Tổng hợp

Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2020 – 2021 3 Mẫu biên bản họp hội cha mẹ học sinh

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 2020 – 2021 là mẫu biên bản để đánh dấu toàn thể cuộc họp Ba má. Thông qua buổi họp phụ huynh nắm bắt được thông tin về tình hình học tập và đoàn luyện của con em mình trong cả 5 học.

Nội dung biên bản họp phụ huynh cuối 5 cần ghi rõ thời kì, vị trí, thành phần tham gia, nội dung luận bàn giữa thầy cô giáo và phụ huynh. Vậy đây là 3 mẫu biên bản, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem bài: Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2020 – 2021 3 Mẫu biên bản họp hội cha mẹ học sinh

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

BÁO CÁO
(Họp bác mẹ học trò Hội ………… cuối học kỳ II)
5 học 20 ….- 20 …..)

Thời gian: …….. giờ .. ngày ….. / 5 / 2-….

Vị trí: Phòng học ……. Trường THCS …………………………..

Người tham gia:

– Hiệu trưởng: ………………………………………. …….

– ………………………….. ……………. ……

– Trước sự chứng kiến ​​của ….. / ….. phụ huynh lớp ………

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

– Tổng số lao động: …………..

– Tổng số học trò toàn trường: …… em.

– Kết quả 2 mặt giáo dục:

+ Hạnh kiểm: Tốt: ….. em; Xinh: ….. em; Trung bình: ….. em.

+ Học lực: Giỏi: ….. em; Xinh: ….. em; Trung bình: …. em; Yếu: …. em; Khổ thân: …. em.

– Sự đi lại:

+ Thi thầy cô giáo dạy giỏi cấp huyện: 2 thầy cô giáo dạy giỏi công nghiệp.

+ Có 1 thầy cô giáo đạt giải Hội thi An toàn giao thông đường bộ.

+ Học trò tham dự thi viết chữ đẹp: cấp huyện, ……. em, cấp tỉnh ……. em.

+ Học trò tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật: Đạt giải khuyến khích.

+ Học trò thi giải toán qua mạng:

Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt …… em.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………… em.

+ Học trò thi các môn văn hóa: 11 em vòng huyện, 6 em vòng tỉnh.

+ Học trò thi đấu môn điền kinh: vòng huyện đạt ………… huy chương bạc, ………… huy chương đồng.

– Với sự đóng góp của phụ huynh học trò về công việc xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã xây dựng các công trình: đường đi vệ sinh cho học trò nam, khu xử lý rác, tu sửa nhà vệ sinh cho học trò nữ. .

– Đi lại tài trợ:…. học bổng (…… triệu) cho học trò nghèo vượt khó, …………. xe đạp và 1 số đồ dùng học tập thì số đông thầy cô giáo sắm được…. ghế đá và …… .bàn đá.

– Những giảm thiểu và gian khổ của trường:

+ Phòng học xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy trường để học trò học (ko bảo đảm diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường ngập mặn vào mùa nước dâng.

+ Hạ tầng chưa giải quyết được đề nghị dạy và học.

2. Kết quả 2 mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ……. cuối 5 học 20 …. – 20 ……

– Đầu 5 học có …………, cuối 5 học có ………….

– Học lực: Tốt: …. em; Xinh: ….. em; Trung bình: ….. em; Yếu: ….. em.

– Hạnh kiểm: Tốt: ….. em; Xinh ….. em; Trung bình: …… em.

Danh sách chi tiết: có danh sách kèm theo.

– 1 số phong trào lớp đã đạt được:

… …………………….

… …………….

+ Hội thi 5 học: …………………………..

– 1 số còn đó của học trò trong lớp:

… ………………………..

……………………………. ………

…………………………….

3. 1 số công bố của nhà trường 5 học 20 ….. – 20….

– Tuyển sinh lớp 6: Nhận giấy má từ ngày 15/7 tới ngày 25/7/20 ….. (các buổi sáng từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần).

– Tuyển sinh lớp 7, 8, 9 từ ngày 01/8 tới ngày 10/8/20 ….. các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

– Thu học phí theo quy định: Học phí ………… ..đ / cháu / 5, hội phí ………… / cháu / 5 (có miễn giảm theo quy định).

– Các khoản thu khác:

+ Giđó rà soát: ………… đ / em / 5.

+ Tiền vệ sinh: ………… đồng / trẻ / 5.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………… đồng / trẻ / 5 (tình nguyện).

+ Bảo hiểm y tế: ………… đồng / trẻ / 5 (nếu có).

+ Giấy má học trò lớp 6: ………… đồng / giấy má.

+ Quỹ khuyến học: ………… đồng / cháu / 5.

+ Xã hội hóa giáo dục …………. / Trẻ / 5.

+ Đồng phục học trò: ………… đồng / 1 bộ (học trò thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được giảm 10%).

– Trong 5 học tiếp theo, nhà trường mong muốn tất cả học trò mặc đồng phục của trường lúc tới trường, vào các ngày thể dục sẽ mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.

– Dự định ​​mở lớp bồi dưỡng tin học cho học trò khối 8, 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 5 học 20… -20… đối với các trường THPT, vẻ ngoài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

…………………………………

…………………………………

5. Thảo luận và nhận xét của phụ huynh:

…………………………….

…………………………………

Biên bản xong xuôi vào hồi ….. giờ ….. cùng ngày.

Biên bản được đại hội phê chuẩn.

ĐẠI DIỆN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————-

BÁO CÁO
HỘI THẢO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH …….
NĂM HỌC……..

