Tổng hợp

Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự

Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh thứ tự 5 2021 gồm 3 mẫu, giúp các bạn tham khảo để tổng kết về công việc khai triển, xây dựng an toàn về an ninh thứ tự trong trường học, được tiến hành theo thông tư của Bộ Công an về nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, thứ tự”.

Nội dung báo cáo cần nêu rõ những thuận tiện và gieo neo trong giai đoạn tiến hành, nội dung khai triển, tiến hành công việc và 1 số kết quả đã đạt được. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Phần Mềm Portable:

Bạn đang xem bài: Báo cáo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự Mẫu báo cáo trường học an toàn về an ninh trật tự

Báo cáo trường học an toàn về an ninh thứ tự 5 2021

PHÒNG GD&ĐT……

TRƯỜNG:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

Số: … /BC-..

………, Ngày………tháng………5……

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG
“TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT” NĂM ……………..

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, công ty, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, thứ tự”.

Căn cứ Điều 8. Tiêu chí để xác nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Căn cứ quyết định số…../QĐ-UBND ngày … tháng … 5 ….… về việc Quy định tiêu chuẩn Khu dân cư, xã, phường , thị trấn, cơ quan, công ty, nhà trường an toàn an ninh thứ tự.

Nay trường ……………………..báo cáo công việc khai triển, tiến hành xây dựng” trường học an toàn về ANTT” 5 …………….. như sau:

PHẦN I:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường :

+ Ban giám hiệu:……………………..

+ Tổ chức Đảng: ……………………..

+ Tổ chức đoàn thể: ………………….

+ Các tổ chuyên môn:………………..

– Tổng số CBGV-NV:……..

– Tổng số học trò:……….

1. Thuận lợi:

Được sự ân cần của Chỉ đạo Đảng uỷ, UBND, các ban ngành đoàn thể, các Hội. Đặc trưng Ban công an xã, BCĐ của trường rất ân cần tới công việc bảo đảm công việc ANTT trong trường học và trên khu vực xã.

Phối hợp các ban ngành địa phương, với các đoàn thể trong nhà trường để tuyên truyền, giáo dục tinh thần cho học trò về đảm bảo ANTT.

Nền nếp tiến hành ANTT chỉ cần khoảng qua khá bình ổn.

Chỉ đạo nhà trường luôn chú trọng đến công việc ANTT trường học.

Nhà trường đã đầu cơ xây dựng nơi làm việc của các phòng, ban, phòng học, các phòng thực hành đầy đủ, tiện lợi. Nhà trường có khu nội trú cho giao viên, bảo đảm cho số thầy cô giáo ở xa ở lại an tâm lúc công việc.

– Tình hình học trò 5 học ……………..-………..

+ Học trò xếp loại hạnh kiểm kém: ………..%

+ Học trò cá biệt: ………..%

+ Học trò bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên: ………..%

2. Khó khăn:

– Trường đóng trên khu vực có dân cư rộng nên gieo neo cho việc điều hành và theo dõi các hoạt động.

– Đường liên xã chuyển di gặp rất nhiều gieo neo, nhiều đường giao thông ko bảo đảm.

– Trường có các chi điểm lẻ nên còn tác động tới công việc điều hành của Nhà trường.

PHẦN II.
TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT.

1. Công việc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ngoài nhà trường trong công việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

– Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hợp thanh niên, hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức… nhằm tạo ra ra công mạnh tổng hợp, tranh đấu có hiệu quả với các mưu mô mưu mô của các thần thế cừu địch, phối hợp giáo dục con em biết nhận thức đúng mực tránh bị lừa lật, câu kéo, gây mất kết đoàn, tránh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

– Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, huyện để khắc phục hiệu quả các cảnh huống về cháy nổ, xử lí các vụ việc vi phạm về ANTT-ATGT xảy ra trong khu vực trường học.

