Âm nhạc lớp 2

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 2 5 2021 – 2022 gồm 3 câu hỏi cuốn Cánh diều, Chân trời thông minh và Kết nối kiến thức với cuộc sống, với câu giải đáp đính kèm, giúp các giáo viên tham khảo đề thi giữa học kì 1 cho học trò của mình.

Với 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 5 2021 – 2022 này giúp các em học trò lớp 2 luyện tập cách giải đề, từ ấy đối chiếu đáp án thuận lợi hơn. Kế bên môn Toán, các em cũng có thể tham khảo thêm Đề thi môn Tiếng Việt.

Bạn đang xem bài: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Đề rà soát giữa kì 1 Toán 2 sách Cánh diều.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 5 học 2021 – 2022

I. Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào câu giải đáp đúng trước)

Câu hỏi 1. Các số tròn chục bé hơn 50 là:

A. 10; 20; 30; 50

B. 10; 20; 30; 40

C. 0; mười ; 20; 30

D. 20; mười ; 30; 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là:

A. 79

B. 78

C. 80

D. 89

Câu 3. Viết số đúng theo quy trình đúng:

90; …… .; …… .; 87 là:

A. 91; 92

B. 88; 89

C. 89; 88

D. 98; 97

Câu 4. Có 58 xe tải trong bãi. Có 38 oto rời bãi. Số oto tải còn lại bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

Câu hỏi 5. Tính: 47 kg + 22 kg =? Kilôgam

A. 59

B. 69

C. 79

D. 39

Câu 6. Cho trước:…> 70. Số đúng điền vào chỗ trống là:

A. 60

B. 70

C. 80

D. 69

PHẦN II. TIỂU LUẬN

Câu 7. Đặt và sau ấy tính toán:

45 + 32 6 + 51 79 – 25 68 – 7

Câu 8. Tính:

1. 8 + 9 = 16 – 9 =

b. 13l – 6l = 8l + 7l =

Câu 9. Bao gạo mập nặng 25 kg gạo, bao gạo bé nặng 12 kg gạo. Hỏi cả 2 bao gạo nặng bao lăm ki-lô-gam?

Câu 10. Điền số chuẩn xác vào chỗ trống.

Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 2 cuốn Cánh diều

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu hỏi 1: B. 10; 20; 30; 40

Câu 2: D. 89

Câu 3: C. 89; 88

Câu 4: A. 20 chiếc

Câu hỏi 5: B. 69

Câu 6: C. 80

PHẦN II. TIỂU LUẬN

Câu 7:

45 + 32 = 77

6 + 51 = 57

79 – 25 = 54

68 – 7 = 61

Câu 8.

8 + 9 = 17 16 – 9 = 7

13l – 6l = 7l 8l + 7l = 15l

Câu 9.

Cả 2 bao đều nặng bằng ki-lô-gam gạo:

25 + 12 = 37 kg

Đáp số: 37kg

Câu 10

9, 12, 15, 18

42, 40, 38, 36

Đề rà soát giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 Kết nối kiến thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 5 học 2021 – 2022

SỞ GD & ĐT ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

KIỂM TRA GIỜ HỌC KỲ II I
NĂM HỌC: 2021 – 2022
Môn Toán – Khối 2
(Thời gian: 40 phút, không tính thời kì giao đề)

Họ và tên: ……………………………………………… Lớp 2 …………

I.MỘT SỐ LỰA CHỌN

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu giải đáp đúng hoặc tuân theo lời nhắc:

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 70

B. 81

C. 79

D. 82

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 502

B. 552

C. 25

D. 52

Câu 3. Số 8 mươi tư được viết là:

A. 48

B. 804

C. 84

D. 448

Câu 4. Điền vào dấu đúng: 8 + 5… .15

A.>

B.

C. =

D. Tín hiệu khác

Câu 5. Lan có 7 viên kẹo, Mai có 8 viên kẹo. Cả 2 bạn đều có…. kẹo?

