Tổng hợp

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Địa lí 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Trần Văn Ơn có đáp án

Phần Mềm Portable xin giới thiệu tới các em học trò lớp 8 tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Địa lí 8 5 2021 – 2022 Trường THCS Trần Văn Ơn có đáp án được Phần Mềm Portable chỉnh sửa và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải cụ thể giúp các em tự luyện tập làm đề, sẵn sàng cho kì thi HK1 sắp đến. Hi vọng tài liệu này sẽ bổ ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

Bạn đang xem bài: Bộ 4 Đề thi HK1 môn Địa lí 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Trần Văn Ơn có đáp án

TRẦN VĂN ƠN

ĐỀ THI HK I

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN ĐỊA LÍ 8

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất

Câu 1: Khu vực nào sau đây có màng lưới sông ngòi chi chít, cơ chế nước theo mùa:

A. Nam Á, Tây Nam Á, Đông Á.                  B. Đông Nam Á, Bắc Á, Trung Á.

C. Tây Nam Á, Đông Nam Á, Nam Á.            D. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 2: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ công của chủng tộc nào?

A. Ô-xtra-lô-ít.            B. Ơ-rô-pê-ô-ít.             C. Môn-gô-lô-ít.                     D. Nê-grô-ít.

Câu 3: Quốc gia nào sau đây ko được coi là nước công nghiệp mới?

A. Hàn Quốc.              B. Đài Loan.                  C. Thái Lan.                   D. Xin-ga-po.

Câu 4: Những nước nào sau đây sản xuất nhiều lương thực nhất toàn cầu?

A. Thái Lan, Việt Nam.                              B. Trung Quốc, Ấn Độ.    

C. Nga, Mông Cổ.                                   D. Nhật Bản, Ma-lai-xia.

Câu 5: Nước khai thác và xuất khẩu dầu lửa bự nhất Châu Á là:

A. Trung Quốc.             B. A-rập-xê-út.               C. Nhật Bản.                D. Ấn Độ.

Câu 6: Nước có nhiều địa chấn và núi lửa nhất Đông Á là:

A. Triều Tiên.             B. Hàn Quốc.                  C. Nhật Bản.                D. Trung Quốc.

Câu 7: So với các khu vực của châu Á, Đông Á là khu vực có số dân đông:

A. thứ nhất.              B. thứ 2.                            C. thứ 3.                            D. thứ tư.

Câu 8: Khu vực Tây Nam Á chủ công thuộc kiểu khí hậu nào?

A. Nhiệt đới khô.   B. Cận nhiệt địa trung hải.   C. Ôn đới đất liền.   D. Nhiệt đới gió mùa.

II. Phần tự luận (6 điểm).

Câu 1 (1,5 điểm):

a) Trình bày đặc điểm dân cư khu vực Nam Á.

b) Ở Việt Nam cần có biện pháp nào để giảm sự ngày càng tăng dân số?

Câu 2 (1,5điểm): Trình bày đặc điểm địa hình  khu vực Đông Á?

Câu 3 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu:

Cơ cấu tổng thành phầm trong nước(GDP) của Ấn Độ (Đơn vị %)

Các đơn vị quản lý kinh tế

Tỉ trọng trong cơ cấu GDP

5 1995

5 2001

Nông – Lâm – Thủy sản

28.4

25.0

Công nghiệp – Xây dựng

27.1

27.0

Dịch vụ

44.5

48.0

 

a) Vẽ biểu đồ hình hình tròn hiện cơ cấu tổng thành phầm trong nước (GDP) của Ấn Độ 5 1995 và 5 2001.

b) Dựa vào biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét sự chỉnh sửa cơ cấu kinh tế của Ấn Độ 5 1995 và 5 2001.

 

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

D

C

C

B

B

C

A

A

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

2. ĐỀ SỐ 2

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM 

Chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu sau:

Câu 1: Châu Á tiếp giáp với 3 biển cả là:

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

B. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải.

D. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Câu 2: Nguồn dầu lửa, dầu mỏ của châu Á chủ công ở khu vực

A.  Đông Nam Á           B. Nam Á          C. Tây Nam Á              D. Đông Á

Câu 3: Các hệ thống núi và cao nguyên của châu Á chủ công ở vùng

A. trung tâm đất liền    B. rìa đất liền            C. ven biển                  D. ven biển cả

Câu 4: Dãy núi cao nhất châu Á là dãy

A. Hymalaya                                                C. Côn Luân

B. Thiên Sơn                                                D. An Tai

Câu 5Châu Á tầm thường là các kiểu khí hậu

A. khí hậu gió mùa và khí hậu đất liền.       C. xích đạo.

B. cận nhiệt núi cao.                                    D.cận cực và cực.

Câu 6. Hiểu đới lúć hậu nào ở châu Á phân thành nhiều đới nhất

A. cực và cận cực.    B. khí hậu cận nhiệt.    C. khí hậu ôn đới.     D. khí hậu nhiệt đới.

Câu 7. Kiểu khí hậu đất liền phân bố chủ yếu ở đâu châu Á?

A. Vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á

B. Vùng nội địa và khu vực Đông Nam Á

C. Vùng nội địa và khu vực Nam Á

D. Vùng nội địa và khu vực Đông Á

Câu 8. Gió mùa là

A. loại gió thổi vào mùa hạ theo hướng Tây Nam thuộc tính gió hot ẩm.

B. loại gió thổi vào mùa đông theo hướng Đông Bắc thuộc tính gió lạnh khô.

C. loại gió thổi theo mùa hướng và thuộc tính gió ở 2 mùa trái ngược nhau.

D. loại gió thổi quanh 5 hướng và thuộc tính gió hầu như ko chỉnh sửa

D. đới khí hậu cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Trình 3̀y địa điểm và thời gian ra đời của 4 tôn giáo lớn ở châu Á

Câu 2: Cho 3̉ng số liệu sau:

Cơ cấu GDP Nhật Bản 5 2001

Nghành kinh tế

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

( đơn vị %)

1,5

32,1

66,4

a. hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP 5 2001 của Nhất Bản.

b. Nhận xét cơ cấu GDP 5 2001, cơ cấu thể hiện thuộc nhóm nước nào?

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

D

C

A

A

B

B

C

C

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM 

Chọn phương án đúng nhất cho mỗi câu sau

Câu 1: Dân số châu Á 5 2002 chiếm bao lăm % dân số toàn cầu?

A. 55%.                  B. 61%.                  C. 69%.                  D. 72%.

Câu 2: Diện tích Châu Á là 44,4 triệu km2, dân số Châu Á 5 2002 là 3.766 triệu người, vậy mật độ dân số trung bình là

A. 85 người/km2.             B. 10 người/km2.

C. 75 người/km2.             D. 50 người/km2

Câu 3: Đâu là nước có nền kinh tế phát – xã hội triển toàn diện nhất châu Á

A: Trung Quốc                 B: Ấn Độ                          C: Hàn Quốc  D: Nhật Bản

Câu 4Nước nào sau đây thuộc nhóm nước công nghiệp mới ở châu Á:

A: Việt Nam                     B: Lào                              C: Thái Lan                     D: Nhật Bản

Câu 5:  Đâu là nước có sản lượng lúa gạo lớn nhất ở châu Á

A: Trung Quốc                 B: Ấn Độ                          C: Hàn Quốc  D: Nhật Bản

Câu 6: Đặc điểm phát triển công nghiệp châu Á là

A: sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dạng, mà phát triển chưa đều.

B: sản xuất công nghiệp của các nước châu Á khá đa dạng, phát triển đều giữa các nước

C: sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển ko đồng đều giữa các nước

D: sản xuất công nghiệp của các nước châu Á chưa phát triển so với các châu lục khác.

Câu 7: Hãy Ghép các ý ở cột A sao cho phù hợp với các ý ở cột B để biết các sông sau chảy trên đồng bằng nào?