– BCĐ đã phối hợp với lực lượng Công an xã tư vấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương 1 số văn bản về đảm bảo ANTT:

2. Tổ chức bình thường tuyên truyền các văn bản liên can về bảo đảm ANTT trong trường học.

Các văn bản trên được BCĐ bình thường, tuyên truyền qua nhiều bề ngoài:

+ Đối với học trò: Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học như môn Giáo dục công dân, tuyên truyền qua hoạt động của “Đội phát thanh mầm non” Liên đội trong các buổi sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ. Phối hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động các cuộc thi mày mò luật ATGT, tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục tinh thần, bổn phận về đảm bảo ANTT và giúp các em tránh xa với các tệ nạn xã hội. Tổ chức kí cam kết trong học trò và thầy cô giáo ko vi phạm ATGT-ANTT .

+ Đối với thầy cô giáo: Thông qua các cuộc họp giao ban, họp tổ CM, họp hội đồng toàn trường tổ chức bình thường và tuyên truyền trong thầy cô giáo các văn bản để thầy cô giáo kịp thời nắm bắt và có kế hoạch giáo dục học trò đúng đắn.

– Chi bộ, BGH nhà trường phải thật sự kiểu mẫu, là lực lượng đi đầu tiên phong trong các hoạt động, thường xuyên ân cần quán triệt cho CBGV-Vn và học trò chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp của Nhà nước, quản lý các hoạt động giáo dục của Nhà trường tiến hành đúng nội quy, quy định.

3. Các nội quy, quy chế phối hợp của BCĐ về công việc bảo đảm ANTT trong trường học.

– Thực hiện tốt nội qui, quy chế chi phí nội bộ, cũng như tiến hành nghiêm chỉnh Nghị định 71/1998 NĐ-CP, ngày ……….. của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong cơ quan, bảo đảm phân định rõ ràng bổn phận của Thủ trưởng cơ quan, bổn phận của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức phải được biết, những việc cán bộ, công chức tham dự quan điểm, thủ trưởng cơ quan quyết định, những việc cán bộ, công chức giám sát, rà soát, để đích thực tiến hành nguyên lý “Đảng chỉ đạo, Nhà nước điều hành, dân chúng làm chủ” là chi tiết hóa “dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát” nhằm ko dừng xây dựng khối kết đoàn.

– Ngay từ đầu 5 học nhà trường thực hiện họp ban đại diện hội tía má học trò, quán triệt trong toàn thể thầy cô giáo và học trò việc tiến hành nội quy, quy định của đơn vị và được BĐDCMHS đồng tình đưa vào phương hướng hoạt động của Hội CMHS 5 học ……………..-……….. số ………../KH-BDDCMHS ngày .. tháng .. 5 ………………

– Tại các đại hội Chi bộ, hội nghị CBCC, đại hội Chi đoàn, Liên đội… cũng đã đồng tình việc tiến hành các nội dung trong quy chế của đơn vị.

– Sau lúc được thành lập BCĐ mau chóng cắt cử bổn phận, có kế hoạch hoạt động chi tiết, rõ ràng. Chủ động phối hợp với các cơ quan công dụng, các tổ chức đoàn thể trong việc khai triển tiến hành chương trình non sông phòng chống phạm nhân, phòng chống các tệ nạn xã hội, có giải pháp phát hiện và chặn đứng kịp thời những tác hại thụ động trong việc sử dụng Internet, game mạng có nội dung xấu và ko lành mạnh trong học trò.Kịp thời kiến nghị với công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương có giải pháp rà soát, giám sát, xử lý những biểu lộ phức tạp về ANTT, gây ảnh hưởng xấu tới HS. Gắn công việc phòng chống phạm nhân và tệ nạn xã hội với công việc giáo dục dục đạo đức, kĩ năng sống cho học trò phê duyệt giảng dạy các môn học từ giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề tới việc tích hợp vào các môn học khác, cũng là 1 trong các biện pháp tăng lên chất lượng dạy và học hằng 5 của nhà trường.

– Tổ chức cắt cử cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trực trường trong các ngày lễ, tết để bảo đảm an toàn trường học.

