Âm nhạc lớp 2

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở giáo dục măng non.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23: Quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở GDMN

QUẢN LÝ NHÓM LỚP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23

I. MỤC TIÊU:

Sau lúc học xong bài học, học viên có thể:

– Nắm được lí luận căn bản nhất về quản lí nhóm/lớp học măng non.

– Xác định rõ những tiêu chí căn bản của quản lí nhóm/lớp.

– Nêu lên được nội dung quản lí nhóm/lớp ở trường măng non.

– Áp dụng tri thức quản lí nhóm/lớp học măng non vào hoạt động quản lí nhóm/ lớp học măng non trong thực tế.

II. NỘI DUNG:

– Nội dung 1: Khái quát chung về quản lí nhóm/lớp.

– Nội dung 2: Nội dung quản lí nhóm/lớp.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 1

GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH CỦA BÀI HỌC VÀ HỌC VIÊN NÊU NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH KHI HỌC BÀI NÀY

1. Hiện tại, gian khổ to nhất đối với bản thân bạn trong công việc quản lí trường măng non, quản lí nhóm/lớp học măng non là gì?

2. Với gian khổ đấy, bạn mong chờ được cung ứng, bồi dưỡng nội dung chi tiết nào trong lĩnh vực quản lí nhóm/lớp? (Trừ cung ứng về hạ tầng)

Hoạt động 2

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM QUẢN LÍ, QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÍ TRƯỜNG MẦM NON, QUẢN LÍ LỚP HỌC; VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÍ NHÓM/LỚP

1. Thế nào là quản lí trường măng non, quản lí lớp nhóm/lớp học?

2. Vai trò và nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non trong công đoạn quản lí nhóm/lớp? Đề quản lí nhóm/lớp học măng non có hiệu quả, thầy cô giáo măng non phải làm gì?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Khái niệm quản lí trường măng non, quản lí lớp nhóm/lớp học

2. Quản lí trường măng non

– Quản lí trường măng non là công đoạn ảnh hưởng có mục tiêu, có kế hoạch của chủ thể quản lí (hiệu trưởng) tới cộng đồng các bộ thầy cô giáo để chính họ ảnh hưởng trực tiếp tới công đoạn – giáo dục trẻ nhằm tiến hành tiêu chí giáo dục đối với từng độ tuổi và tiêu chí chung của từng bậc học.

3. Quản lí nhóm/lớp học

Quản lí nhóm/lớp là công đoạn ảnh hưởng có mục tiêu, có kế hoạch của thầy cô giáo tới trẻ nhằm tiến hành tiêu chí giáo dục đối với trẻ.

Từ định nghĩa nêu trên cho thấy bản chất của công việc quản lí nhóm/lớp của thầy cô giáo măng non là công đoạn – giáo dục trẻ, bảo đảm cho công đoạn đấy vận hành thuận tiện và có hiệu quả.

Quá trình – giáo dục trẻ bao gồm các yếu tố tạo thành như: tiêu chí, nội dung, cách thức, dụng cụ, giáo dục trẻ con từ 0 tới 6 tuổi, kết quả – giáo dục trẻ.Các yếu tố của công đoạn – giáo dục trẻ có quan hệ hỗ tương, trong đấy tiêu chí nhiệm vụ giáo dục giữ vai trò định hướng cho sự đi lại tăng trưởng của toàn thể công đoạn và cho từng yếu tố.

3. Vai trò, nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non trong công đoạn quản lí nhóm/lớp học măng non:

Giáo viên là chủ thể trực tiếp của công đoạn – giáo dục trẻ, họ là lực lượng chính yếu, là đối tượng trung tâm tiến hành tiêu chí giáo dục của nhà trường. Vì vậy, thầy cô giáo măng non là yếu tố quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục măng non.

Giáo viên là người giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lí, quản lý các hoạt động – giáo dục trẻ. Hàng ngũ thầy cô giáo là người trực tiếp tiến hành nhiệm vụ – giáo dục trẻ và xây dựng nhà trường và là người có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục của trường. Vai trò quan trọng đấy yêu cầu hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ, người lao động viên phải ko dừng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm, phẩm giá đạo đức nghề nghiệp, bất biến và đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm dùng cho các đề nghị trước mắt và dài lâu của trường. Thành ra, thầy cô giáo phải hết dạ mến thương trẻ, đối xử công bình đối với trẻ, là việc niềm nở và có nghĩa vụ cao, luôn có tinh thần cố gắng vươn lên về mọi mặt, bảo đảm chất lượng – giáo dục trẻ và có uy tín đối với phụ huynh, đối với số đông.

Nhiệm vụ của trường măng non yêu cầu người thầy cô giáo về nghĩa vụ tư nhân rất cao trong tiến trình hoạt động hiện hành các hoạt động của trường. Thành phầm lao động của người thầy cô giáo có tác động tới xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa. Đặc thù công việc quản lí trường măng non yêu cầu các nhà quản lí ko chỉ là người có học thức, có kinh nghiệm, có phẩm giá đạo đức tốt nhưng còn phải biết tìm ra những đặc điểm của trẻ để có cách thức ảnh hưởng thích hợp để xúc tiến sự tăng trưởng của trẻ. Những nét đặc biệt đấy về nghề nghiệp của người thầy cô giáo măng non phải được trình bày trong tư cách của người quản lí.

* Để quản lí lớp học có hiệu quả, thầy cô giáo măng non cần nắm vững được các mặt sau:

 • Hiểu được đặc điểm trẻ;
 • Xây dựng kế hoạch của nhóm lớp;
 • Quản lý trẻ hằng ngày;
 • Bảo đảm chất lượng giáo dục trẻ;
 • Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ;
 • Quản lí hạ tầng của nhóm lớp;
 • Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với ba má trẻ.

* Để phát huy vai trò của mình, người thầy cô giáo măng non phải tiến hành các nhiệm vụ sau đây:

– Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo tiêu chí giáo dục măng non, phải tiến hành đầy đủ và có chất lượng chương trình – giáo dục măng non.

– Chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ trong việc , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và tuyên truyền chỉ dẫn tri thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc ba má.

– Kiểu mẫu tiến hành bổn phận công dân, các quy định của luật pháp và điều lệ trường măng non, hăng hái tham dự các hoạt động xã hội.

– Giữ gìn phẩm giá, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng công bình với trẻ, bảo vệ các quyền và ích lợi chính đáng của trẻ con, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mệnh của trẻ.

– Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị của cải của nhóm/lớp.

– Kết đoàn và có nghĩa vụ xây dựng cộng đồng ko dừng văn minh.

– Không dừng đoàn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc.

– Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, chịu sự rà soát của hiệu trưởng và các đơn vị quản lý quản lí giáo dục.

Các nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non có liên can chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng qua lại, bổ sung cho nhau và được thực hiện hợp nhất trong công đoạn – giáo dục trẻ.

Hoạt động 3

TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÍ NHÓM/LỚP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

 1. Phân tích tiêu chí chung và tiêu chí chi tiết quản lí lớp học?
 2. Thế nào là nguyên lý quản lí lớp học? Trình bày và phân tách hệ thống các nguyên lý quản lí lớp học?
 3. Nêu cách áp dụng các nguyên lý quản lí lớp học măng non trong việc quản lí nhóm/lớp của chị?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Chỉ tiêu quản lí và tiêu chí quản lí nhóm/lớp học măng non:

Chỉ tiêu quản lí trường măng non:

Chỉ tiêu quản lí trường măng non bản chất là những mục tiêu về mọi hoạt động của nhà trường được dự định trước lúc khai triển hoạt động. Đấy cũng là những nhiệm vụ phải tiến hành, cùng lúc là kết quả mong muốn đạt được lúc hoàn thành 1 chu kì quản lí.

Quá trình quản lí trường măng non phải xác định và cố gắng tiến hành những tiêu chí căn bản sau đây.

– Chỉ tiêu số lượng: Bảo đảm mục tiêu quyến rũ số lượng trẻ trong độ tuổi tới trường.

– Chỉ tiêu chất lượng: Đảm bảo chất lượng , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo tiêu chí huấn luyện.

– Xây dựng và tăng trưởng cộng đồng sư phạm: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và tăng lên trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, phẩm giá nghề nghiệp và đời sống vật chất, ý thức.

– Xây dựng, sử dụng, bảo quản tốt hạ tầng dùng cho cho đề nghị – giáo dục trẻ.

– Huy động các nguồn kinh phí có hiệu quả.

– Làm tốt công việc xã hội hóa giáo dục măng non trên khu vực trường đóng.

– Cải tiến công việc quản lí nhằm tăng lên hiệu quả quản lí hoạt động trong nhà trường.

Mỗi tiêu chí trình bày đặc biệt của hoạt động quản lí nhưng mà giữa chúng có liên can khăng khít và phối hợp cung ứng với nhau tạo thành 1 hệ thống màng lưới tiêu chí toàn diện. Trách nhiệm của người cán bộ quản lí là phải khiến cho tiêu chí biến thành hiện thực.

Để bảo đảm tiến hành các tiêu chí quản lí, các đơn vị quản lý quản lí Giáo dục măng non đều phải được diễn ra và hoạt động dựa trên những nguyên lý nhất mực.

Chỉ tiêu quản lí nhóm/lớp măng non

Chỉ tiêu quản lí nhóm/lớp bản chất là những mục tiêu về hoạt động của nhóm/lớp được dự định trong 5 học. Đấy cũng là những nhiệm vụ phải tiến hành, cùng lúc là kết quả mong muốn đạt được lúc hoàn thành 1 5 học.

