Tổng hợp

Chế độ hưu trí với người làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Hướng áp giải quyết cơ chế hưu trí đối với công nhân làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế đặc trưng gian truân

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3582 / LĐTBXH-BHXH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc góp ý về việc khắc phục cơ chế hưu trí đối với công nhân làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế thấp. – xã hội đặc trưng gian truân.

  • Bộ chỉ tiêu an toàn cho Covid-19 trong các trường học tại TP.

Theo ấy, về việc khắc phục cơ chế hưu trí đối với công nhân làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian truân, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quan điểm ​​như sau:

Bạn đang xem bài: Chế độ hưu trí với người làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn

Khi phê chuẩn, khắc phục cơ chế hưu trí đối với công nhân làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian truân theo quy định. Thời gian công việc chỉ được tính ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian truân từ ngày 01 tháng 01 5 2021 trở đi..

Thời điểm trước ngày 01 tháng 01 5 2021 không kể vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian truân. tính theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên..

Để giảng giải cho quan điểm ​​trên, Bộ đưa ra các căn cứ sau:

– Theo quy định tại Khoản 2 Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, công nhân làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên thuỳ, hải đảo thuộc danh mục Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn so với công nhân làm việc phổ biến. điều kiện làm việc.

Tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 54 Luật BHXH 5 2014 quy định công nhân có đủ 15 5 làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được lợi lương hưu. . Sớm hơn 5 5 so với người làm việc trong điều kiện lao động phổ biến.

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 169 và Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 đã sửa đổi quy định trên.

Theo ấy, công nhân có đủ 15 5 công việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gian truân, trong ấy có thời kì công việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 được nghỉ hưu sớm hơn 5 5 so với công nhân làm việc phổ biến. điều kiện làm việc.

Mời bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Phần Mềm Portable VN.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button