PHẦN III.
MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN VỀ ANTT NĂM ………………

– Trong 5 học …………….. – ……….. theo thống kê của BCĐ tại đơn vị ko có trường hợp CBGV-NV và học trò vi phạm nội quy, quy định của đơn vị, các hiện tượng gây rối thứ tự, các tệ nạn thâm nhập học đường được chặn đứng kịp thời, ko có trường hợp nghiện ma túy hay các tệ nạn xã hội khác tại đơn vị. Vi phạm về ATGT trong trường ko xảy ra, con người và của nả của nhà trường và học trò được bảo đảm an toàn. Số đông CBGV-NV xoành xoạch có tinh thần lúc tham dự giao thông, lập đội tự vệ trong trường học, các tổ chức đoàn thể hoạt động có kế hoạch đảm bảo linh động và bảo vệ của nả nghiêm chỉnh an toàn, sinh hoạt số đông lành mạnh nhằm tạo thành 1 số đông kết đoàn lớn mạnh về mọi mặt.

– BCĐ hoạt động khá nghiêm chỉnh, liên kết tốt với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để củng cố, xây dựng khối kết đoàn kiên cố.

* Báo cáo số liệu:

TT Lỗi vi phạm Số vụ Số nhân vật Ghi chú
1 Gây sự ẩu đả Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
2 Cố ý gây thương tích Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
3 Trộm cắp Do HS trong trường gây ra ………..
Bên ngoài gây cho nhà trường ………..
4 Tai nạn giao thông Thương tích Giáo viên ………..
Học trò ………..
Chết người Giáo viên ………..
Học trò ………..
Vi phạm ATGT Giáo viên ………..
Học trò ………..
5 Liên quan tới ma túy Giáo viên ………..
Học trò ………..
6 Liên quan tới bài bạc, cá độ Giáo viên ………..
Học trò ………..
7 Các vi phạm khác Giáo viên ………..
Học trò ………..

* Những sáng kiến, mẫu hình mới trong việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”

– Để tăng lên tinh thần bổn phận của các CBGV-VN cũng như học trò trong trường học về công việc đảm bảo ANTT trong trường học, ngay từ đầu 5 học BGH nhà trường quán triệt và xây dựng 1 số mẫu hình:

+ Xây dựng “Khu nội trú tiến bộ,an toàn”

+ Mẫu hình “Cổng trường ATGT”

+ Mẫu hình “ Lớp học tự quản”

+ Xây dựng các tổ tự quản: Đội TNTP xung kích, Đội cờ đỏ … hoạt động nghiêm chỉnh.

+ Phong trào “ Giúp bạn tới trường”, Tổ chức quyên góp ủng hộ trong số đông thầy cô giáo và học trò để giúp các em học trò có cảnh ngộ đặc trưng gieo neo ko có điều kiện học tập, hay ngại gieo neo đường sá dẫn tới hiện trạng bỏ học.

+ Liên đội tổ chức các câu lạc bộ “ Vui để học”, các hội thi “Rung chuông vàng” “Đố vui”, thi vẽ tranh về nội dung ATGT.

PHẦN IV.
NHỮNG HẠN CHẾ – KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Giảm thiểu

– Do địa bàn dân cư của rộng, 1 số thôn như xóm ………có địa điểm cách xa trường học hàng chục km nên việc điều hành, theo dõi học trò trong các hoạt động còn gặp nhiều gieo neo.

– Công việc phối hợp giữa nhà trường và ban Công an địa phương, ban Đại diện CMHS chưa kịp thời.

2. Kiến nghị đề nghị

– Đề xuất ban công an xã tổ chức phối hợp với nhà trường để thường xuyên luận bàn về mưu mô mưu mô của các thần thế cừu địch, các tệ nạn xã hội, tình hình thứ tự ATGT hiện tại để CBGV-NV và học trò nắm bắt kịp thời và tăng lên tinh thần bổn phận trong lối sống của tư nhân và số đông.