Quá trình quản lí nhóm/lớp phải xác định và cố gắng tiến hành những tiêu chí căn bản sau đây:

– Chỉ tiêu chất lượng: Đảm bảo chất lượng , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo tiêu chí huấn luyện.

– Xây dựng, sử dụng, bảo quản tốt hạ tầng dùng cho cho đề nghị – giáo dục trẻ.

2. Nguyên tắc quản lí giáo dục măng non, cách áp dụng nguyên lý quản lí trong quản lí nhóm/lớp măng non

Nguyên tắc quản lí giáo dục là những luận điểm có tính quy luật lãnh đạo thành công hoạt động quản lí.

Nguyên tắc quản lí giáo dục được nhận thức đúng mực trong công đoạn tổng kết những kinh nghiệm quản lí giáo dục và càng ngày càng được bổ sung hoàn thiện có vai trò lãnh đạo toàn thể hoạt động của chủ thể quản lí và là cơ sở để xây dựng hệ thống các cách thức quản lí giáo dục.

Quản lí giáo dục là 1 bộ phận của quản lí xã hội với đặc biệt căn bản là quản lí con người. Thành ra việc tuân thủ các nguyên lý quản lí có ý nghĩa quan trọng trong công đoạn tổ chức lãnh đạo tiến hành tiêu chí quản lí nhóm/lớp trong trường măng non.

Các nguyên lý quản lí giáo dục măng non

1- Bảo đảm sự chỉ đạo của Đảng trong quản lí giáo dục: Đây là nguyên lý quan trọng đảm bảo tiến hành chiến thắng đường lối, chủ trương, chế độ của Đảng về giáo dục và giáo dục măng non. Giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục. Thành ra, việc trước hết là phải tăng mạnh công việc giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hàng ngũ thầy cô giáo và hàng ngũ cán bộ quản lí mạnh về tổ chức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, kiên trì về lí tưởng cách mệnh và lập trường chính trị, có đủ phẩm giá, năng lực, trình độ để tiến hành tốt chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng và các tiêu chí, nhiệm vụ của ngành.

2- Tập hợp dân chủ: Nguyên tắc này yêu cầu sự liên kết hợp nhất 2 mặt. 1 mặt tăng mạnh sự lãnh đạo hợp nhất của cơ quan nhà nước. 1 mặt phát huy mở mang tính chủ động, thông minh của dân chúng trong việc tiến hành tiêu chí giáo dục măng non. Thực hiện nguyên lý này vừa đề cao nghĩa vụ của tư nhân người gánh vác, vừa đề cao quyền làm chủ của công nhân, vừa chống được hiện trạng bè lũ, vô chính phủ, bảo đảm sự hợp nhất ý chí và hành động, là tăng sức mạnh của tổ chức.

3- Nguyên tắc pháp chế: Nguyên tắc pháp chế yêu cầu công việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lí giáo dục măng non phải thực hiện theo đúng quy định của luật pháp, chống sự lạm quyền, trốn tránh bổn phận. Mọi cán bộ, thầy cô giáo phải tôn trọng và tiến hành nghiêm túc các đề nghị của luật pháp và các quy phạm của ngành trong hoạt động của mình. Những người vi phạm kỉ luật lao động phải được xử lí nghiêm minh.

4- Bảo đảm tính khoa học: Hoạt động quản lí giáo dục khái quát và quản lí trường măng non nói riêng là hoạt động mang tính tổng hợp rất cao. Nó ko chỉ dựa vào kinh nghiệm nhưng phải am tường kiến thức của nhiều ngành khoa học và sự hiểu biết thâm thúy về lĩnh vực chuyên môn mình đảm nhận. Thực hiện nguyên lý này yêu cầu người cán bộ quản lí giáo dục măng non phải tuân thủ ngặt nghèo thứ tự khoa học lúc ra quyết định hoặc xử lí thong tin để xác định tiêu chí. Khi thực hiện bất kỳ 1 hoạt động nào đếu phải xây dựng kế hoạch và tạo nên cho người dười quyền lề thói làm việc có kế hoạch. Người quản lí phải biết chọn lọc, nêu ra được và khắc phục có lí những khâu chính yếu. Việc khắc phục khâu này sẽ bảo đảm kết quả của việc tiến hành các nhiệm vụ khác.

5- Bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và chi tiết: chất lượng giáo dục dựa dẫm rất nhiều vào hiệu quả của quản lí. Để tiến hành nguyên lý này yêu cầu người thầy cô giáo măng non lúc đưa ra quyết định quản lí cần tính tới hiệu quả của chúng và giải quyết được đề nghị của thực tế. Trong công đoạn quản lí cấn hiểu biết đầy đủ, tường tận tâm hình thực tiễn công tác, biết xác định những vấn đề căn bản – mấu chốt trong từng thời kì để sức khắc phục. Quan tâm chi tiết tới từng cán bộ thầy cô giáo, tạo điều kiện để họ phát huy ở mức cao bản lĩnh làm việc của mỗi người và cố gắng đoàn luyện hoàn thiện bản than. Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường và mọi quyết định đưa ra tiến hành đều phải được rà soát 1 cách tỷ mỉ là cơ sở cho việc đề ra quyết định quản lí đúng mực.

6- Liên kết giữa nhà nước và xã hội: Giáo dục là sự nghệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân. Liên kết Nhà nước và xã hội trong quản lí giáo dục là 1 nguyên lý căn bản là 1 quy luật tăng trưởng giáo dục. Thực hiện nguyên lý này là tiến hành hóa chủ trương “Nhà nước và dân chúng cùng làm giáo dục”. Nguyên tắc liên kết nhà nước và xã hội đề nghị các cơ quan quản lí giáo dục măng non và mỗi cán bộ quản lí trong ngành phải có nghĩa vụ chủ động phối hợp với gia đình và các lực lượng xã hội để tiến hành tiêu chí, nguyên lí giáo dục. Phcửa ải khiến cho mọi người và các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý nhận thức đúng mực vai trò giáo dục măng non; nghĩa vụ của mình đối với giáo dục.

Vậy nguyên lý quản lí là những luận điểm có thuộc tính quy luật được đúc kết từ thực tế giáo dục, là chỗ dựa đán tin tưởng về lí luận giúp người cán bộ quản lí giáo dục định hướng đúng mực trong cảnh ngộ phức tạp luôn chuyển đổi để tự mình khắc phục các cảnh huống chi tiết, nhiều chủng loại và biết tổ chức 1 cách khoa học các hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả tối ưu. Trong thực tế của hoạt động quản lí giáo dục, các nguyên lý liên hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng qua lại bổ sung cho nhau. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được bảo đảm tiến hành tốt các nguyên lý quản lí.

Hoạt động 4

NỘI DUNG CỦA QUẢN LÍ NHÓM/LỚP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Nội dung quản lí nhóm lớp trình bày ở 1 số vấn đề

1- Mày mò nắm vững đặc điểm của trẻ.

2- Xây dựng kế hoạch của lớp.

3- Quản lí trẻ hàng ngày.

4- Bảo đảm chất lượng và giáo dục trẻ.

5- Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ.

6- Quản lí hạ tầng của nhóm lớp.

7- Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với thầy cô giáo và giữa thầy cô giáo với ba má trẻ.

Nội dung của quản lí nhóm/lớp và cách tiến hành những nội dung này trong công đoạn quản lí nhóm/lớp của thầy cô giáo măng non.

1) Mày mò, nắm vững đặc điểm của trẻ.

Hiểu trẻ là điều kiện tiên quyết để giáo dục trẻ có hiệu quả. Đúng như nhà giáo dục K.D.Usinxki đã nói: ”Muốn giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi mặt”.

Vì vậy, nắm vững đặc điểm của từng trẻ là 1 trong những nội dung quan trọng của công việc quản lí nhóm, lớp ở trường măng non.

Giáo viên măng non cần phải hiểu cảnh ngộ sống của trẻ, nắm được những đặc điểm về thể chất, tâm lí của trẻ cũng như lề thói hành vi đạo đức nhưng trẻ đã có…Từ đấy chọn lọc những giải pháp ảnh hưởng sư phạm thích hợp nhằm giúp trẻ tăng trưởng tốt về thể chất, tình cảm, trí não, thẩm mĩ, và thích nghi với cuộc sống, với môi trường xoành xoạch chuyển đổi.

Để nắm được đặc điểm của trẻ, thầy cô giáo có thể thực hiện bằng nhiều giải pháp không giống nhau như:

– Trao đổi trực tiếp với gia đình trẻ để thu nạp những thông tin cấp thiết về trẻ.

– Quan sát, theo dõi trẻ tham dự vào các hoạt động hàng ngày, thường xuyên gần cận trò chuyện cùng trẻ.

– Sử dụng phiếu thăm dò trưng cầu quan điểm của phụ huynh.

– Ghi nhật kí về trẻ hoặc thăm gia đình trẻ.

– Tạo cảnh huống để trẻ biểu thị đặc điểm…

Mày mò trẻ để nắm được đặc điểm của từng trẻ là 1 việc làm thường xuyên, liên tiếp trong cả 5 học và phải có kế hoạch chi tiết mới nhận được những thông tin phong phú, có độ tin tưởng về thực trạng và bản lĩnh cảnh ngộ của trẻ. Tuy nhiên ở từng thời khắc cụ thế, nội dung và giải pháp thực hiện có không giống nhau.

