lập phương và hộp quà dạng hình hộp chữ nhật có trong hình vẽ.

Cách giải: 

Trên hình vẽ có:

+) 5 hộp quà dạng hình lập phương (đó là các hộp quà màu xanh) ;

+) 6 hộp quà dạng hình hộp chữ nhật (đó là các hộp quà màu hồng).

Bài 5:

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số đồ vật hoặc con vật ở mỗi hình và tìm phép tính thích hợp (phép cộng hay phép trừ), sau đó viết phép tính tương ứng rồi tính

Cách giải:


TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 1

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button