– UBND xã đặc trưng là Ban công an xã phối hợp với BCĐ đơn vị có kế hoạch rà soát, giám sát và xử lí nghiêm chỉnh các hoạt động làm tác động tới học tập, đoàn luyện của học trò và ANTT trường học./.

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT(Để báo cáo)

– Ban công an xã

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo an toàn về an ninh thứ tự trường Tiểu học

Trường Tiểu học …….. tự rà soát, bình chọn kết quả thật hiện 5 2021, chi tiết như sau:

I. Công việc tổ chức tiến hành:

Nhà trường đã tư vấn với Đảng ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài trường đặc trưng là đối với Công an Phường 8 để tuyên truyền đạo dục về công việc “An ninh thứ tự trường học” nói riêng và trên toàn địa bàn khái quát.

Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học trò nhằm chặn đứng hiện trạng mất an ninh thứ tự ở trong và ngoài trường học đặc trưng là các vụ việc học trò ẩu đả.

Phối hợp, tổ chức để học trò được tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; có bề ngoài cung cấp, cổ vũ cán bộ, nhà giáo, học trò có cảnh ngộ gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch, các ngày lễ mập.

Phối hợp chặt chẽ với công an trong công việc đảm bảo an ninh thứ tự, phòng chống phạm nhân, tệ nạn xã hội, đặc trưng trong dịp Tết và các ngày lễ mập. Nhà trường đã chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý cảnh huống an ninh thứ tự liên can, kiến nghị với chính quyền địa phương khắc phục các vấn đề phức tạp về an ninh thứ tự khu vực bao quanh trường học (chơi game và các trò chơi khác).

Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ công dụng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể tiến hành tốt công việc chuyển di, tuyên truyền, giáo dục.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và khắc phục những gieo neo, vướng mắc trong hàng ngũ, tạo lòng tin, kích thích hàng ngũ dạn dĩ đóng góp tạo nên nhận thức mới, từ đấy có ý thức bổn phận đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chế độ, luật pháp của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế của ngành, góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ của đơn vị, của ngành giáo dục.

Thực hiện sự chỉ huy của các ngành về công việc an ninh thứ tự trường học, nhà trường đã tổ chức quán triệt tới tất cả cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò nắm mục tiêu, ý nghĩa và những nội dung của công việc.

Thông qua các nhân vật học trò làm công việc tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học trò và dân chúng địa phương.

Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần để tuyên truyền tới CB-GV-NV, học trò và phụ huynh về công việc an ninh thứ tự.

Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép trong các môn học, tổ chức các hoạt đồng mày mò, hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa để giáo dục tinh thần, bổn phận về an ninh thứ tự trường học cho học trò. Tổ chức các chi đội cam kết tiến hành tốt an ninh thứ tự trường học bằng những việc làm chi tiết và tiến hành tốt nội quy của nhà trường cũng như các nội dung về an ninh thứ tự.

Thành lập đội sao đỏ, thường xuyên tổ chức công việc tự quản trường học, cộng với các lớp trực tuần làm nhiệm vụ nắm bắt mọi tình hình trong nhà trường thường xuyên đôn đốc nhắc nhở việc tiến hành nội quy của nhà trường. Hàng tuần đều có sự bình chọn nhận xét chi tiết nêu rõ những thế mạnh, còn đó và hướng giải quyết để từ đấy tạo điều kiện cho thầy cô giáo chủ nhiệm lớp có cơ sở nắm bắt tình hình để xử lý kịp thời những sai phép của học trò. Có tuyên dương, phê bình nhắc nhở hàng tuần.

Thông qua hộp thư góp ý học trò đã tham dự hăng hái việc đề đạt học trò vi phạm đạo đức hoặc vi phạm các nội quy quy định của trường, … hoặc nêu gương những việc tốt của CB-GV-NV và học trò.

II. Kết quả thật hiện:

Tổ chức khai triển tiến hành có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản của các ngành về công việc an ninh thứ tự, an toàn giao thông.