– Chẳng hạn, công đoạn đầu 5 học, thầy cô giáo mày mò để nắm sơ bộ những nét căn bản của từng trẻ và của cả lớp khái quát (họ tên, tháng ngày 5 sinh, đặc điểm nhấn về tâm sinh lí, họ tên thầy u trẻ, địa chỉ gia đình,…). Trên cơ sở đấy dự định cơ chế cho thích hợp.

– Những tháng tiếp theo, việc mày mò trẻ nhằm giúp thầy cô giáo rà soát lại độ chuẩn xác của các thông tin nhận được từ thuở đầu, bổ sung thêm những thông tin cấp thiết về trẻ, giúp thầy cô giáo hiểu đầy đủ, thâm thúy nhân vật giáo dục của mình, Đấy là cơ sở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời kế hoạch, giải pháp – giáo dục trẻ.

– Giai đoạn cuối học kì hay cuối 5 học tiếp diễn mày mò để nắm vững những nét tính cách, năng khiếu, thị hiếu của trẻ, chừng độ văn minh của trẻ vể các mặt so với đầu 5, kịp thời bổ sung động, điều chỉnh giải pháp ảnh hưởng sư phạm để đạt được kết quả cao hơn.

2) Xây dựng kế hoạch của nhóm lớp.

Xây dựng kế hoạch là dự định trước những công tác phải làm, giải pháp tiến hành các công tác đấy cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác tiến hành thành công.

Giáo viên gánh vác các nhóm lớp cần phải xây dựng các loại kế hoạch: kế hoạch 5 học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần.

Nếu phân loại kế hoạch theo nội dung công tác thì thầy cô giáo phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục, kế hoạch tiến hành các chuyên đề.

Xây dựng kế hoạch 5 học

* Căn cứ xây dựng kế hoạch 5 học

Khi xây dựng kế hoạch 5 học của lớp, thầy cô giáo phải căn cứ vào kế hoạch 5 học của trường, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của lớp (tình trạng và bản lĩnh). Mặt khác thầy cô giáo cần phải dựa vào:

– Chỉ tiêu, nội dung và kết quả mong chờ của chương trình giáo dục mẫu giáo trong chương trình giáo dục măng non do Bộ giáo dục và Tập huấn ban hành.

– Thời gian quy định trong 5 học.

– Điều kiện hạ tầng và các nguồn lực khác của địa phương, trường, lớp măng non.

– Nhu cầu và trình độ tăng trưởng thực tiễn của trẻ trong lớp mẫu giáo.

* Đề xuất xây dựng kế hoạch:

1 bản kế hoạch của lớp thực thụ khoa học, có lí phải bảo đảm các đề nghị sau:

– Kế hoạch của lớp phải hợp nhất với kế hoạch của trường, là 1 bộ phận kế hoạch của trường.

– Nội dung kế hoạch bảo đảm tính hợp lý, toàn diện và tính tăng trưởng.

– Kế hoạch phải xác định được các tiêu chí căn bản và giải pháp tiến hành. Chỉ tiêu, giải pháp đề ra phải có cơ sở khoa học và bảo đảm tính thực tế.

– Kế hoạch thể hiện rõ ràng, ngắn gọn, dễ tiến hành, dễ rà soát.

* Nội dung kế hoạch:

Nội dung kế hoạch 5 học của lớp phải giải đáp được 3 câu hỏi: Phcửa ải làm gì? Làm như thế nào? Bao giờ thì xong xuôi? Để giải đáp 3 câu hỏi đấy kế hoạch của lớp phải nêu rõ những vấn đề căn bản sau đây:

Đặc điểm tình hình lớp: Số lượng trẻ, nam-nữ, dân tộc, trẻ khuyết tật… Những thuận tiện và những gian khổ?

1- Chỉ tiêu cố gắng trong 5 học.

* Chỉ tiêu chung

– Danh hiệu thi đua của lớp

– Danh hiệu thi đua của tư nhân

* Chỉ tiêu chi tiết:

Chỉ tiêu tăng trưởng số lượng: số trẻ nhận vào lớp, tỷ lệ cần cù

Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục trẻ:

+ Chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an toàn cho trẻ

+ Phòng chống suy dinh dưỡng(tỷ lệ suy dinh dưỡng so với 5 học trước).

+ Chất lượng tiến hành chương trình giáo dục

+ Chất lượng tiến hành các chuyên đề

Chỉ tiêu sử dụng bảo quản hạ tầng nhóm , lớp

Chỉ tiêu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

Chỉ tiêu liên kết với gia đình trẻ và các lực lượng xã hội

Các tiêu chí khác: tham dự cac phong trò các hoạt động chung của trường, sáng kiến kinh nghiệm của tư nhân.

* Những giải pháp tiến hành kế hoạch

Mỗi tiêu chí được xác định phải chọn lọc các giải pháp tiến hành tương ứng, có tương tự tiêu chí mới thành kết quả và kế hoạch mới có bản lĩnh biến thành hiện thực.

Kế hoạch 5 học của lớp cần xác định được 1 số cơ giải pháp căn bản như:

– Biện pháp tiến hành tiêu chí số lượng

– Biện pháp tiến hành tiêu chí chất lượng

– Biện pháp điều hành cơ sơ vật chất của nhóm,lớp

– Biện pháp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

– Biện pháp phối hợp với gia đình…

Xây dựng kế hoạch tháng

Dựa vào kế hoạch chung của trường: Giáo viên tiến hành các bước tăng trưởng chủ đề nhánh, Bao gồm chọn chủ đề chi tiết, xác định tiêu chí giáo dục, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động của chủ đề và lên kế hoạch chi tiết hàng tuần cho thích hợp với trẻ và điều kiện thực tiễn của lớp, xác định tên chủ đề cho tháng;tiêu chí cần đạt trên trẻ; xác thành kiến thức, kỷ năng và thái độ cần hỗ trợ cho trẻ phê duyệt chủ đề sẽ học; chọn lọc hoạt động; xếp đặt lịch tuần, sẵn sàng đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ.

Khi thiết kế 1 chủ đề thầy cô giáo cần xem xét 1 chủ cần thỏa mãn 4 đề nghị sau:

– Cần tính tới nhu cầu, hứng thú của trẻ và những tri thức bắt nguồn từ cuộc sống gần cận của trẻ.

– Cần được trình bày trong các hoạt động của trường

– Cần được trình bày ở sự chọn lọc và hỗ trợ các đồ dùng học liệu ở các khu vực chơi trong lớp.

– Cần được thực hiện tối thiểu trong 1 tuần, bảo đảm có sự lặp lại và mở mang các thời cơ học cho trẻ các độ tuổi không giống nhau(mẫu giáo nhỏ, nhỡ, to )

GỢI Ý CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC CHO MẪU GIÁO NHỠ

Tháng

Chủ đề

Số tuần

9

Trường măng non

2 tuần

9-10

Bản thân

4- 5 tuần

10-11

Gia đình (hoặc nghề nghiệp); Ngày 20-11

4-5 tuần

12-1

Các nghề tầm thường (hoặc Phương tiện giao thông): Ngày thành lập quân đội dân chúng

4-5 tuần

1-2

Thế giới động vật; Tết nguyên đán

4-5 tuần

2

Thế giưới thực vật

4-5 tuần

3

Luật và dụng cụ giao thông(hoặc gia đình) ngày 8-3

2 tuần

4

Các hiện tượng thiên nhiên

2 tuần

5

Quê hương – Tổ quốc- Bác Hồ

Tết thiếu nhi

1 tuần

Xem xét:

– Tên chủ đề, số lượng chủ đề và số tuần dự định cho tiến hành chủ đề có thể cởi mở chỉnh sửa tùy theo hứng thú, thích hợp với nhu cầu, bản lĩnh của trẻ và điều kiện khai triển của tầng lớp chi tiết.

– Trong công đoạn tiến hành, thầy cô giáo cần cởi mở, thường xuyên coi xét và điều chỉnh kế hoạch thích hợp với nhu cầu hiểu biết và trình độ tăng trưởng của trẻ trong lớp mình cũng như điều kiện hạ tầng ở địa phương.

Kế hoạch chủ đề bao gồm các nội dung như:

 • Xác định chủ đề và thời kì tiến hành,
 • Xác định tiêu chí cần đạt của chủ đề.
 • Xây dựng mạng nội dung, xây dựng mạng hoạt động.
 • Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi và lên kế hoạch tiến hành chi tiết hàng tuần cho thích hợp với đặc điểm tăng trưởng của trẻ.

Kế hoạch tiến hành chủ đề giáo dục hàng tháng có soạn theo mẫu sau:

Tên chủ đề:…………………………….

Thời gian tiến hành:…………………………………..

* Xác định tiêu chí của chủ đề:

Xác định tiêu chí của chủ đề là dự định trước kết quả mong muốn cần đạt được trên trẻ sau lúc khám phá xong chủ đề đấy. Chỉ tiêu giáo dục của chủ đề nhằm tăng trưởng trên 5 mặt: thể chất, nhận thức, tiếng nói, thẩm mỹ và tình cảm, kỹ năng xã hội. Chọn lọc các tiêu chí phải bảo đảm tính tăng trưởng, ko nên đưa quá nhiều tiêu chí trong 1 chủ đề.

