Âm nhạc lớp 2

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp đến, ngoài việc mày mò sâu và rộng phần tri thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải đoàn luyện, vận dụng chiến thuật đó trên từng đề thi chi tiết thường xuyên. Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều được Phần Mềm Portable tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như 1 tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Bạn đang xem bài: Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

ĐỀ SỐ 1

I- TRẮC NGHIỆM

Chọn 1 trong những phương án đúng trong các câu sau rồi ghi kết quả vào khung bên dưới:

Câu 1. Hiện tượng nào là hiện tượng vật lí?

A. Đập đá vôi sắp vào lò nung.        

B. Làm sữa chua.       

C. Muối dưa cải.        

D. Sắt bị gỉ.

Câu 2. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết

A. 3O.                                   

B. O3.                         

C. 3O2.                       

D. 2O3.

Câu 3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi

A. proton, nơtron.     

B. proton, electron.    

C. electron.                 

D. electron, nơtron.

Câu 4. Thuộc tính nào sau đây cho ta biết ấy là chất thuần khiết?

A. Không màu, ko mùi.                          

B. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.           

C. Không tan trong nước.                              

D. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định.

Câu 5. Cho các chất có công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức gồm các hợp chất là

A. Na, O3, Cl2.                      

B. CO2, NaNO3, SO3.            

C. Na, Cl2, CO2.        

D. Na, Cl2, SO3.

Câu 6. Phản ứng nào sau đây được thăng bằng chưa đúng?

A. CaO + H2O → Ca(OH)2.                         

B. S + O2 → SO2.      

C. NaOH + HCl → NaCl + H2O.                  

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ kim khí?

A. Đồng, Bạc, Nhôm, Magie.                       

B. Sắt, Sulfur, Cacbon, Nhôm.  

C. Cacbon, Sulfur, Photpho, Oxi.          

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

Câu 8. Khí diêm sinh đioxit SO2 nặng hay nhẹ hơn khí oxi bao lăm lần?

A. Nặng hơn 2 lần.   

B. Nặng hơn 4 lần.     

C. Nhẹ hơn 2 lần.       

D. Nhẹ hơn 4 lần.

Câu 9. Cho phương trình hóa học sau  SO3 + H2O → H2SO4. Chất tham dự là

A. SO3, H2SO4.        

B. H2SO4.                  

C. H2O, H2SO4.         

D. SO3, H2O.

Câu 10. Biết Ca (II) và PO4 (III) vậy công thức hóa học đúng là

A. CaPO4.                

B. Ca3PO4.                 

C. Ca3(PO4)2.             

D. Ca(PO4)2.

Câu 11. Số mol của 11,2 g Fe là

A. 0,1 mol.                

B. 0,2 mol.                 

C. 0,21 mol.               

D. 0,12 mol.

Câu 12. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Khối lượng của oxi tham dự phản ứng là

A. 1,6 g.                    

B. 3,2 g.                     

C. 6,4 g.                     

D. 28,8 g.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1(1 điểm): Nối cột A với nội dung ở cột B sao cho thích hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ ko kín bị bay hơi.

2. Đốt than trong ko khí.

3. AgNO3 có phân tử khối bằng

4. Nước cất là

a. chất thuần khiết.

b. 170 đvC.

c. Hiện tượng vật lí.

d. Hiện tượng hóa học.

………

………

………..

………

 

Câu 2: Lập phương trình hóa học các phản ứng sau: ( làm trực tiếp vào đề)

a) Ba  +   O2   →  BaO.                                          

b) Fe3O4 +     CO    →   Fe  +     CO2.               

c) KClO3    →    KCl +     O2.       

d)  Al +    CuSO4  →   Al2(SO4)3 +    Cu.

Câu 3: Cho 4,8 g kim khí Magie công dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl   → MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.

b. Tính khối lượng Magie clorua MgCl2 tạo thành.

c. Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4: 1 oxit của diêm sinh có thành % của diêm sinh là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có khối lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học của oxit ấy.