Trong nhà trường ko xảy ra phạm nhân hình sự; ko có người dùng bán, chuyển vận, tích trữ, sử dụng chất kích thích, ma túy.

Không có hành vi, vi phạm luật pháp về PCCC; Trộm cắp, cố ý gây thương tích do lỗi của người trong cơ quan; ko có người vi phạm xử phạt hành chính.

Trong nhà trường ko có người đánh bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, hoặc sử dụng, lưu truyền văn hóa cấm lưu hành.

Trong nhà trường ko có hiện tượng tham nhũng, thụ động, gây thất thoát, thiệt hại của nả nhà nước.

Trong nhà trường ko xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và của nả của nhà nước.

III. Nhận xét bình chọn:

– 100% cán bộ, thầy cô giáo, người lao động viên, học các lớp ký cam kết tiến hành các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua Trường học gần gũi, học trò hăng hái và phòng trào Dạy tốt học tốt, tiến hành nền nếp Kỷ cương, tình thương, bổn phận, đặc trưng là cuộc chuyển di Học tập và tuân theo cá tính đạo đức Hồ Chí Minh.

– Nhà trường đã có đủ các nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, có Quy chế làm việc của đơn vị, có Quy chế dân chủ, tiến hành tốt công việc bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.

– Các tổ chuyên môn đều đạt danh hiệu Tổ hiện đại. Chi bộ đạt danh hiệu trong lành lớn mạnh tiêu biểu . Công đoàn và Chi đoàn đạt danh hiệu Lớn mạnh.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ:

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những 5 tiếp theo, nhà trường tiếp diễn vào những vấn đề căn bản về công việc an ninh thứ tự trường học chi tiết:

Thực hiện chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về việc tiếp diễn tăng nhanh việc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục bình thường, quán triệt các văn bản qui phạm luật pháp của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục và Tập huấn, của liên Bộ, liên ngành và của địa phương về công việc đảm bảo an ninh Non sông, an ninh thứ tự, an toàn xã hội tới cán bộ, thầy cô giáo và học trò.

Thông qua các đợt học tập các Nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị tiếp diễn giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị cho cán bộ, thầy cô giáo; tăng lên tinh thần cảnh giác cho cán bộ, thầy cô giáo, viên chức về mưu mô và hoạt động chống phá của các thần thế cừu địch.

Đẩy mạnh sự chỉ đạo, chỉ đao của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của nhà trường về an ninh thứ tự trường học và phòng chống các tệ nạn xã hội. Tăng lên vai trò của Đoàn, Đội, đẩy mạnh bổn phận của thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục, chuyển di học trò ko vi phạm luật pháp và các tệ nạn xã hội và tiến hành nghiêm chỉnh nội qui nhà trường.

Tăng mạnh và hưởng ứng hăng hái phong trào thi đua “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”.

Bằng nhiều nguồn thông tin, thầy cô giáo chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn cần biết và hiểu nhiều hơn về gia đạo, tính cách của học trò mình, cần có những ân cần đúng mức với những học trò có gieo neo trong học tập (điều kiện học tập và trình độ tiếp nhận…).

Đoàn thanh niên CSHCM thường xuyên củng cố lực lượng thanh niên xung kích, công việc Đội TNTPHCM tổ chức rà soát, bình chọn xếp loại thi đua hàng tuần giữa các lớp chặt chẽ, khách quan, biểu dương gương người tốt, việc tốt dưới cờ vào tiết sinh hoạt đầu tuần.

Đẩy mạnh công việc thầy cô giáo chủ nhiệm lớp. Hàng tuần đề xuất GVCN tham khảo sổ theo dõi của ban thi đua, nắm tình hình tiến hành nền nếp của lớp để có nhắc nhở kịp thời trong tiết sinh hoạt cuối tuần. Với các trường hợp vi phạm hoặc học trò cá biệt, GVCN phải ân cần nhiều hơn và phối hợp với phụ huynh để giáo dục có hiệu quả.