– Giáo viên cần xác định tiêu chí giáo dục chủ đề hoặc nói cách khác là những kết quả mong muốn nhưng trẻ có thể đạt được sau lúc học về chủ đề đấy trên cơ sở:

+ Bám sát tiêu chí chương trình giáo dục măng non và kết quả mong chờ của từng lĩnh vực giáo dục.

+ Mày mò để nắm được vốn kinh nghiệm của trẻ liên can tới chủ đề (phê duyệt chuyện trò hỏi trẻ)

– Các tiêu chí cần chi tiết, vừa sức, thích hợp với độ tuổi, nhằm giúp trẻ từng bước đạt được tiêu chí giáo dục cuối độ tuổi.

Xem xét: Khi viết tiêu chí bao giờ cũng mở đầu bằng động từ như: trẻ có thể, có bản lĩnh, biết, nhận xét, thích thú…..

* Xây dựng mạng nội dung:

Giáo viên dự định các nội dung có thể tiến hành trong chủ đề. Mạng nội dung chứa đựng những nội dung chính có liên can tới chủ đề, qua đấy thầy cô giáo mong muốn hỗ trợ cho trẻ những tri thức kỹ năng thái độ gì.

Giáo viên có thể sử dụng lược đồ mạng để thiết kế chủ đề (bao gồm mạng nội dung và mạng hoạt động ). Căn cứ vào tiêu chí giáo dục, thầy cô giáo xác định nội dung học chi tiết cho tùng chủ đề nhánh.

Giáo viên cần xem xét rằng việc chọn tên cho chủ đề và tăng trưởng mạng nội dung của chủ đề cần dựa trên đặc điểm, nhu cầu của thế hệ và hứng thú của trẻ trong nhóm.

Xem xét: Khi thiết kế mạng nội dung, những nội dung được biểu đạt thường được mở đầu bằng các danh từ.

* Xây dựng mạng hoạt động

Xây dựng “ mạng hoạt động” là đưa ra hàng loạt các hoạt động giáo dục nhưng thầy cô giáo dự định cho trẻ trải nghiệm hằng ngày, hằng tuần dưới bề ngoài “học bằng chơi, chơi nhưng học” để mày mò, khám phá các nội dung của chủ đề, từ đấy trẻ tiếp nhận được các kỹ năng, kinh nghiệm cấp thiết cho sự tăng trưởng toàn diện.

Mạng hoạt động giúp thầy cô giáo dễ ợt nhận ra sự kết hợp giữa các nội dung giáo dục và các hoạt động, sự đan xen giữa các lĩnh vực tăng trưởng trẻ và goiự cho thầy cô giáo bí quyết tiếp cận và học tích hợp trong giáo dục măng non. Đấy là bí quyết phối hợp 1 cách thiên nhiên những hoạt động cho trẻ con trải nghiệm các hoạt động thuộc các lĩnh vực giáo dục, giúp tăng trưởng cùng lúc các mặt tiếng nói, thể lực, nhận thức, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mĩ ở trẻ.

Giáo viên dự định các hoạt động sẽ tiến hành ở mỗi chủ đề bé cần cho trẻ trải nghiệp hằng ngày, hàng tuần để mày mò khám phá các nội dung của chủ đề, thầy cô giáo dựa vào các hoạt động gợi ý trong chương trình giáo dục măng non và sưu tầm bổ sung các hoạt động thích hợp ở từng địa phương.

* Chuẩn bị đồ dùng và học liệu

Đồ dùng, học liệu phải thích hợp với nội dung của chủ đề và các lĩnh vực hoạt động, bảo đảm phong phú nhiều chủng loại về thể loại chất liệu và đạt đề nghị an tòan vệ sinh, phục vụ nhu cầu hoạt động khám phá của trẻ. Những đồ dùng, nguyên nguyên liệu ko có sẵn ngòai sự sẵn sàng của thầy cô giáo còn có thể đi lại sự giúp sức của phụ huynh.

Xây dựng kế hoạch tuần

Kế hoạch tuần được xây dựng trên cơ sở sắp đặt các hoạt động vào thời khóa biểu hằng ngày. Các hoạt động giáo dục quay quanh chủ đề cộng với hoạt động sức khỏe và dinh dưỡng sẽ góp phần tiến hành tăng trưởng trẻ toàn diện. Trong 1 ngày, thầy cô giáo chọn lọc 1 số hoạt động gần cận, bổ trợ cho nhau, tạo thời cơ chủ trẻ được chọn lọc, tham dự những hoạt động không giống nhau theo nhu cầu và bản lĩnh. Khi xây dựng kế hoạch tuần, thầy cô giáo dựa vào cơ chế sinh hoạt và đề nghị nội dung chi tiết của chủ đề nhánh để xây dựng kế hoạch cho thích hợp.

* Kế hoạch tuần ở tuổi vườn trẻ có thể xây dựng như sau

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Thể dục sáng

Chơi tập có chủ định

Chơi với đồ chơi ở các góc

Hoạt động ngòai trời

Chơi tập buổi chiều

Trả trẻ

* Kế hoạch tuần của trẻ mẫu giáo

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động học

Chơi và hoạt động ở các góc

Chơi và hoạt động ngoài trời

Hoạt động buổi chiều: Chơi và hoạt động theo ý thích

Trả trẻ

Tóm lại: Xây dựng kế hoạch là 1 tính năng quan trọng của thầy cô giáo măng non trong công việc quản lí nhóm/lớp. Để làm tốt công tác này, thầy cô giáo phải nắm chắc và xử lí tốt những thông tin có liên can trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc xây dựng, tiến hành kế hoạch lớp, trong đấy có tính tới những thuận tiện và gian khổ cần giải quyết. Kế hoạch đuợc xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ các nhân tố khách quan và chủ quan, có sự thảo luận hợp nhất giữa thầy cô giáo trong nhóm/lớp là tiền đề cấp thiết cho việc tiến hành thành công các tiêu chí nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Làm việc có kế hoạch là cách làm khoa học nhất của thầy cô giáo măng non.

1 số điểm xem xét lúc xây dựng và tiến hành kế hoạch giáo dục:

– Khi xây dựng kế hoạch giáo dục, thầy cô giáo cần dự báo các bản lĩnh tiến hành và tính tới các nhân tố sau:

+ Khối lượng thời kì trẻ cần để thực hiện các hoạt động.

+ Các hoạt động cần thích hợp và mang tính liên tiếp, kết hợp với nhau.

+ Đề xuất nhiều chủng loại hoạt động và xen kẽ giữa hoạt động động và hoạt động tĩnh.

+ Sử dụng 1 số thủ thuật, trò chơi để hấp dẫn trẻ vào hoạt động.

+ Chú ý lồng ghép đan xen các nội dung và hoạt động 1 cách cân đối, nhẹ nhõm, thiên nhiên, tránh ôm đồm, quá sức của trẻ.

– Trong công đoạn tiến hành kế hoạch, thầy cô giáo cần cởi mở, thường xuyên coi xét và điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp với nhu cầu, trình độ tăng trưởng của trẻ lớp mình, thích hợp với hạ tầng ở địa phương:

+ Áp dụng các bề ngoài cộng đồng cả lớp, nhóm bé và tư nhân 1 cách cởi mở tùy thuộc và nội dung giáo dục chi tiết.

+ Sử dụng triệt để các điều kiện bổ ích của môi trường bao quanh (lớp học, sân trường, cây trồng, vật nuôi, các hiện tượng tự nhiên, con người…), cho trẻ xúc tiếp, quan sát, mày mò thực tiễn để mở mang tầm hiểu biết.

+ Giúp cho trẻ hăng hái sử dụng nhiều cảm quan trong công đoạn hoạt động, từ đấy giúp trẻ nhận thức rõ ràng, toàn diện và thâm thúy hơn, làm ngày càng tăng độ mẫn cảm của cảm quan và sự nhận mặt.

+ Cung cấp đầy đủ thời cơ hoạt động cho trẻ. Giáo viên để ý dành cho trẻ thời kì hoạt động và hỗ trợ các dụng cụ hoạt động đầy đủ, thỏa mãn được hứng thú và nhu cầu ham hiểu biết của trẻ.

+ Chú trọng công đoạn giáo dục. Không nên thuần tuý nghĩ mình làm như thế nào nhưng nên coi xét trẻ học như thế nào, trên cơ sở đấy tìm cách dạy phù hợp. Nên dẫn dắt trẻ nhận mặt, phân tách, suy đoán, suy luận ; dành thời kì nhất mực cho trẻ nghĩ suy, ko nên cắt ngang dòng nghĩ suy của trẻ hay vội giảng giải hoặc tu sửa những sơ sót của trẻ.

+ Trong xây dựng kế hoạch chủ đề luôn để ý tới hoạt động vui chơi – hoạt động chủ chốt của thế hệ này, khai triển chương trình giáo dục lấy vui chơi làm hoạt động chủ chốt.

3/ Quản lý trẻ hàng ngày:

* Bảo đảm mục tiêu số lượng trẻ tới lớp

Duy trì và tăng trưởng số lượng trẻ tới lớp là 1 nhiệm vụ quan trọng của thầy cô giáo măng non. Để tiến hành tốt nhiệm vụ này, thầy cô giáo phải biết chọn lọc và sử dụng phối hợp các giải pháp không giống nhau như:

– Tuyên truyền đi lại phụ huynh cho trẻ tới trường.

– Tăng lên chất lượng – giáo dục trẻ để quyến rũ số lượng.