Cho nguyên tử khối:  O=16, Cu=64,  Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

C

A

D

B

D

A

A

D

C

B

B

Câu 1:

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

Câu 2:

a) 2Ba+O→ 2BaO.        

b)  Fe3O4 +  4CO → 3 Fe  +  4CO2.                       

c) 2KClO3 → 2KCl +     3O2.

d) 2Al + 3CuSO→ Al2(SO4)3 + 3Cu.

Câu 3:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2      (1)

({n_{Mg}} = frac{{4,8}}{{24}} = 0,2;({bf{mol}}))

Theo (1): nH2 = nMgCl2 = nMg = 0,2 mol

Khối lượng Magie clorua MgCl2 tạo thành mMgCl2= 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2: VH2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 (lit)   

Câu 4:

Đặt CTHH: SxOy

Ta có: (frac{{32x}}{{50}} = frac{{16y}}{{50}} = frac{{64}}{{100}})

Suy ra x=1; y =2

Vậy CTHH là SO2.

ĐỀ SỐ 2

Phần 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về tình trạng.           

B. Biến đổi về hình dáng.    

C. Có sinh ra chất mới.                    

D. Khối lượng chỉnh sửa.

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong ko khí, biết thành phầm tạo thành là P2O5

A. P + O2 → P2O5

B. 4P + 5O2 → 2P2O5

C. P + 2O2 → P2O5

D. P + O2 → P2O3

Câu 3. Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

A. Nơtron, electron.                        

B. Proton, electron.       

C. Proton, nơtron, electron.           

D. Proton, nơtron.            

Câu 4. Phân tử khối của hợp chất CO là:

A. 28 đvC           

B. 18 đvC               

C. 44 đvC                   

D. 56 đvC            

Câu 5. Trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì luật lệ hóa trị là:

A. a.b = x.y                

B. a.y = b.x                

C. a.A= b.B                

D. a.x = b.y    

Câu 6. Đốt cháy 3,2g diêm sinh trong oxi sau phản ứng nhận được  5,6g Sulfur trioxit. Khối lượng oxi tham dự là :

A. 2,4g         

B . 8,8g             

C. 24g                        

D.  ngoại trừ được

Câu 7. Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3), NO, C, S                                      

B. Mg, K, S, C, N2            

C. FeNO2  , H2O   

D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. Cho biết hiện tượng xảy ra lúc cho 1 ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước để yên, ko khuấy?

A. Tinh thể thước tím giữ nguyên ở đáy ống thử

B. Tinh thể thuốc tím tan dần trong nước

C. Tinh thể thuốc tím lan tỏa dần trong nước

D. Nước trong cốc có độ đậm nhạt không giống nhau (phần dưới đậm hơn)

E. Cả C và D

—(Để xem đầy đủ, cụ thể của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

B

A

D

A

B

E

ĐỀ SỐ 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khối lượng của 1 nguyên tử Cacbon là:

a) 1,9926.10-23g                    

b) 1,9926g                  

c) 1,9926.10-23đvc       

d) 1,9926đvC.

Câu 2: Hiện tượng hoá học khác với hiện tượng vật lý là :

a) Biến đổi về hình dáng.                             

b) Có sinh ra chất mới.    

c) Chỉ chuyển đổi về tình trạng.                        

d) Khối lượng chỉnh sửa.

Câu 3 : Trong 1 phản ứng hoá học các chất phản ứng và thành phầm chứa cùng .

a) Số nguyên tố tạo ra chất.                          

b) Số phân tử của mỗi chất.

c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.              

d) Số phân tử trong mỗi chất.                        

Câu 4 : Trong công đoạn phản ứng, lượng chất phản ứng :

a) Giảm dần               b) Giữ nguyên .             c) Tăng                       d)   Cả a,b,c.

Câu 5: Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử Al (có số proton =13) là:

a) 1                             b). 2                             c) 3                              d) 4.

Câu 6: Số lớp e của nguyên tử Al (có số proton =13) là:

a) 1                             b) 2                              c) 3                              d) 4.

Câu 7: Số e trong nguyên tử Al (có số proton =13) là:

a) 10                           b) 11                            c) 12                            d) 13.