Bữa nay ngày ……. tháng..5 ……….. tại lớp ………. .. của trường đã tổ chức họp chi hội bác mẹ học trò của các học trò trong lớp ……..

1 thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm ……………………………., thầy cô giáo đảm trách. ………………………….. Và các bậc bác mẹ học trò.

2. Số lượng:

Cha mẹ học trò ………… / ………… .sự ảnh hưởng của bác mẹ học trò

Ông bà)………………………………………. .. ……………. tía má tôi……………. ….

Ông bà)………………………………………. .. ……………. tía má tôi……………. ….

3. Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả học tập, đoàn luyện đạo đức của lớp.

+ Các giải pháp phối hợp giữa gia đình và bác mẹ học trò.

+ Công khai các khoản chi thu quỹ lớp 5 học ………………………….., công bố các khoản thu của 5 học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp 5 học ……………

b, Quan điểm ​​của phụ huynh

Ông bà)………………………………………. .. …….. tía má tôi ………………………….. ..

bình luận……………………………………….. .. ……………………………………………… …………..

Ông bà)………………………………………. .. …….. tía má tôi ………………………….. …

bình luận……………………………………….. .. ……………………………………………… …………..

Hội nghị đã hợp nhất: báo cáo của thầy cô giáo chủ nhiệm về tình hình học tập của học trò trong 5 học. Hội nghị đã hợp nhất và phê chuẩn quyết toán chi thu 5 học. ……………………..

Hội nghị đã hợp nhất: báo cáo của thầy cô giáo chủ nhiệm về tình hình học tập của học trò trong 5 học …………….. Hội nghị đã hợp nhất và phê chuẩn chi thu 5 học .. …………………………………………… …

Biên bản được lập, được toàn bộ phụ huynh học trò đồng tình phê chuẩn vào ngày ………… giờ .. cùng ngày.

Đại diện Hội bác mẹ học trò
Hội trưởng hội bác mẹ học trò của lớp …..
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 3

NGÔI TRƯỜNG ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———— o0o ——-
……tháng ngày 5………..

Biên bản HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH NHỎ
CUỐI NĂM

5 học: 20….-20…

Lớp học ở trường ……………………. – Xã ………………….

Bữa nay vào hồi ………… ..giờ …… ngày ………… tháng ……………….

Tại phòng học của lớp …………: Trường …………………… – Xã ……………………

I / ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BAO GỒM:

1 / Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………………………………………….

2 / Tổng số CMHS trong lớp:… ..có phép ……. (Trong ấy: có phép …… .ko phép… ..)

II / NỘI DUNG

1 / Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

Ban bố điều lệ hội mẹ

– Thông báo tình hình lớp cuối 5 học 20… -20 .. chi tiết:

+ Về số học trò cuối 5 là: ………… .. học trò, nữ là: ………… .. học trò, dân tộc là:… So với đầu 5 là:… .. học trò. , nữ là: …… .. học trò, sinh viên dân tộc là: …….

Tăng …… em

Giảm giá …… em

+ Thực trạng chất lượng của lớp theo bài rà soát cuối 5 là

Hạnh kiểm:

1 / Tốt: …… em / …… em

2 / khá: …… em / …… em

3 / Trung bình: …… em / …… em

4 / Yếu: …… em / …… em

Học lực:

1 / Tốt: …… em / …… em

2 / khá: …… em / …… em

3 / Trung bình: …… em / …… em

4 / Yếu: …… em / …… em

5 / Kém: …… em / …… em

2 / Ban đại diện bác mẹ học trò lớp hoạt động theo quy chế của hội bác mẹ học trò:

– Theo dõi, rà soát việc giảng dạy, khích lệ học trò nghỉ học tới lớp. tuyên truyền cho người dân về xã hội học tập.

– Thăm hỏi khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tới lớp.

– Đề nghị việc xây dựng các phong trào học tập, các vấn đề khác liên can tới việc học tập của trẻ con theo đúng mục tiêu.

– Đề nghị việc chi thu quỹ hội trong 5 học chi tiết:

Thu quỹ 5 học thứ 20….-20… Nhận: ……………………. Việt Nam Đồng / học trò (Miễn cho học trò bé dại nhất lúc trong gia đình có từ 2 em trở lên học tại LHP)

Thu kinh phí phô tô 5 học 20….-20… Có: ……………………. Quỹ đồng / học trò phô tô đề thi 5 học 20….-20….

Thu quỹ lớp 20 5 học….-20…: …………. ………… .đ / 5 học

Thu học phí 5 học 20….-20…: …………. ………… .đ / 5 học

Biên bản đã được phê chuẩn và đồng ý.

Cuộc họp xong xuôi vào hồi ………… giờ cùng ngày.

…..tháng ngày 5……..
THƯ KÝ T / M ĐẠI DIỆN BAN CMHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ý nghĩa của buổi họp phụ huynh cuối 5

Họp phụ huynh cuối 5 là hoạt động thường xuyên ở các trường từ Măng non tới Trung học rộng rãi. trường của học trò.

  • Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những cơ chế giáo dục mới nhất của nhà trường tới phụ huynh.
  • Thông qua buổi họp, các bậc phụ huynh đã bộc bạch ý kiến tư nhân và đóng góp quan điểm ​​về những nội dung cung ứng học tập mới, thông minh.
  • Các cuộc họp phụ huynh là điều cần phải có để kết nối nhà trường và gia đình, chuyên dụng cho mục tiêu chung, và cải thiện việc học tập của học trò ở trường.

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button