– Mến thương tôn trọng và gắn bó với trẻ, tạo cho trẻ xúc cảm hăng hái, thích tới lớp tới trường.

– Quản lý chặt chẽ số lượng trẻ có mặt hằng ngày, tránh mọi sơ ý có thể xảy ra và tạo được lòng tin với các bậc ba má…

Bảo đảm mục tiêu số lượng trẻ tới lớp là 1 đề nghị yêu cầu có sự quyết tâm thường xuyên và nghĩa vụ cao của người thầy cô giáo, trong đấy bản lĩnh tuyên truyền, thuyết phục dân chúng bằng chính lời nói và việc làm của bản thân có tác động to tới việc quyến rũ trẻ gửi vào trường măng non.

* Đề xuất chung

Mỗi nhóm lớp trong trường măng non phải lập sổ ghi danh sách trẻ với đầy đủ các thông tin cấp thiết: Họ và tên trẻ, tháng ngày 5 sinh, ngày vào trường; họ tên thầy u, nghề nghiệp, cơ quan công việc, địa chỉ gia đình và đặc điểm riêng của trẻ.

Hằng ngày thầy cô giáo phải nắm vững số lượng trẻ có mặt và những trẻ vắng mặt, ghi vào sổ theo dõi. Nắm được những biểu thị thất thường xảy ra đối với từng trẻ để có giải pháp – Giáo dục thích hợp. Đối với trẻ nhỏ, cần cắt cử mỗi thầy cô giáo gánh vác 1 số trẻ nhất mực nhằm thuận tiện cho việc điều hành. Trong mọi sinh hoạt của trẻ ở trường măng non, thầy cô giáo luôn có mặt theo dõi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Các nhu cầu của trẻ: Ăn, ngủ, ngơi nghỉ, vệ sinh, vui chơi, học tập… cần được thỏa mãn 1 cách cân đối dưới vai trò tổ chức chỉ dẫn của thầy cô giáo. Khi trẻ tới tuổi chuyển nhóm, chuyển lớp, thầy cô giáo phải tiến hành đúng quy định của trường và có ban giao tỷ mỉ giữa các thầy cô giáo với nhau lúc tiếp thu trẻ.

* Quản lí trẻ trong các thời khắc sinh hoạt hàng ngày

Quản lí trẻ trong giờ đón trẻ:

Khi đón trẻ thầy cô giáo cần nắm được tình hình sức khỏe và tình trạng tâm lý của trẻ. Biết được người đưa trẻ tới lớp và những đồ dùng mang theo, ko để trẻ mang vào lớp những vật dụng, đồ chơi có thể độc hại hoặc gây thương tích cho trẻ. Trong khi tiếp diễn đón trẻ, thầy cô giáo vừa quan sát, theo dõi những trẻ khác đang chơi để giúp sức hoặc nhắc nhở lúc cấp thiết thầy cô giáo nên tranh thủ thời kì, chủ động hỏi han gia đình về tình hình trẻ khi ở nhà để có thêm những thông tin cấp thiết cho việc – giáo dục trẻ.

Khi thầy cô giáo đón trẻ tốt nhất nên đề nghị phụ huynh kí vào sổ theo dõi hằng ngày cảu trẻ và cần ghi hiện trạng sức khỏe của trẻ để thầy cô giáo dễ theo dõi.

Sau giờ đón, thầy cô giáo phải nắm được số trẻ có mặt và tên những cháu vắng mặt, ghi vào sổ theo dõi hằng ngày. Đối với trẻ mẫu giáo, cô sử dụng bề ngoài điểm danh thích hợp. (BCV nêu ra VD)

Quản lí trẻ trong giờ chơi:

Vui chơi là hoạt động chủ chốt của trẻ măng non. Việc quản lí trẻ trong giờ chơi như thế nào để ko làm mất đi tính hăng hái, tình nguyện, hứng thú chơi của trẻ là 1 đề nghị căn bản đối với thầy cô giáo măng non.

Trẻ chẳng những được chơi trong lớp nhưng còn được chơi ngoài trời nhằm tăng mạnh sức khỏe và mở mang vốn hiểu biết cho trẻ. Mở mang khoảng ko gian chơi của trẻ là cấp thiết và cần có những đề nghị quản lí thích hợp với các thời khắc chơi của trẻ hàng ngày.

Quản lí trẻ chơi trong lớp : Giáo viên phải sẵn sàng đầy đủ đồ chơi, học liệu và sắp đặt các góc chơi có lí để ko tác động tới công đoạn chơi của trẻ. Giáo viên cần xây dựng môi trường, xếp đặt các góc chơi gợi mở tạo điều kiện để cho mọi trẻ được tự chọn lọc nhóm chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc.

Bằng nghệ thuật sư phạm, thầy cô giáo quyến rũ mọi trẻ tham dự chơi hăng hái, vui vẻ, thỏai mái. Cô thường xuyên quan sát, theo dõi và chỉ dẫn trẻ chơi, tôn trọng nhu cầu và quyền được chơi của trẻ, gợi ý, cổ vũ kịp thời, xử lý các cảnh huống phát sinh như: Tranh giành đồ chơi của nhau, ko chịu nhịn nhường vai chơi cho bạn, lấn áp bạn lúc chơi hoặc ngậm đồ chơi vào mồm…

Mặt khác, hằng ngày thầy cô giáo nên để ý, quan sát, khuyến khích để trẻ luôn được luân phiên tham dự vào các nhóm, các hoạt động không giống nhau, ko để trẻ chơi hoặc hoạt động ở 1 nhóm quá 1 tuần. Giáo viên cũng cần để ý tạo nên ở trẻ nền nếp, lề thói tốt khi mà chơi và sau lúc chơi xong, biết tự cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

Quản lí trẻ chơi ngoài trời: Giáo viên nên chọn vị trí chơi bảo đảm an toàn, đủ khoảng rộng cho trẻ đi lại, cho trẻ ăn mặc áo quần, dày dép ngăn nắp, thích hợp với thời tiết trong ngày. Hoạt động ngoài trời có thể thực hiện với 1 số nội dung, bề ngoài hoạt động sau:

– Chơi tự do với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi và chơi với các nguyên liệu tự nhiên như: Cây, quả, hoa, lá, cát, sỏi.

– Chơi với những trò chơi đi lại, trò chơi dân gian nhưng trẻ thích.

– Quan sát 1 số sự chỉnh sửa của các hiện tượng tự nhiên.

– Tham gia vào 1 số hoạt động ở góc tự nhiên.

– Dạo chơi trong sân trường, thăm các khu vực trong trường và ngoài nhà trường.

Khi trẻ ra chơi ngoài trời phải có chí ít 2 cô giáo quản trẻ. Công tác rà soát sĩ số phải được thực hiện trước và sau lúc hoàn thành buổi chơi, trong công đoạn trẻ tiến hành các nội dung hoạt động ngoài trời, cô luôn bao quát, theo dõi trẻ, ko để trẻ chạy nhảy quá sức hoặc xô đẩy nhau và ko để cho trẻ chơi gần những nơi ko bảo đảm an toàn.

Giáo viên nên dự định các cảnh huống có thể xảy ra để chủ động trong cách khắc phục. Giáo viên nên giới thiệu và nói rõ khu vực chơi của lớp. Tập cho trẻ làm quen với hiệu lệnh lúc cần trẻ lại 1 chỗ hoặc sẵn sàng vào lớp.

Đối với những trẻ nhỏ, trẻ chưa đi vững, cần tổ chức cho trẻ chơi ở hiên để trẻ được xúc tiếp với ánh nắng, ko khí, góp phần đoàn luyện, tăng mạnh sức khỏe. Khi trẻ chơi ngoài hiên, thầy cô giáo luôn có mặt kế bên trẻ, vừa cùng chơi với trẻ, vừa điều hành theo dõi trẻ chơi.

* Quản lí trẻ trong giờ học (hoạt động chung)

Hoạt động của trẻ thường diễn ra chỉ mất khoảng nhất mực tùy theo từng thế hệ, tùy theo nhu cầu, hứng thú của trẻ. Trong hoạt động, thầy cô giáo có thể tổ chức trong lớp hoặc ngoài trời, học cả lớp, học theo nhóm hoặc học từng tư nhân. Giáo viên tổ chức các hoạt động theo đề nghị của chương trình thích hợp với từng độ tuổi nhưng mà ko máy móc, cứng nhắc nhưng cởi mở, mềm mỏng trên cơ sở thích hợp với đặc điểm nhân vật và cảnh ngộ thực tiễn.

Để thuận lợi cho việc quản lí trẻ trong hoạt động, thầy cô giáo cần nghiên cứu xếp đặt chỗ ngồi cho trẻ có lí đối với từng loại hoạt động sao cho thầy cô giáo dễ bao quát chung và theo dõi riêng. Mọi trẻ trong nhóm lớp đều được tham dự và hoạt động học đầy đủ, hăng hái. Với lớp đông trẻ và có 2 thầy cô giáo, tùy theo điều kiện, hòan cảnh chi tiết, có thể chia trẻ thành 2 nhóm để trẻ học cùng 1 khi hoặc tổ chức cho 1 nhóm trẻ học trong lớp, 1 nhóm chơi và hoạt động ngoài trời sau đấy đổi lại.