Ban thi đua của Đoàn, Đội trường chủ động phối hợp với GVCN và bảo vệ của nhà trường nhằm giáo dục thường xuyên tinh thần tự giác tiến hành các qui định, nền nếp trong nhà trường và chặn đứng kịp thời các hiện tượng gây mất thứ tự, vi phạm nội qui.

Khi phát hiện có học trò gây mất thứ tự, ẩu đả, vi phạm nội qui thì thầy cô giáo chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp các bộ phận liên can phải mau chóng xử lý kịp thời và triệt để.

Lực lượng viên chức bảo vệ tiến hành nghiêm chỉnh trực cơ quan, tuần tra, canh gác để phòng chống và chặn đứng kịp thời các hiện tượng xâm phạm của nả công, của nả của cán bộ, thầy cô giáo, học trò.

Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng, chống cháy nổ, thiên tai, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

Hăng hái tư vấn với chính quyền địa phương, phối liên kết với ban ngành đoàn thể của phường với công an phường và cơ quan an ninh các ngành cũng cố và xây dựng công việc an ninh thứ tự trường học theo các văn bản chỉ huy của các ngành.

Tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động của Ban an ninh thứ tự nhà trường.

Bảo vệ tốt con người và của nả nhà trường.

Đẩy mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, giáo dục tinh thần chấp hành luật pháp của học trò và chặn đứng các hiện tượng vi phạm an ninh thứ tự trường học xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, góp phần tăng lên chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh chương trình giáo dục, cùng lúc chú trọng giáo dục luật pháp phê duyệt lồng ghép, tích hợp vào 1 số môn học chính khoá và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Phối hợp cộng với Công an tổ chức các buổi tuyên truyền trong học trò về an toàn giao thông, bài trừ tệ nạn, …

Tăng mạnh phong trào tố cáo phạm nhân trong trường học. Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, học trò, … phát hiện hiện tượng học trò gây gỗ ẩu đả phải báo ngay với Ban giám hiệu, bảo vệ ngăn cản kịp thời và xử lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết công việc an ninh thứ tự của trường Tiểu học ………. 5 học 2020-2021 và phương hướng tiến hành an ninh thứ tự 5 học 2021-2022./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo an toàn về an ninh thứ tự trường Măng non

PHÒNG GD&ĐT …………

TRƯỜNG MN …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-ANTH-MNMH

…………, ngày ……. tháng …….năm ……

BÁO CÁO
Kết quả công việc an ninh trường học 5 học ………….

Thực hiện Công văn chỉ huy của Sở GD&ĐT Hà Nội, PGD&ĐT ………… về việc tiến hành công việc an ninh, thứ tự, an toàn trường học 5 học ………….. Kế hoạch số …/KH-ANTT-MNMH ngày ../…/20… về công việc bảo đảm an ninh thứ tự trường măng non ………… 5 học ………….. Trường măng non ………… xin báo cáo kết quả công việc an ninh trường học 5 học …………. như sau:

I. Thời gian, vị trí, thành phần:

1. Thời gian và vị trí:

– Thời gian: …………..

– Vị trí: Tại văn phòng trường măng non ………….

2. Thành phần tham gia:

100% cán bộ, thầy cô giáo, viên chức trường măng non ………….

II. Kết quả công việc an ninh:

1. Bình chọn tình hình an ninh, thứ tự an toàn trường học:

– Đã tổ chức, bình thường và quán triệt trong toàn bộ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức về pháp Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn chỉ dẫn tiến hành công việc bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp diễn đẩy mạnh nhận thức về công việc an ninh chính trị, thứ tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học trò của nhà trường.

– Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tổ chức các chuyên đề, đã giúp cán bộ, thầy cô giáo, viên chức có những tri thức căn bản và thiết thực, có thái độ đúng đắn, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh thứ tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, đảm bảo sự bình ổn về an ninh thứ tự, tạo điều kiện để tăng lên chất lượng CS&GD trẻ trong nhà trường, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững bình ổn chính trị – xã hội. Do vậy chỉ cần khoảng qua trên khu vực của đơn vị ko bị xảy ra các vụ việc gây mất an ninh thứ tự như: ăn cắp của nả, cháy nổ, ẩu đả… gây mất an toàn.

