Âm nhạc lớp 2

Chương trình giảm tải môn Địa lý 2021-2022

Chỉ dẫn tinh giảm nội dung dạy học Địa lý 2021-2022

Nội dung giảm tải chương trình môn Địa lý 5 học 2021-2022 vừa được Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành tại Công văn số 5 học 2021-2022. Sau đây là cụ thể chỉ dẫn dễ ợt hóa nội dung dạy học môn Địa lý THCS và THPT, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Chỉ dẫn tinh giảm chương trình công nghệ cho trung học cơ sở và trung học phổ quát 2020-2021
  • Chỉ dẫn rút gọn chương trình môn Toán 2020-2021

Chương trình giảm tải môn Địa lý THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Địa lý THCS 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Địa lý cấp THCS 2021-2022

Bạn đang xem bài: Chương trình giảm tải môn Địa lý 2021-2022

Để xem cụ thể chỉ dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT môn Địa lý theo Công văn 4040 của Bộ Giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BÀI DẠY MÔN ĐỊA LÍ THỨ HAI.

(Kèm theo Công văn số 3280 / BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 5 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện)

  1. Lớp6

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

trước hết

Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

Bản đồ định nghĩa

Tích hợp vào Bài 3

Phần còn lại của nội dung

Không dạy

2

Bài 6. Thực hành. Thực hành sử dụng diện tích và thước kẻ để vẽ lược đồ lớp

Toàn bộ bài hát

Khuyến khích học trò tự làm

3

Bài 8. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất học trò làm

4

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố đất liền và biển cả trên bề mặt Trái Đất

Câu 3

Không đề xuất học trò làm

5

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ ko khí

Mục 1. Thời tiết và khí hậu

Tích hợp vào Bài 22

Mục 2. Nhiệt độ ko khí và cách đo nhiệt độ ko khí

Tích hợp vào bài 19

Mục 3. Sự chuyển đổi nhiệt độ của ko khí

Tích hợp vào Bài 19

6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

Toàn bộ bài hát

Tích hợp nội dung Tiết 2 Tiết 3 (Bài 18) thành 1 chủ đề và dạy trong 02 tiết

7

Bài 21. Thực hành: Phân tích đồ thị nhiệt độ và lượng mưa

Câu 1, 4 và 5

Tích hợp vào Bài 22

Câu 2 và 3

Không đề xuất học trò làm

số 8

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái đất

Phần 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất

Không dạy

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái đất thành các đới khí hậu theo vĩ độ

Tích hợp với mục 1 (Bài 18); Câu 1, 4, 5 (Bài 21. Luyện tập) biến thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

9

Bài 25. Thực hành: Sự đi lại của các dòng biển trong biển cả

Toàn bộ bài hát

Tích hợp bài 24 thành 1 chủ đề và dạy trong 2 tiết

  1. Lớp7

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

trước hết

Bài 4. Thực hành: Phân tích biểu đồ dân số và tháp tuổi

Câu hỏi 1

Khuyến khích học trò tự làm

2

Bài 8. Các vẻ ngoài canh tác trong nông nghiệp ở đới hot

Toàn bộ bài hát

Không dạy

3

Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới hot

Toàn bộ bài hát

Không dạy

4

Bài 11. Di cư và bùng nổ đô thị ở đới hot

Toàn bộ bài hát

Không dạy

5

Bài 12. Thực hành: Nêu đặc điểm của môi trường đới hot

Câu 2 và 3

Không đề xuất học trò làm

6

Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

Toàn bộ bài hát

Không dạy

7

Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà

Toàn bộ bài hát

Không dạy

số 8

Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Toàn bộ bài hát

Không dạy

9

Bài 18. Thực hành: Xác định các đặc điểm của khí hậu ôn đới

Câu 2

Không đề xuất học trò làm

Câu 3

Không cần biểu đồ. GV chỉ dẫn HS nhận xét, giảng giải

mười

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người hầu hoang mạc

Toàn bộ bài hát

Không dạy

11

Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người hầu đới lạnh

Toàn bộ bài hát

Không dạy

thứ mười 2

Bài 24. Hoạt động kinh tế của người dân miền núi

Toàn bộ bài hát

Không dạy

13

Bài 29. Dân cư và xã hội Châu Phi

Mục 1. Lịch sử và dân số; Phần a: Lịch sử tóm lược

Không dạy

14

Bài 43. Dân số, Xã hội Trung và Nam Mỹ

Phần 1. Lịch sử tóm lược

Không dạy

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

15

Bài 40. Thực hành: Mày mò về vùng công nghiệp truyền thống Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vòng đai Mặt Trời”

Toàn bộ bài hát

Khuyến khích học trò tự làm

  1. Lớp 8

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

trước hết

Bài 2. Khí hậu Châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất học trò làm

2

Bài 5. Đặc điểm dân cư và xã hội Châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất hình vẽ, thầy cô giáo chỉ dẫn học trò nhận xét

3

Bài 7. Đặc điểm tăng trưởng kinh tế – xã hội của các nước Châu Á

Mục 1. Vài nét về lịch sử tăng trưởng của các nước Châu Á

Không dạy

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất học trò làm

4

Bài 13. Tình hình tăng trưởng kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất học trò làm

5

Bài 18. Thực hành: Mày mò Lào và Campuchia

Mục 3. Điều kiện dân cư và xã hội

Khuyến khích học trò tự làm

Phần 4. Kinh tế

6

Bài 19. Địa hình chịu ảnh hưởng của nội lực và ngoại lực

Toàn bộ bài hát

Không dạy

7

Bài 20. Khí hậu và phong cảnh trên Trái đất

Toàn bộ bài hát

Không dạy

số 8

Bài 21. Con người và môi trường địa lí

Toàn bộ bài hát

Không dạy

9

Bài 22. Việt Nam là tổ quốc của những con người

Toàn bộ bài hát

Khuyến khích học trò tự đọc

mười

Bài 25. Lịch sử tăng trưởng của tự nhiên Việt Nam

Toàn bộ bài hát

Khuyến khích học trò tự đọc

11

Bài 26. Đặc điểm khoáng sản tài nguyên Việt Nam

Mục 2. Tạo nên các vùng mỏ chính ở nước ta

Không dạy

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không đề xuất học trò làm

TT

Mục

Nội dung được điều chỉnh

Chỉ dẫn tiến hành

thứ mười 2

Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và tài nguyên)

Toàn bộ bài hát

Khuyến khích học trò tự làm

13

Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Toàn bộ bài hát

Chỉ dẫn học trò tự học

Mời các bạn xem toàn thể nội dung chương trình tinh giảm môn Địa lý 6 trong tệp Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác tại phân mục Dành cho thầy cô giáo của Phần Mềm Portable VN.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button