Tổng hợp

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 6 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Tin học (Có bảng ma trận, đáp án)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 6 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Giúp các em học trò lớp 4 tham khảo, luyện tập cách giải đề, ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp đến.

Cùng lúc cũng giúp các giáo viên tham khảo và ra đề thi học kì 2 lớp 2 cho các em học trò. Ngoài đề thi môn Tin học, quý thầy cô và các em học trò có thể tham khảo thêm Đề thi môn Tiếng Việt và Toán. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 6 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Tin học (Có bảng ma trận, đáp án)

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2020 – 2021 – Câu 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch kiến ​​thức và kĩ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL / THỬ TN TL / THỬ TN TL / THỬ TN TL / THỬ toàn thể TL

Thiết kế 1 bài thuyết trình

Số câu

2

3

Ghi bàn

trước nhất

1,5

LOGO toàn cầu

Số câu

3

trước nhất

trước nhất

trước nhất

Ghi bàn

1,5

0,5

trước nhất

4

Ghi bàn

Học và chơi với máy tính

Số câu

trước nhất

Ghi bàn

0,5

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2020 – 2021

Điểm

Nhận xét

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Tin học – Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………….

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu giải đáp đúng.

Câu hỏi 1. Để tạo hoạt ảnh cho văn bản trong trình chiếu, hãy chọn Hoạt ảnh, sau ấy:

A. Chọn hoạt ảnh tùy chỉnh
B. Chọn Schtme chuyển tiếp
C. Chọn hoạt ảnh tùy chỉnh
D. Chọn Chuyển đổi Schtme

Câu 2. Để tạo hoạt ảnh cho chiếc xe đang đi lại trong trình chiếu, hãy chọn biểu trưng hiệu ứng ngôi sao màu:

A. Màu xanh lá cây
B. Vàng
C. Đỏ
D. Trắng

Câu 3. Phần mềm Monkey eyes giúp mình với:

A. Giúp tôi học Toán
B. Phần mềm trình chiếu
C. Thực hành quan sát
D. Vẽ tranh

Câu 4. Có thể tạo bao lăm hiệu ứng vận động cho 1 hình ảnh trong bài trình chiếu?

A. Chỉ có 1 hiệu ứng cho 1 hình ảnh
B. Rất nhiều hiệu ứng cho 1 hình ảnh
C. Nhận 2 hiệu ứng cho 1 hình ảnh
D. Không thể tạo hiệu ứng này

Câu hỏi 5. Cách đưa hình ảnh động vật từ Google vào trình chiếu của bạn:

A. Sao chép và Dán
B. Tải hình ảnh lên và chèn hình ảnh vào trình chiếu
C. Cả 2 cách đều đúng
D. Cả 2 bí quyết trên đều ko được

Câu 6. Bạn nhấn phím nào để mở đầu trình chiếu?

A. F8. Chìa khóa
B. F7. Chìa khóa
C. F6. Chìa khóa
D. F5. Chìa khóa

Câu 7. Trong LOGO lệnh nào để tiến 100 bước?

A. BK 100
B. FD 100
C. RT 100
D. LT 100

Câu 8. Trong LOGO để xoay phải 90 độ sử dụng lệnh?

A. BK 90
B. FD 90
C. RT 90
D. LT 90

Câu 9. Kết quả của lệnh quảng bá 10 * 5 trong LOGO là gì?

A. 50
B. 5
C. 2
D. 15

Câu 10: Lệnh viết chữ cái trong LOGO là gì?

A. Nhãn [ Nội dung ]B. Lbel [ Nội dung ]C. Labe [ Nội dung ]D. Lebal [ Nội dung ]

Câu 11. Bố trí các câu sau sao cho thích hợp với lệnh lặp để vẽ hình vuông trong LOGO

MỘT. [FD 100
B. REPEAT
C. 4
D. RT 90]

Phần 2. Thực hành

Câu 12. Sử dụng LOGO để vẽ hình sau (mỗi cạnh dài 100 bước)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, 5 2020 – 2021

Phần 1. Trắc nghiệm

Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm

Câu hỏi 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
MỘT DỄ TẨY DỄ TẨY MỘT MỘT

Câu 11 (1 điểm)

B – C – A – D LẶP LẠI 4[FD 100 RT 90]

Phần 2: Luyện tập (4 điểm)

  • Khởi động ứng dụng (1 điểm)
  • Vẽ hình đúng (2 điểm)
  • Lưu bài (1 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2020 – 2021 – Câu 2

Bảng ma trận hỗ trợ câu hỏi môn Tin học học kì 2 lớp 4

BÀI TOÁN THEO SỐ CÂU HỎI, SỐ ĐIỂM 4 KẾT THÚC HỌC KỲ 2

Mạch kiến ​​thức và kĩ năng Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL / THỬ TN TL / THỬ TN TL / THỬ TN TL / THỬ toàn thể TL
1. Thiết kế bản thể hiện Số câu trước nhất trước nhất trước nhất 3
Ghi bàn 0,5 0,5 3.0 4.0 40%
2. Thế giới Logo Số câu 4 2 trước nhất 7
Ghi bàn 2.0 1,0 3.0 6.0 60%
toàn thể Số câu 5 0 3 0 0 2 0 0 mười
Ghi bàn 2,5 1,5 6.0 0,0 mười 100%
Tỷ lệ % 25% 0% 15% 0% 0% 60% 0% 00% 100%
Xếp hạng theo cấp độ 25% 15% 60% 0%
Số câu Điểm Tỷ lệ
Lý thuyết (15 ‘) số 8 4 40%
Thực hành (20 ‘) 2 6 60%