– Nhà trường đã tổ chức quán triệt, tiến hành nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, chuyển vận, giao thương và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh bạo trong CB-GV-NV, phụ huynh và các cháu về việc tiến hành Luật Giao thông đường bộ; Phối hợp chặn đứng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển xe máy ko có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia trước lúc lái xe, ko đội mũ bảo hiểm lúc ngồi trên xe máy tham dự giao thông, tham dự hoặc khích lệ đua xe bất hợp pháp,…). Do vậy 100% CB,GV,NV toàn trường đều chấp hành tốt quy tắc ATGT lúc tham dự giao thông trên đường và tích hợp lồng ghép GD LLATGT cho các cháu trong các hoạt động học tập tại trường.

2. Công việc phòng chống tai nạn thương tích:

Ngay từ đầu 5 học nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch về công việc phòng chống tai nạn, thương tích và khai triển tiến hành đến toàn bộ CB,GV,NV trong trường 5 được và cùng phối hợp tham dự. Do đấy toàn trường trong 5 qua đã ko bị xảy ra các vụ tai nạn gây thương tích gây hậu quả nặng cho CB,GV,NV và các cháu trong nhà trường.

3. Công việc khai triển tiến hành 5 thứ tự và tiến bộ đô thị……….”

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức chỉ huy tiến hành Kế hoạch; sơ kết, tổng kết công việc kịp thời tuyên dương khen thưởng những số đông, tư nhân đạt thành quả hoàn hảo và tổng hợp kết nghiệp báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Tập huấn.

– Đã tổ chức khai triển tiến hành, quán triệt và kí cam kết tiến hành Chỉ thị 01/CT/UB ngày 02/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giữa cán bộ, thầy cô giáo, viên chức với nhà trường và giữa nhà trường với Phòng GD&ĐT, nhằm giúp cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, tía má học trò của trường thấy rõ tầm quan trọng trong việc tăng lên chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, coi trọng công việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; trong đấy, chú trọng hiệu quả của công việc giáo dục luật pháp, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng kiêu hãnh dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho học trò trong nhà trường nhằm tiến hành tốt các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái; Cùng lúc đã tăng lên tinh thần tự giác trong cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò về tiến hành luật pháp, giữ giàng thứ tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, sống thật thà, tự tôn, lành mạnh tiến hành tốt “5 thứ tự và tiến bộ đô thị 2021”.

4. Công việc tuyên truyền bình thường giáo dục luật pháp, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong nhà trường:

– Nhà trường đã tổ chức tốt công việc tuyên truyền, bình thường, giáo dục luật pháp, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn XH và công việc vệ vinh môi trường, vệ sinh trường học và công việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong CB-GV-NV toàn trường. Đẩy mạnh công việc phối hợp giữa cán bộ địa phương, dân chúng và đặc trưng là hội phụ huynh với nhà trường, ko để hiện trạng tham dự tụ họp đông người, gây rối thứ tự công cộng và cùng phối hợp tiến hành công việc bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh tư nhân cho các cháu và đặc trưng là việc bảo đảm tuyệt đối về VSATTP trong nhà trường. Do vậy trong nhiều 5 qua nhà trường đã ko bị xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đối với CB, GV, NV và các cháu.