Đối với những trẻ mới tới trường hoặc vừa ốm dậy, thầy cô giáo cần ân cần cho trẻ hoạt động vừa sức và làm quen dần. Giáo viên phải bình chọn được bản lĩnh, thái độ của từng trẻ tham dự học tập để điều chỉnh hoạt động dạy học cho thích hợp, cổ vũ, khuyến khích trẻ kịp thời nhưng mà ko nên lạm dụng vỗ tay nhiều lần làm tác động đến sự để ý của trẻ. Chừng độ quyến rũ trẻ hứng thú tham dự vào hoạt động và kết quả của nó dựa dẫm rất nhiều và nghệ thuật tổ chức điều khiển của thầy cô giáo măng non.

* Quản lí trẻ trong giờ ăn.

Giờ ăn có thể coi là giờ cao điểm nên đề nghị thầy cô giáo trong nhóm, lớp phải có mặt đầy đủ để tổ chức và tốt bữa ăn cho trẻ. Số suất báo ăn phải đúng với số trẻ có mặt,

Trong trường hợp gia đình ko báo ăn cần đề nghị mang theo thức ăn cho trẻ đúng giờ. Tuyệt đối ko để trẻ phải nhịn đói hoặc ăn uống bất thường.

Giáo viên phải xếp đặt bàn ăn và địa điểm ngồi ăn của trẻ cân đối, thuận tiện cho trẻ và thầy cô giáo chuyển di để có thể theo dõi bao quát toàn lớp, ko nên bắt trẻ ngồi vào bàn kì vọng quá lâu khiến trẻ căng thẳng, mỏi mệt, làm giảm sự thèm ăn của trẻ.

Khi trẻ ăn, thầy cô giáo luôn cổ vũ, khuyến khích trẻ ăn ngon, ăn hết suất, xử lý nhanh những cảnh huống hóc, sặc thức ăn có thể sảy ra. Với những trẻ ăn chậm biếng ăn phải có sự ân cần để ý nhiều hơn. Trẻ càng nhỏ, việc tổ chức điều hành trẻ trong giờ ăn càng phức tạp, gian khổ. Do đấy, đối với trẻ nhỏ, lúc cho trẻ ăn, thầy cô giáo cần phải ngồi ở địa điểm thuận tiện để vừa cho trẻ ăn vừa có thể theo dõi bao quát những trẻ chưa được ăn hoặc những trẻ đã ăn xong đang chơi trên giường, trong cũi.

Giáo viên cần tạo ko khí vui vẻ, thỏai mái cho trẻ khi mà ăn, nói năng dịu dàng, cổ vũ, khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô cũng cần ân cần nhiều hơn tới những trẻ mới tới lớp, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy. Trong công đoạn tổ chức bữa ăn cho trẻ, thầy cô giáo nên để ý đoàn luyện các hành vi lề thói tốt của trẻ.

* Quản lý trẻ trong giờ ngủ

Giấc ngủ của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc hồi phục sức làm việc của hệ tâm thần. Phòng ngủ của trẻ phải được sẵn sàng sạch bóng, thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và có đầy đủ đồ dùng dùng cho cho giấc ngủ của trẻ. Để đi vào giấc ngủ nhanh cô giáo nên tôn trọng lề thói và tư thế nằm của trẻ: Những lời hát ru êm ái, dịu dàng có chức năng nhẹ nhõm đưa trẻ vào giấc ngủ. Giáo viên phải tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ thời kì và ngủ ngon giấc theo đề nghị của từng độ tuổi.

Trong lúc trẻ ngủ, thầy cô giáo luôn có mặt kế bên để , theo dõi giấc ngủ của trẻ, tạo tình trạng yên tĩnh, tránh tiếng động làm trẻ giật thột. Đối với những trẻ khó ngủ, ngủ ít trẻ mới tới lớp chưa quen giấc ngủ trưa cô cần có giải pháp riêng để ko tác động tới giấc ngủ của những trẻ khác. Hết giờ ngủ, cô cho trẻ thức dậy từ từ, tránh đột ngột. Giáo viên chỉ dẫn trẻ tự làm 1 số công tác vừa sức như: Cất gối, xếp chăn, chiếu. Có thể chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm chuyện trò với trẻ, cho trẻ hát 1 bài hát…

* Quản lí trẻ trong giờ trả trẻ

Trẻ phải được vệ sinh sạch bóng, đầu tóc, áo quần ngăn nắp trước lúc phụ huynh đến đón. Không trả trẻ cho người lạ mặt hoặc trẻ con dưới 10 tuổi chưa đủ nghĩa vụ và bản lĩnh bảo vệ trẻ.

Giáo viên chủ động luận bàn với gia đình về tình hình trẻ trong ngày và luận bàn với phụ huynh những hoạt động cần có sự phối hợp. Nếu có gì sảy ra do sơ ý phải thành thật xin lỗi phụ huynh.

Vừa trả trẻ thầy cô giáo phải vừa theo dõi những trẻ khác đang chơi trong phòng. Cô chỉ được ra về sau lúc đã trả hết trẻ.

4- Bảo đảm chất lượng và giáo dục trẻ

– Thực hiện tốt cơ chế sinh hoạt

Chế độ sinh hoạt của trẻ là 1 thứ tự khoa học nhằm hỗ trợ thời kì và trình tự hoạt động trong ngày cũng như việc ăn, ngủ, ngơi nghỉ 1 cách cân đối. Vì vậy việc xây dựng và tiến hành cơ chế sinh hoạt hàng ngày có ý nghĩa to về giáo dục toàn diện đối với trẻ.

Giáo viên măng non phải biết xây dựng cơ chế sinh hoạt thích hợp với đặc điểm tăng trưởng tâm sinh lý của trẻ ở độ tuổi do mình gánh vác và có tính tới tình hình thực tiễn của trường.

Chế độ sinh hoạt đuợc tiến hành 1 cách bất biến sẽ góp phần tạo nên các lề thói hành vi văn hóa vệ sinh, tính tổ chức kỷ luật và 1 số đức tính tốt ở trẻ. Mặt khác, tiến hành đúng mực cơ chế sinh hoạt hàng ngày sẽ tác động thuận tiện cho công đoạn sinh lý diễn ra trong thân thể, tạo ra ở trẻ tâm cảnh sảng khoái, vui vẻ, ngăn phòng ngừa sự mỏi mệt.

Để bảo đảm chất lượng cuộc sống cho trẻ ở trường măng non, thầy cô giáo phải tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên phối hợp với gia đình cùng tiến hành.

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ

Thực hiện tốt cơ chế vệ sinh trẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giữ sạch nguồn nước, giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Giáo viên cần tỷ mỉ giấc ngủ của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn được âu yếm và được mến thương lúc đi vào giấc ngủ. Trẻ được ngủ đủ, ngủ sâu lúc tỉnh giấc sẽ tỉnh ngủ, vui vẻ, hăng hái hoạt động, đấy là nhân tố cấp thiết cho sự tăng trưởng thể lực và tăng mạnh sức khỏe.

Tổ chức cân đo định kì cho trẻ theo quy định của trường măng non đối với từng độ tuổi. Số liệu cân đo phải được phản ảnh kịp thời lên biểu đồ phát triển, nếu đường trình diễn sức khỏe của trẻ nằm ngang hoặc đi xuống, cần mày mò nguyên cớ và có giải pháp can thiệp sớm.

Giáo viên có nghĩa vụ cùng nhà trường tổ chữ tốt việc rà soát sức khỏe định kì cho trẻ và công bố kịp thời tình hình sức khỏe của trẻ cho gia đình tiến hành hăng hái các giải pháp phòng bệnh theo mùa và tiêm chủng phòng dịch cho trẻ. Bảo đảm mọi trẻ trong nhóm lớp đều được tiêm chủng, uống vắc-xin theo đúng quy định của y tế.

Tổ chức cho trẻ đi lại, hoạt động có lí là 1 nội dung quan trọng của việc sức khỏe. Trẻ được đi lại dưới các bề ngoài thích hợp với thế hệ, được dạo chơi ngoài trời trong bầu ko khí trong sạch và ánh nắng của buổi sáng, sẽ tăng mạnh sức khỏe luận bàn chất trong thân thể, giúp trẻ thích ứng với những chuyển đổi của thời tiết, đoàn luyện bản lĩnh thích nghi với mô trường.

Trẻ em ở độ tuổi măng non, tuy bé nhỏ, yếu đuối, chưa có bản lĩnh bảo vệ mình nhưng mà rất hiếu động, thích tìm tòi khám phá toàn cầu bao quanh. Vì vậy, trong công đoạn trẻ, thầy cô giáo phải thường xuyên theo dõi, bao quát trẻ mọi khi mọi nơi, có những giải pháp hăng hái để phòng tránh tai nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và ý thức. Giáo viên phải có tri thức và kỹ năng về phòng xử trí thuở đầu 1 số tai nạn thường gặp. Nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh tiến hành các giải pháp bảo vệ an toàn đối với trẻ.

Giáo dục trẻ có những hiểu biết về dinh dưỡng và sức khỏe cho bản thân, tạo nên ở trẻ những hành vi lề thói văn hóa vệ sinh trong mọi sinh hoạt.

Trẻ mạnh khỏe, an toàn, thân thể tăng trưởng hài hòa hợp lý là tiêu chí quan trọng của việc tiến hành nhiệm vụ , bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Để đạt được tiêu chí này, yêu cầu thầy cô giáo măng non phải có những hiểu biết đầy đủ về đặc lót dạ sinh lí của trẻ, những nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp tới sự phát triển tăng trưởng của trẻ khái quát và sức khỏe nói riêng. Trên cơ sở đấy, thầy cô giáo tổ chức môi trường thọ hoạt thích hợp và kích thích được sự tăng trưởng thể chất và ý thức cho trẻ.