A. 14 viên kẹo

B. 13 viên kẹo

C. 15 viên kẹo

D. 15 viên kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

MỘT. 38

B. 37

C. 23

D. 39

Sự dị biệt của 48 và 23 là:

A. 24

B. 46

. 25

D. 20

Câu 7.

Số mập nhất có 2 chữ số không giống nhau là:

A. 99

B. 89

C. 98

D. 90

Số tròn trăm mập nhất có 2 chữ số là:

A. 10

B. 100

C. 89

D. 90

II. TIỂU LUẬN

Bài 1. Tính rồi tính

a) 31 + 7

b) 78 – 50

Bài 2. Lớp 2A có 35 học trò, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học trò. Lớp 2B có bao lăm học trò?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …………. hình chữ nhật.

b) Có ………… hình tam giác.

Hình ảnh

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán 5 học 2021 – 2022

Câu hỏi 1:

Câu 2: DỄ

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4: TẨY

Câu hỏi 5:

Câu hỏi 6:

a, DI

b, C

Câu 7:

AC

b, DỄ DÀNG

II. TIỂU LUẬN

Bài 1. Tính rồi tính

a, 31 + 7 = 38

b, 78 – 50 = 28

Bài 2.

Tóm tắt:

2A có: 35 học trò

2B có nhiều hơn 2A 3 học trò

2B? học trò

Gicửa ải pháp:

Lớp 2B có số học trò là:

35 + 3 = 38 (học trò)

Trả lời: 38 học trò

Bài 3. Hình bên có:

a) Có 1 hình chữ nhật.

b) Có 5 hình tam giác.

Hình ảnh

Đề rà soát giữa học kì 1 Toán 2 sách Chân trời thông minh

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 5 học 2021 – 2022

I. Trắc nghiệm (Khoanh tròn vào câu giải đáp đúng trước)

Câu hỏi 1: Số có 6 chục và 7 đơn vị được viết thành:

A. 76

B. 67

C. 70

D. 60

Câu 2: Điền số đúng vào chỗ chấm: 54 = 50 + …..

A. 4

B. 5

C. 50

D. 40

Câu hỏi 3: Số trừ là 24, số trừ là 4. Vậy hiệu là:

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

Câu hỏi 4: Số tiếp theo số 89 là:

A. 86

C. 88.

B. 87.

D. 90.

Câu hỏi 5: Tổng của 46 và 13 là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 60

Câu hỏi 6: Điền dấu câu phù hợp: 40 + 40 ….. 90

A.>

B.

C. =

D. +

Câu 7: Điền số chuẩn xác vào chỗ trống

Câu 7

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 8: Viết phép tính vào chỗ trống:

Lớp 2A có 21 nam và 17 nữ. Hỏi lớp 2A có bao lăm học trò?

II. Tiểu luận:

Bài 1: Tính rồi tính:

a, 25 + 12

b, 18 + 3

c, 78 – 31

d, 79 – 25

Bài 2: Điền các số phù hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Trong can mập có 17 lít nước mắm. Mẹ đổ nước mắm từ can mập cho đầy can 6 lít. Hỏi trong can mập còn lại bao lăm lít nước mắm?

Gicửa ải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Viết tất cả các số có 2 chữ số tạo thành từ 3 số: 5, 0, 2.

……………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán 5 học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm: 4 điểm (mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu hỏi 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu hỏi 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
TẨY MỘT TẨY DỄ TẨY MỘT 21 + 17 = 38

II. Tiểu luận:

Bài 1: 2 điểm (mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm)

a, 25 + 12 = 37

b, 18 + 3 = 21

c, 78 – 31 = 47

d, 79 – 25 = 54

Bài 2: 1 điểm (mỗi câu giải đáp đúng được 0,25 điểm)

Bài 2

Bài 3: (2 điểm)

Gicửa ải pháp

Số lít nước mắm còn lại trong can mập là: (0,5 điểm)

17 – 6 = 11 (l) (1 điểm)

Đáp số: 11 lít nước mắm. (0,5 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

Tất cả các số có 2 chữ số tạo thành từ 3 chữ số: 5, 0, 2 là: 50, 52 20,25.

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button