MATRIX KHÁC BIỆTCÂU HỎI LỚP 4 – Học kỳ 2

Đề tài Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 Cấp 4 Thêm vào
1. Thiết kế bản thể hiện Số câu trước nhất trước nhất trước nhất 3
Số câu A5 A2 B2
2. Thế giới Logo Số câu 4 2 trước nhất 7
Số câu A1, A6, A7, A8 A3, A4 B1
Tổng số câu 5 3 2 mười

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2020 – 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC………….
Họ và tên:…………………….

Lớp: 4……

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn học: Tin học – lớp 4

Thời gian: 40 phút (Không kể thời kì giao đề)

Phần A: Nhiều chọn lọc (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu giải đáp đúng: (Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu hỏi 1: Trong ứng dụng Logo, câu nào sau đây đúng?

A. Lặp lại 6 [fd 100; rt 60]
B. Lặp lại 6[ fd 100 rt 360/6]C. Lặp lại 6 {fd 100 rt 360/6}
D. Lặp lại 6

Câu 2: Trong ứng dụng PowerPoint để tạo ảnh động cho văn bản trong slide, bạn chọn thẻ?

A. Hoạt ảnh
B. Chèn
C. Nhà
D. Thiết kế

Câu hỏi 3: Trong ứng dụng Logo, để tiến hành phép tính (10 + 5): 5 + 2 x 5, em gõ lệnh:

A. In (10 + 5): 5 + 2 x 5
B. Nhãn (10 + 5): 5 + 2 x 5
C. Nhãn 10 + 5/5 + 2 * 5
D. In (10 + 5) / 5 + 2 * 5

Câu hỏi 4: Trong ứng dụng Logo, lệnh nào điều khiển con rùa vẽ hình sau:

A. CS LẶP LẠI 7[ FD 100 RT 360/7]B. CS LẶP LẠI 5[ FD 100 RT 360/5]C. CS LẶP LẠI 6[ FD 100 RT 360/6]D. CS LẶP LẠI 5[ FD 100 RT 360/4]

Câu 4

Câu hỏi 5: Trong ứng dụng PowerPoint để tắt cơ chế trình chiếu ta nhấn phím nào?

A. ESC
B. F6
C. F5
D. F4

Câu hỏi 6: Trong ứng dụng Logo để đưa rùa về địa điểm lúc đầu em dùng lệnh gì?

A. tạm biệt
B. Sạch bóng
C. CS
D. Nhà

Câu 7: Trong ứng dụng Logo, câu lệnh quảng bá 10 + 20 * 5 cho kết quả là?

A. 150
B. 110
C. 50
D. 5

Câu 8: Lệnh viết từ trong Logo là?

A. Nhãn [ Nội dung ]B. Lbel [ Nội dung ]C. Labe [ Nội dung ]D. Lebal [ Nội dung ]

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu hỏi 1: Em hãy thực hành mở ứng dụng Logo trên màn hình, chọn dòng màu đỏ và gõ lệnh để vẽ chừng như hình bên (3 điểm)

Câu hỏi 1

Câu 2. Mở ứng dụng Powerpoint, tiến hành như sau: (3 điểm)

Xem xét: Trên mỗi trang, bạn phải chọn hiệu ứng và màu nền phù hợp

Lưu bài vào ổ D: với tên tệp là TÊN EM – LỚP

* Trang 1: Chọn bố cục Câu 2

– Tiêu đề: ĐỘNG VẬT

Đề xuất: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm,

– Tác giả: Tên tôi – lớp

Đề xuất: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 20, kiểu chữ nghiêng.

* Trang 2: Chọn bố cục Câu 2

– Tiêu đề: ĐÔ LA

Đề xuất: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 32, kiểu chữ in đậm, viết hoa

– Nội dung:

Cột bên trái: Cá heo là loài động vật có vú sống ở biển có quan hệ họ hàng gần với cá voi. Gần như cá heo có nhãn lực tinh tường cả trong và ngoài nước và có thể nhận mặt tần số cao gấp 10 lần con người có thể nghe thấy.

+ Cột bên phải: Chèn hình ảnh cá heo vào trang chiếu.

Đề xuất: Sử dụng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 16.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4, 5 2020 – 2021

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu giải đáp đúng, học trò được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
TẨY MỘT DỄ MỘT DỄ TẨY MỘT

Phần B: Thực hành: 6 điểm

Câu hỏi 1. (3 điểm)

  • Học trò mở được ứng dụng Logo (0,5 điểm).
  • HS chọn dòng màu đỏ (0,5 điểm).
  • Học trò vẽ được hình, đúng về hình dạng, kích tấc (2 điểm).

Câu 2. (3 điểm)

  • Trình bày, định dạng, chọn màu nền và các hiệu ứng thể hiện theo đề nghị: 3 điểm
  • Sai 2 lỗi trừ 0,5 điểm

* Tùy theo chừng độ đạt được của học trò nhưng mà thầy cô giáo cho điểm.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button