Bảo đảm chất lượng tiến hành chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục măng non do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành và được tiến hành hợp nhất trong khuôn khổ cả nước. Chương trình được xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ những nguyên lý căn bản về lí luận giáo dục măng non nhằm tiến hành tốt ưu tiêu chí giáo dục đối với từng độ tuổi và tiêu chí chung của giáo dục măng non. Thực hiện nghiêm chỉnh chương trìnhlà 1 đề nghị mang tính buộc phải đối với thầy cô giáo măng non và các nhà quản lí giáo dục măng non.

Để bảo đảm chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ, thầy cô giáo phải nguyên túc quán triệt tiêu chí, nội dung, cách thức giáo dục và áp dụng 1 cách cởi mở, thông minh vào công đoạn tổ chức tiến hành chương trình nhằm giúp trẻ tăng trưởng về thể chất, trí não, tiếng nói, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mĩ.

Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch theo hằng tháng, hằng tuần trên cơ sở thông suốt đặc điểm của nhân vật và thích hợp với tình hình thực tiễn. Các nội dung đề ra trong kế hoạch phải được chọn lọc, xếp đặt có hệ thống, thích hợp với chủ đề giáo dục, thích hợp với vốn kinh nghiệm và bản lĩnh của trẻ. Giữa các nội dung có sự liên kết với nhau 1 cách hợp lý, có lí tạo điều kiện cho việc học của trẻ phê duyệt khám phá chủ phản ánh hiệu quả.

Giáo viên là người tổ chức môi trường cho trẻ, là người tạo thời cơ, tạo cảnh huống, tạo cảm giác tin cậy để kích thích trẻ tham dự vào các trò chơi và các hoạt động tìm tòi khám phá. Dưới vai trò chủ chốt của cô, trẻ chủ động hăng hái tham dự vào các hoạt động trải nghiệm các cảnh huống của cuộc sống, được biểu thị bản lĩnh làm phong phú vốn kinh nghiệm và tăng trưởng tính độc lập thông minh trong các lĩnh vực hoạt động vui chơi, học tập, lao động, dạo chơi thăm quan…

Các điều kiện các dụng cụ, đồ dung, đồ chơi cho từng hoạt động phải được sẵn sàng đầy đủ, tỷ mỉ, thích hợp với nội dung chủ đề và xếp đặt có lí tạo cho trẻ tham dự vào các hoạt động thuận lợi, tăng trưởng được bản lĩnh. Thường xuyên có sự chỉnh sửa, bổ sung đồ dùng đồ chơi để thích nghi với công đoạn tăng trưởng của trẻ.

Phương pháp tổ chức chỉ dẫn các hoạt động giáo dục được trình bày ở trẻ lúc tham dự vào các hoạt động và sau lúc hoàn thành chủ đề, kết quả bình chọn là thước đo chất lượng tiến hành chương trình giáo dục của mỗi thầy cô giáo. Cùng lúc là căn cứ để điều chỉnh nội dung, cách thức giáo dục phù hợp cho các họat động tiếp theo.

Chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ trong trường măng non do hàng ngũ thầy cô giáo quyết định. Vì vậy, thầy cô giáo phải ko dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững tiêu chí nội dung chương trình, hăng hái đoàn luyện năng lực, nghệ thuật sư phạm, siêng năng nghĩ suy cải tiến cách thức giáo dục thông minh cởi mở trong công đoạn tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ… Đấy là những nhân tố căn bản để tăng lên chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ ở từng nhóm lớp trong trường măng non.

5/ Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ

Bình chọn là công đoạn tạo nên những đánh giá phán đóan và kết quả của công đoạn giáo dục, phân tách những thông tin nhận được, đối chiếu với tiêu chí, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm cải thiện thực trạng và điều chỉnh, tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục trẻ.

Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ (gọi tắt là bình chọn trẻ) mẫu giáo, gồm 2 loại: bình chọn trẻ hằng ngày và theo công đoạn (bình chọn cuối chủ đề và bình chọn cuối độ tuổi).

Giáo viên cần tiến hành nghiêm chỉnh việc bình chọn trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch giáo dục và cách thức tổ chức các hoạt động cho thích hợp.

Cách biên chép giấy tờ tư nhân trẻ

– Cách biên chép

Kết quả nhận xét, bình chọn trẻ hằng ngày được ghi vào nhật kí nhóm/lớp hoặc sổ kế hoạch giáo dục (Mục nhận xét bình chọn). Giáo viên cần đánh dấu những biểu thị thất thường của trẻ (hăng hái, thụ động) và những xem xét trong việc tổ chức hoạt động – giáo dục, để rút kinh nghiệm tiến hành tốt hơn.

Kết quả bình chọn trẻ cuối chủ đề được ghi vào phiếu bình chọn việc tiến hành chủ đề và kết quả bình chọn trẻ cuối độ tuổi được ghi vào bảng bình chọn sự tăng trưởng trẻ (theo mẫu trong phụ lục). Kết quả bình chọn được lưu vào giấy tờ tư nhân trẻ.

Giấy má tư nhân trẻ

Giấy má tư nhân là 1 dạng tư liệu, cùng lúc là 1 căn cứ quan trọng để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong suốt 5 học.

– Đề xuất giấy tờ

Giấy má tư nhân trẻ đựng trong túi bằng bìa hoặc ni lông hay cặp ni lông có nhiều ngăn. Trên giấy tờ tư nhân: tên, ngày sinh của trẻ, lớp/5 học. Giấy má bao gồm:

 • Lí lịch của trẻ.
 • Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ (nếu có).
 • Kết quả các bài tập (nếu có).
 • Các thành phầm của trẻ đã tiến hành (vẽ, cắt, nặn, xé…) với nhận xét của cô giáo kết quả bình chọn trẻ theo công đoạn. (Sách vở toán tạo hình, tập tô)

Thành phầm của trẻ trong giấy tờ cần được xếp đặt thành từng loại (bài vẽ, bài xé, dán, ảnh chụp nếu có) những thành phầm khác do trẻ tự làm… Mỗi thành phầm nên xếp đặt theo trình tự thời kì để dễ thấy sự văn minh của trẻ, cũng như dễ theo dõi. Tất cả thành phầm đều được tích lũy từ đầu cho tới thời khắc bình chọn và hết 5 học.

Tất cả giấy tờ tư nhân trẻ trong nhóm/lớp nên để cùng 1 chỗ và được xếp đặt sao cho dễ sử dụng và quản lí.

Định kì, thầy cô giáo có thể xem lại những giấy tờ trẻ, luận bàn với đồng nghiệp hoặc phụ huynh về kết quả đạt được, những gian khổ nhưng trẻ gặp phải, từ đấy thầy cô giáo yêu cầu kế hoạch tiếp theo. Giáo viên có thể gửi giấy tờ của trẻ cho phụ huynh, để biết tòan diện về trẻ (những văn minh ; ưu điểm, điểm yếu…). Từ đấy cùng phối hợp với gia đình trong việc – giáo dục trẻ.

6- Quản lí hạ tầng của nhóm lớp

Hạ tầng của nhóm, lớp là tòan bộ các dụng cụ vật chất kĩ thuật được nhà trường trang bị để – giáo dục trẻ con. Nó bao gồm các phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, sách báo, tài liệu chuyên môn…đấy là điều kiện chẳng thể thiếu được để tăng lên chất lượng – giáo dục trẻ và hiệu quả làm việc của thầy cô giáo.

Quản lí hạ tầng của nhóm lớp nhằm đạt tiêu chí là xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hạ tầng trong công đoạn – giáo dục trẻ.

Hằng 5, thầy cô giáo chủ động yêu cầu với chỉ đạo nhà trường có kế hoạch tu sửa, thay thế hoặc sắm sửa bổ sung các thiết bị, hạ tầng của nhóm lớp, phải lập sổ theo dõi đầy đủ (sổ của cải) và giao nghĩa vụ cho từng thầy cô giáo quản lí chi tiết. Định kì kiểm kê của cải theo đúng quy định của trường, báo cáo kịp thời lúc của cải bị mất mát, hư hỏng cần bổ sung thay thế. Giáo viên có nghĩa vụ quản lí tốt hạ tầng của nhóm lớp và đồ dùng của trẻ, tăng lên tinh thần tiết kiệm, tiến hành nghiêm chỉnh các quy định của trường trong việc quản lí của cải.

Sắp đặt đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị trong lớp ngăn nắp, gọn ghẽ, thuận lợi lúc sử dụng và bảo đảm đề nghị vệ sinh, an tòan, thẩm mĩ.

Giáo viên cần tranh thủ sự giúp sức của gia đình và các lực lượng xã hội để có thể có đủ đồ dùng, đồ chơi dùng cho cho sinh họat và nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ.

– Các loại sổ sách :

+ Sổ danh sách trẻ ;

+ Sổ kế hoạch của thầy cô giáo ;

+ Số theo dõi của cải,

+ Sổ chuyên môn ;(bổ sung thêm số nhật ký; Số họp hành của nhà trường ngoài chuyên môn) và + Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ.

Bảng biểu : Bảng nhỏ ngoan ; Bảng ghi cơ chế sinh hoạt ; Bảng ghi chương trình dạy trẻ ; Bảng cắt cử công việc của thầy cô giáo ; Biểu đồ phát triển của trẻ (cộng đồng); Bảng công bố với gia đình trẻ lúc cần.