5. Bình chọn chung:

Do nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành công việc an ninh thứ tự và khai triển nghiêm chỉnh tới toàn bộ CB,GV,NV toàn trường, vì thế nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn bộ CB,GV,NV của nhà trường đều tiến hành và chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường và cấp trên đề ra, luôn có tư tưởng cảnh giác, phòng chống các vụ ăn cắp của nả, các vụ việc gây mất trật an ninh, công việc phòng chống tai nạn thương tích, chấp hành tốt quy tắc ATGT. Tham gia và tiến hành tốt công việc tuyên truyền GD luật pháp, phòng chống ma túy. HIV/AIDS, các tệ nạn XH. Cùng lúc tiến hành nghiêm chỉnh kế hoạch “5 thứ tự và tiến bộ đô thị 5 2019”, chủ động ký cam kết tiến hành…

III. Những kiến nghị và đề nghị:

Đề xuất cấp trên ân cần tạo điều kiện cấp kinh phí cho nhà trường sắm sửa thêm 1 số thiết bị đồ dùng dùng cho cho công việc bảo đảm an ninh thứ tự tại đơn vị.

– Thường xuyên mở các lớp đào tạo về công việc bảo đảm an ninh, thứ tự cho CB, GV, NV được đi đào tạo.

1. Phương hướng chỉ huy chỉ cần khoảng đến:

– Tiếp tục tiến hành kế hoạch chỉ huy của Phòng GD&ĐT về xây dựng “Trường học an toàn về an ninh thứ tự” công đoạn ……….và khai triển tiến hành tới tất cả cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình, nhằm chặn đứng hiện trạng tụ họp đông người, gây rối thứ tự công cộng ở trong và ngoài trường học.

– Phối hợp, tổ chức để CB-GV-NV toàn trường được tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; Tổ chức thăm hỏi, cổ vũ, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Xây dựng kế hoạch cung cấp, cổ vũ cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và các cháu có cảnh ngộ gia đình gieo neo đặc trưng nhân dịp tết âm lịch.

– Phối hợp chặt chẽ với công an trong công việc đảm bảo ANTT, phòng chống phạm nhân, tệ nạn xã hội. Nhà trường cần chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý cảnh huống mất ANTT liên can, kiến nghị với chính quyền địa phương khắc phục các vấn đề phức tạp về mất ANTT khu vực bao quanh trường học.

– Đầu cơ kinh phí, cùng lúc làm tốt công việc tuyên truyền với phụ huynh để huy động sự đóng góp ủng hộ của phụ huynh để lắp hệ thống camera quan sát tại các khu trong toàn trường.

– Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ công dụng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, chế độ, …) để các tổ chức, đoàn thể tiến hành tốt công việc chuyển di, tuyên truyền, giáo dục.

– Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và khắc phục những gieo neo, vướng mắc trong hàng ngũ, tạo lòng tin, kích thích hàng ngũ CB-GV-NV dạn dĩ đóng góp quan điểm để tạo nên nhận thức mới. Từ đấy có ý thức bổn phận đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chế độ, luật pháp của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, góp phần tiến hành chiến thắng nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

– Đưa các hoạt động lồng ghép GD trẻ về mất an ninh thứ tự, GD đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các hoạt động GD trẻ hàng ngày.

– Đẩy mạnh công việc chuyển di trong CB-GV-NV và phụ huynh, tham dự có hiệu quả các hoạt động phòng đề phòng và trấn áp phạm nhân, bảo đảm an ninh, thứ tự trong trường học gắn với việc tiến hành cuộc chuyển di: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” liên kết với các cuộc chuyển di: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và thông minh”, cuộc chuyển di: “Hai ko” và cuộc chuyển di: “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái” trong toàn cán bộ, thầy cô giáo và học trò.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tiến hành công việc truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Hãy nói ko với ma tuý; Hãy dành cho các cháu 1 môi trường ko có tệ nạn xã hội”…

Trên đây là báo cáo kết quả công việc bảo đảm an ninh, thứ tự trường học của trường Măng non ………… 5 học ………….. Nhà trường rất mong được sự tiếp diễn ân cần và chỉ huy của các ngành về công việc tiến hành an ninh thứ tự trong nhà trường để ko xảy ra các vấn đề về mất an ninh thứ tự, nhằm bảo đảm tốt về an ninh, thứ tự cho CB, GV, NV và các cháu trong nhà trường./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT; (để b/c)

– Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button