Tên đồng bằng

Tên sông

ghép

1. Lưỡng Hà.

A. S.Ô-bi và I-ê-nít-xây.

1->

2. Hoa Bắc

B. S.Ơ –phrát và Ti-grơ.

 

3. Hoa Trung

C. S.Hoàng Hà

 

4. Tây Xi-bia

D. S. Trường Giang.

 

Câu 8. Điền chữ Đ vào ý mà em cho là đúng và chữ S mà em cho là sai vào đầu các ô sau

          a.  Kênh đào Xuy – ê nằm ở khu vực Nam Á nối biển Ấn  Độ Dương với Đại Tây Dương.

          b. Nước có nhiều dầu mỏ nhất ở Tây Nam Á là Ả-rập-xê-út, I-ran, I-rắc, Cô-oét.

          c. Địa hình Nam Á được chia làm 3 miền rõ rệt: Phía bắc là hệ thông núi Himalaya, phía nam lad sơn nguyên Đecan, ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng.

          d. Ấn Độ là nước có dân cư đông nhất, kinh tế phát triển nhất Nam Á.

          e. Đông  Á gồm 11 quốc gia nằm trên 3́n đảo Trung Ấn và quần đảo Mã Lai

          f. Ngày nay nền kinh tế của Đông Nam Á phát triển nhanh và ổn định.

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

C

D

C

A

A

 

Câu 7:  1->b;      2->c;            3->d;           4->a

Câu 8:

a

b

c

d

e

f

S

Đ

Đ

Đ

S

S

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

 

4. ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (  5,0 điểm)

(Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào bài làm)

Câu 1. Phần đất liền châu Á có diện tích:

A. 41,5 triệu km²                                           C.41 triệu km²

B.40 triệu  km²                                               D. 42 triệu km² 

Câu 2Từ Tây sang Đông bờ cõi châu Á kéo dài:

A. 9200 km                                                                 C. 9300 km

B. 9100 km                                                              D. 9000 km 

Câu 3. Sông nào ở châu  Á có nguồn phân phối nước chủ công do băng tuyết tan:

A.Sông Mê Kông                                           C. Sông Hoàng Hà

B.Sông Trường Giang                                   D. Sông Tigrơ và Ơphrat

Câu 4.Khí đốt bự nhất ở khu vực:

A. Đông Á                                                    C.Nam Á

B. Tây Nam Á                                              D.Đông Nam Á

Câu 5.Dãy núi cao nhất châu Á là:

A. Hymalaya                                                C. Côn Luân

B. Thiên Sơn                                                D. An Tai

Câu 6. Châu Á tầm thường là các kiểu khí hậu:

A. Khí hậu gió mùa và khí hậu đất liền.       C. Xích đạo.

B.Cận nhiệt núi cao.                                    D.Cận cực và cực.

Câu 7. Khu vực có số dân bự  nhất  châu  Á:

A. Đông Á                                                   C.Nam Á

B. Tây Nam Á                                             D.Đông Nam Á

Câu 8. Nước có nền kinh tế tăng trưởng nhất Nam Á:

A. Nê-Pan                                                     C.Ấn Độ

B. Bu -tan                                                     D.Pakixtan

Câu 9. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông:

A.Sông Ấn, sông Hằng                                        C. Sông Hoàng Hà

B.Sông Trường Giang                                         D. Sông Tigrơ và Ơphrat

Câu 10. Giá trị sản xuất công nghiệp ở Ấn Độ đứng thứ mấy toàn cầu:

A. 8                                                                      C.9

B.10                                                                      D. 11

PHẦN II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)

Câu 11 (2 điểm): Hãy cho biết:

a.Khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế cña khu vực Đông Á ¸

b. Đặc điểm  tăng trưởng kinh tế cña Nhật Bản, Trung Quốc?

Câu 12( 3 điểm):

Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của 1 số nước ở châu Á 5 2001

(Đơn vị : %)

Quốc gia

Nhật Bản

Việt Nam

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

1,5

32,1

66,4

23,6

37,8

38,6

 

a/Vẽ biểu đồ hình tròn trình bày cơ cấu GDP Nhật Bản,Việt Nam  5 2001 ?

b/ Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét ?

 

ĐÁP ÁN

I.          Trắc nghiệm (5 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

B

A

A

A

C

A

B

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về điện thoại)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Địa lí 8 5 2021 – 2022 Trường THCS Trần Văn Ơn có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có ích khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button