Tổng hợp

Đáp án tuần 10 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Thực hiện có hiệu quả, thiết thực kỷ niệm 90 5 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Cuộc thi trắc nghiệm “Mày mò 90 5 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra sôi nổi. Giaitoan8.com xin san sẻ đáp án tuần 10 của cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm “Mày mò 90 5 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Đảng bộ” theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương trên mạng xã hội VCNET đang diễn ra được gần như sự ủng hộ với gần 500.000 thí sinh tham dự. Dưới đây là đáp án tuần 10 của cuộc thi để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Đáp án tuần 10 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Câu 1: 5 1967, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu với Ban Bí thơ đưa cuộc chuyển di “Báo công, lập công” thành nề nếp hàng 5 dựa trên kinh nghiệm của những phong trào, cuộc chuyển di nào?

A. Phong trào thi đua “Hai tốt” ở Quảng Bình và phong trào “Tạp chí chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình

B. Phong trào “Ba chuẩn bị” và “5 tự nguyện”

C. Phong trào “Ba đảm đang” và “Xây dựng gia đình vang dội”

D. Phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ”

Chọn A. Phong trào thi đua “Hai tốt” ở Quảng Bình và phong trào “Tạp chí chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình

Câu 2: Cuối 5 1969, đầu 5 1970, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện đợt sinh hoạt chính trị nào?

A. Học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

B. Học tập và tuân theo lời dạy của Bác Hồ lớn lao

C. Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao

D. Học tập và tuân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chọn D. Học tập và tuân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 3: “Tăng lên 1 bước quan trọng phẩm giá cách mệnh, trình độ chính trị, bản lĩnh áp dụng lý luận Mác – Lê-nin, đường lối, cơ chế của Đảng vào thực tế” là nội dung của văn bản nào. do Đảng ban hành 5 1970?

A. Chỉ thị số 141-CT / TW của Ban Bí thơ về công việc tư tưởng

B. Nghị quyết số 210-NQ / TW về giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

C. Thông báo số 05-TB / VPTW về vấn đề huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ chỉ huy cấp huyện.

D. Nghị quyết số 41-NQ / TW của Ban Bí thơ về việc chuyển hạng A1 thành trường lý luận đương thứ

Phương án B. Nghị quyết số 210-NQ / TW về giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Câu 4: 5 1970, Đảng ta đã đề ra những giải pháp gì để tiến hành cuộc chuyển di tăng lên chất lượng hàng ngũ đảng viên và kết nạp Đảng vào giai cấp Hồ Chí Minh?

A. Tất cả đảng viên phải tham dự lớp học các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng, sách tầm thường chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

B. Giáo dục lý luận và chính trị phải theo phương châm kết cân đối luận và thực tế.

C. Liên kết tăng lên nhận thức chính trị với tu dưỡng tư tưởng, đạo đức cách mệnh

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Chỉ thị số 190-CT / TW ngày 7/7/1971 của Ban Bí thơ khóa III giao bổn phận giúp Trung ương Đảng điều hành hợp nhất toàn bộ hàng ngũ trí thức là cơ quan nào?

A. Ban Tổ chức Trung ương

B. Ban Tuyên giáo Trung ương

C. Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

D. Ủy ban Khoa học và Giáo dục Trung ương

Chọn C. Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Câu 6: Chủ trương của Ban Bí thơ về xuất bản và phát hành tạp chí 5 1970 là “tăng lên chất lượng và xếp đặt lại lực lượng tạp chí” nhằm giải quyết những giảm thiểu nào?

A. Lực ép quá bé

B. Tạp chí tuyên truyền quá nhiều về nền kinh tế

C. Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tính năng; Lực lượng tạp chí phân bố chưa cân đối; Báo địa phương không liên quan với người đọc cơ sở

D. Tạp chí tuyên truyền về văn hóa xã hội

Chọn C. Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tính năng; Lực lượng tạp chí phân bố chưa cân đối; Báo địa phương không liên quan với người đọc cơ sở

Câu 7: 5 1973 và đầu 5 1974, 5 đợt tuyên truyền trong công việc tư tưởng của Đảng được chú trọng là gì?

A. Tăng lên lòng kiêu hãnh về truyền thống người hùng; đề cao và đề cao chủ nghĩa người hùng cách mệnh

B. Làm rõ nhiệm vụ khôi phục và tăng trưởng kinh tế kế hoạch 2 5 1973-1974

C. phanh phui việc Mĩ – Ngụy vi phạm Hiệp định Pa-ri, tranh thủ sự nhất trí của dư luận quốc tế

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Nghị quyết lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 13-10-1973 đề ra những nhiệm vụ chủ chốt nào của cách mệnh miền Nam?

A. Chiến đấu trên 3 chiến trận chính trị, quân sự và ngoại giao; buộc địch phải nghiêm túc chấp hành Hiệp định Pari.

B. Phục hồi và tăng trưởng sản xuất nông nghiệp

C. Hăng hái mở cửa giao lưu kinh tế giữa vùng ta và vùng địch

D. Đẩy mạnh kết đoàn trong phe xã hội chủ nghĩa và tăng nhanh kết đoàn quốc tế

Chọn A. Chiến đấu trên 3 chiến trận chính trị, quân sự và ngoại giao; buộc địch phải nghiêm túc chấp hành Hiệp định Pari.

Câu 9: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Tuyên giáo đã có đóng góp quan trọng nào sau đây?

A. Góp phần xây dựng, vun vén và phát huy lòng tin vào sự chỉ huy của Đảng

B. dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước sôi nổi, hào hùng.

C. Giữ vững sự nghiệp Việt Nam, tranh thủ sự hỗ trợ phệ mập và có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa đồng bào

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: “Các em thân thương, Đất nước là máu xương của chúng ta / Phcửa ải biết gắn bó chung tình / Phcửa ải biết hóa thân thành hình quốc gia / Làm nên quốc gia muôn thuở…” là những lời của bài thơ Quốc gia. Bạn có thể cho biết người nào là tác giả của bài thơ này?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Nguyễn Khoa Điềm

C. Chế Lan Viên

D. Tố Hữu

Chọn B. Nguyễn Khoa Điềm

Trên đây là đáp án tuần 10 cuộc thi “Mày mò 90 5 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Những thông tin mới nhất về cuộc thi sẽ được Giaitoan8 cập nhật liên tiếp !. Vui lòng tham khảo trước Đáp án tuần 11 cuộc thi “Mày mò 90 5 Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” đây


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button