Tổng hợp

Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

Các hàm đếm trong Excel được phân thành nhiều loại, phần đông đều rất dễ sử dụng để đếm ô trên trang tính dựa trên các điều kiện không giống nhau. Xuống đây Dữ liệu phệ sẽ chỉ dẫn các bạn cách sử dụng cụ thể các hàm đếm: Count, Counta, Countif, Countifs để vận dụng tính toán lúc sử dụng.

Tải xuống Microsoft Excel 2016/2019 Tải xuống Microsoft Office 2019

Bạn đang xem bài: Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

Video chỉ dẫn sử dụng Count, Counta, Countif. công dụng

Các loại hàm đếm và ý nghĩa của hàm đếm trong Excel

  • COUNT: Hàm đếm ô chứa số
  • COUNTA: Hàm đếm các ô ko trống
  • COUNTIF: Hàm đếm theo 1 điều kiện
  • COUNTIFS: Chức năng đếm theo nhiều điều kiện

Cách sử dụng COUNT. công dụng

Cú pháp: = COUNT (value1, value2, …)

Trong ấy: value1, value2,… là các trị giá được đếm ở dạng số.

Tỉ dụ: Tính số ô chứa số trong bảng dưới đây.

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNT (E5: I9)

Ngay sau ấy kết quả thu được sẽ là 18 ô số.

Cách sử dụng COUNT. công dụng

Cách sử dụng COUNTA. công dụng

Cú pháp: = COUNT (value1, value2, …)

Trong ấy: value1, value2,… là các trị giá được đếm.

Tỉ dụ: Tính số ô ko trống trong bảng dưới đây.

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNTA (E5: I9)

Ngay sau ấy kết quả sẽ là 23 ô.

Cách sử dụng COUNTA. chức năng

Cách sử dụng COUNTA. công dụng

Cách sử dụng COUNTIF. công dụng

Cú pháp: = COUNTIF (khuôn khổ, chỉ tiêu)

Trong ấy:

  • Phạm vi: vùng dữ liệu được tính
  • Criteria: điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm các ô trống trong bảng dưới đây

Trong bất cứ ô nào bên ngoài bảng, hãy nhập công thức: = COUNTIF (E5: I9, “”)

Ngay sau ấy kết quả sẽ là 2 ô.

Cách sử dụng COUNTIF. chức năng

Cách sử dụng COUNTIF. công dụng

Cách sử dụng COUNTIFS. công dụng

Cú pháp: COUNTIFS (tiêu chí_ dải ô1, dải ô1, [criteria_rang2, range2] …)

Trong ấy:

  • Phạm vi1, Phạm vi2: là các vùng dữ liệu được tính
  • Criteria1, Criteria2: Điều kiện để đếm.

Tỉ dụ: Đếm số người có điểm Toán trên 6 và điểm Hóa trên 9. Trong bất cứ ô nào ngoài bảng, nhập công thức: = COUNTIFS (G5: G9, ”> 6 ″, I5: I9,”> = 9 ″)

Ngay sau ấy kết quả thu được sẽ là 3 ô.

Cách sử dụng COUNTIFS. chức năng

Cách sử dụng COUNTIFS. công dụng


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button