Câu 8: Tỷ lệ % khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần là lượt:

a) 40%; 40%; 20%               

b) 40%; 12%; 48%           

c)10% ; 80% ; 10%          

d) 20% ; 40% ; 40%

Câu 9: Khối lượng của 1 đvC  là:

a) 1,6605.10-24g        

b) 6.1023g                   

c) 1,6605.10-23g                     

d) 1,9926.10-23g

Câu 10: Trong hợp chất AxBy . Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì luật lệ hóa trị là:

a) m.A= n.B              

b) m.x = n.y               

c) m.n = x.y                            

d) m.y = n.x                 

—(Để xem đầy đủ, cụ thể của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

b

c

b

d

b

a

b

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: cho các chất sau. Chất nào được xem là thuần khiết

A: Nước chanh

B: Nước nhận được sau lúc chưng cất

C: Nước khoáng

D: Nước mưa

Câu 2: Hình dáng của nguyên tử được trình diễn như thế nào?

A: Hình bầu dục                                       B: Hình vuông

C: Hình cầu                                               D: Hình chữ nhật

Câu 3: Trong thiên nhiên, nguyên tố hóa học còn đó chủ đạo ở những dạng nào?

A: Dạng đơn chất ( tự do )                         B: Dạng hợp chất

C: Cả A, B                                                  D: Dạng hỗn hợp

Câu 4: Nguyên tử diêm sinh nặng hay nhẹ hơn bao lăm lần so với nguyên tử oxi

( biết NTK của diêm sinh 32, của oxi là 16).

A: 2                             B:3                                C: 4                                    D: 5

Câu 5: Hãy chọn khái niệm đúng nhất

A: Đơn chất là những chất được hình thành từ 3 nguyên tố hóa học.

B:  Đơn chất là những chất được hình thành từ 2 nguyên tố hóa học.

C: Đơn chất là những chất được hình thành từ 1 nguyên tố hóa học.

D: Cả 3 khái niệm đều đúng.

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất K2SO4 là:

A: 170 đvc                  B: 174 đvc                 C: 180 đvc                          D: 185 đvc

Câu 7: Phân tử diêm sinh trioxit được tạo bởi 1 nguyên tử diêm sinh vá 3 nguyên tử oxi, số nguyên tố có mặt trong phân tử là:

A: 1                                 B: 2                                C: 3                                    D: 4

Câu 8: cho biết hợp chất NaxPO4 có phân tử khối là 164 đvc. Giá trị của x được xác định là:

A: 1                                  B: 2                                C: 3                             D: 4

Câu 9: Cho các chất khí sau SO2 , NO, N2, C2H4, H2S, C2H2 . Hãy cho biết khí nào nhẹ hơn ko khí?( biết Mkk= 29 )

A: SO và NO                                               

B: N2 , C2H4, H2S

C: NO, H2S, C2H2                                                             

D: N2 , C2H4 , C2H2

Câu 10: Xác định thành phần % theo khối lượng của nguyên tố kali trong hợp chất KClO3 tính được là:

A: 3,18%             

B: 31,2%                 

C: 38,1%                

D: 31,8%

—(Để xem đầy đủ, cụ thể của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

B

6

B

11

D

16

C

21

D

26

A

2

C

7

B

12

B

17

C

22

C

27

C

3

C

8

C

13

C

18

D

23

B

28

A

4

A

9

D

14

C

19

A

24

A

28

D

5

C

10

D

15

D

20

D

25

B

 

 

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1:

a) Hãy cho biết thế nào là đơn chất? Hợp chất?

b) Trong số các công thức hóa học sau: CO2, O2, Zn, CaCO3, công thức nào là công thức của đơn chất? Công thức nào là công thức của hợp chất?

Câu 2: Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của:

a) Fe (III) và O.

b) Cu (II) và PO4 (III).

Câu 3:

a) Thế nào là phản ứng hóa học? Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra?

b) Hoàn thành các phương trình hóa học cho các lược đồ sau:

Al + O → Al2O3

Na3PO4 + CaCl2 → Ca3(PO4)2 + NaCl

Câu 4:

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5: Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40% S, 60% O. Khối lượng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6: Khi đốt dây sắt, sắt phản ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O→ Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 16,8 gam Fe.

—(Để xem đầy đủ, cụ thể của tài liệu vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button