Toán lớp 1

Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 1 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Đề bài
  • Lời giải

Đề bài

Bạn đang xem bài: Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Toán lớp 1 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: 

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

8 – 6 = …                                3 + 1 = …

2 + 4 = …                                5 – 2 = …

7 + 3 = …                                10 – 9 = …

6 – 1 = …                                4 + 5 = …

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 2, 9, 5:

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, những số nào vừa lớn hơn 4, vừa bé hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

                5 + 2 … 7

                9 – 3 … 8

                6 … 1 + 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh: 

Lời giải

Bài 1:

Phương pháp:

Đếm số quả ở mỗi hình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải: 

Bài 2:

Phương pháp:

Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

8 – 6 = 2                                    3 + 1 = 4

2 + 4 = 6                                    5 – 2 = 3 

7 + 3 = 10                                 10 – 9 = 1

6 – 1 = 5                                    4 + 5 = 9

Bài 3:

Phương pháp:

So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn.

Cách giải:

a) So sánh các số ta có:

2 < 5 < 9.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

2, 5, 9.

b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 2 là số bé nhất.

c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 4, vừa bé hơn 8 là số 5.

Bài 4:

Phương pháp:

Tính giá trị ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Cách giải:

        5 + 2 = 7

        9 – 3 < 8 (Vì 9 – 3 = 6 và 6 < 8) ;

        6 > 1 + 4 (Vì 1 + 4 = 5 và 6 > 5).

Bài 5:

Phương pháp:

Lần lượt nối các số từ 1 tới 10 để hoàn thiện bức tranh đã cho.

Cách giải:


TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 1

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button