Tóm lại : Hạ tầng của nhóm, lớp là của cải của nhà trường được giao nghĩa vụ cho thầy cô giáo trực tiếp quản lí. Quản lí tốt hạ tầng là tăng lên hiệu quả sử dụng và tăng mạnh điều kiện nhu yếu để tăng lên chất lượng – giáo dục trẻ.

7) Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với ba má trẻ:

Xây dựng mối quan hệ tốt trong sự phối hợp chặt chẽ gữa nhà trường và gia đình là 1 nhiệm vụ quan trọng của trường măng non., Giáo viên là người đại diện nhà trường có nghĩa vụ trực tiếp tiến hành nhiệm vụ này nhằm tạo ra môi trường giáo dục thuận tiện cho sự tạo nên và tăng trưởng tư cách của trẻ. Cùng lúc giúp nhà trường phát huy được điểm mạnh của gia đình trong công việc – giáo dục trẻ con, hình thành sự hợp nhất giữa giáo dục trẻ giữa 2 lực lượng giáo dục này.

* Vẻ ngoài phối hợp giữa cơ sở giáo dục măng non với gia đình

Sự phối hợp giáo dục đuợc thực hiện phê duyệt các bề ngoài sau đây:

– Trao đổi trực tiếp hằng ngày phê duyệt giờ đón và trả trẻ;

– Tổ chức họp định kì với gia đình;

– Tổ chức góc tuyên truyền cho ba má trẻ tại các nhóm, lớp;

– Thông qua các đợt rà soát sức khỏe cho trẻ;

– Thông qua các hội thi văn hóa, văng nghệ;

– Tổ chức thăm hỏi gia đình trẻ;

– Hộp thư gia đình;

– Mời gia đình thăm quan vào 1 số hoạt động của lớp, của trường tùy theo điều kiện và bản lĩnh của họ;

– Thông qua ban phụ huynh; Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

* Nhiệm vụ của thầy cô giáo phối hợp với gia đình

Để tạo sự tin cậy và quyến rũ sự tham dự của phụ huynh vào các hoạt động – giáo dục trẻ của lớp và của nhà trường, thầy cô giáo cần phải:

– Lắng tai quan điểm của ba má trẻ, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh. Chuẩn bị tham vấn và giúp sức các tri thức – giáo dục trẻ lúc gia đình có đề nghị.

– Thông tin đầy đủ cho ba má trẻ về chương trình – giáo dục trẻ ở trường bằng nhiều bề ngoài không giống nhau như: Họp phụ huynh, bảng công bố, góc luận bàn với phụ huynh… Thí dụ: Trước ngày nhận trẻ vào trường, cần có những chỉ dẫn cho thầy u, giới thiệu những hoạt động trong ngày ở trường của thầy cô giáo và của trẻ.

– Nếu trẻ lần trước hết tới lớp, cô giáo cần luận bàn chi tiết về cơ chế sinh hoạt của trẻ ở trường, nắm bắt những thông tin, đặc điểm của trẻ, cho thầy u làm quen với lớp, với các bạn và cô giáo. Thời gian đầu có thể cho thầy u vào lớp chơi cùng trẻ, đón trẻ về sớm, có thể cho trẻ mang theo tới lớp những đồ chơi ưa chuộng nhưng trẻ thường chơi ở nhà để tránh sự hụt hẫng thuở đầu.

– Liên lạc thường xuyên với gia đình để mày mò sinh hoạt của trẻ ở gia đình, thông tin cho ba má trẻ biết về tình hình của trẻ ở lớp, những chỉnh sửa của trẻ nếu có thể để kịp thời có giải pháp ảnh hưởng – giáo dục thích hợp.

– Cần hợp nhất với các bậc phụ huynh về nội quy, các bề ngoài và giải pháp phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong từng công đoạn và cả 5 học.

– Trong công đoạn phối hợp với các bậc ba má, thầy cô giáo cần căn cứ vào điều kiện và cảnh ngộ chi tiết của gia đình để có bề ngoài phối hợp thích hợp và mang đến hiệu quả cao nhất.

– Trong lúc lập mưu hoạch của chủ đề, kế hoạch tuần, thầy cô giáo cần phải đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, cần nêu những đề nghị chi tiết về vấn đề cần phối hợp với gia đình để tiến hành chủ đề đấy: Thí dụ: Từ ngày…tới ngày… cần phụ huynh đóng góp nguyên liệu: giấy báo cũ, bìa, cây hạt,…; Ở nhà, phụ huynh đọc cho trẻ nghe thơ, truyện về gia đình, cô giáo,… Phụ huynh giúp cho trẻ cũng cố kỹ năng rửa tay, đánh răng, rửa mặt,… Những đề nghị này thầy cô giáo nên công bố cho phụ huynh giờ đón, trả trẻ và ở góc “Tuyên truyền cho ba má”. Sau 1 thời kì đưa ra đề nghị đối với phụ huynh, thầy cô giáo có thể đưa ra 1 số thông tin: Thông báo danh sách nhưng mà phụ huynh đã tiến hành đề nghị, hoặc nhắc lại đề nghị với 1 số phụ huynh. Khi bình chọn sau chủ đề, thầy cô giáo cấp thiết phần nhận xét về công việc phối hợp với gia đình dùng cho cho việc tiến hành chủ để (những gì đã tiến hành được, còn còn đó gì, có gì cần rút kinh nghiệm, hướng khắc phục).

– Chất lượng – giáo dục trẻ trong trường măng non dựa dẫm nhiều vào sự tham dự đóng góp của gia đình trẻ. Thành ra, trong công đoạn giáo dục, nhà trường và thầy cô giáo cấp thiết sự phối hợp chặt chẽ với gia đình bằng nhiều tiết mục, bề ngoài phong phú để giúp cho công việc – giáo dục trẻ có hiệu quả.

Hoạt động 5

THỰC HÀNH

Chia nhóm và trao đổi:

 1. Để bình chọn 1 thầy cô giáo quản lí nhóm/lớp tốt thì sẽ bình chọn như thế nào?
 2. Hãy nêu lên 1 số kinh nghiệm của bản thân để quản lí nhóm lớp có hiệu quả?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Bình chọn thầy cô giáo quản lí nhóm lớp

Để bình chọn hiệu quả quản lí nhóm, lớp của thầy cô giáo cần bình chọn dựa trên các mặt:

Về phía trẻ: cô giáo bao quát trẻ tốt, lập mưu hoạch giáo dục thích hợp, tổ chức hoạt động lớp thích hợp (bao gồm: tiến hành tốt thiết kế bài tập theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Tập huấn, và thích hợp với nhu cầu, ước vọng của trẻ (để ý tới hứng thú của từng tư nhân) lập mưu hoạch thích hợp với đặc lót dạ sinh lí của trẻ và tổ chức khai triển những hoạt động trong thực tiễn (biết khai triển, điều chỉnh cởi mở thích hợp với từng công đoạn, mềm mỏng trong việc tiến hành kế hoạch thích hợp với điều kiện thực tiễn) và kết quả trên trẻ – bình chọn rút kinh nghiệm theo công đoạn mình tiến hành đúng kế hoạch.

Với phụ huynh: thầy cô giáo biết tham vấn cho phụ huynh về những vấn đề hot bỏng, tỉ dụ: vấn đề dịch bệnh, về những biểu hện của trẻ: tâm lí của trẻ ko tốt vào những thời khắc nào đấy. Giáo viên biết cách phối hợp với phụ huynh để giáo dục trẻ có hiệu quả.

– Với ban giám hiệu: Thực hiện tốt tính năng chuyên môn và những nhiệm vụ của nhà trường giao trong 5 học.

– Với đồng nghiệp: Phân phối với nhau trong công tác tốt. Tạo được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

2. 1 số kinh nghiệm quản lí có hiệu quả

Phụ lục

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

Trường:

Lớp:

Thời gian:……tuần. Từ ngày….tháng…..tới ngày….tháng…..

Tên chủ đề:………………

1. Chỉ tiêu của chủ đề

1.1. Các tiêu chí trẻ đã tiến hành tốt

1.2 Các tiêu chí trẻ chưa tiến hành được hoặc chưa thích hợp và lí do.

1.3 Những trẻ chưa đạt được các tiêu chí và lí do

– Chỉ tiêu 1:

– Chỉ tiêu 2:….

2. Nội dung của chủ đề

2.1 Các nội dung trẻ đã tiến hành tốt

2.2 Các nội dung chưa tiến hành được và lí do

2.3 Các kỹ năng nhưng trên 30% trẻ chưa đạt được và lí do

 1. Tổ chức các hoạt động của chủ đề

3.1 Hoạt động học

– Trẻ tham dự hăng hái, hứng thú và tỏ ra thích hợp với bản lĩnh

– Trẻ tỏ ra ko hứng thú, ko hăng hái tham dự. Lí do

3.2 Việc tổ chức chơi trong lớp

– Số lượng/ sắp đặt các góc chơi (ko gian, diện tích, trang hoàng…)

– Sự giao tiếp giữa các trẻ/ nhóm chơi; việc khuyến khích trẻ đoàn luyện các kỹ năng…

– Thái độ của trẻ lúc chơi.

3.3 Tổ chức chơi ngoài trời

– Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được diễn ra

– Số lượng/ chủng loại đồ chơi

– Địa điểm/chỗ trẻ chơi

– Vấn đề an toàn, vệ sinh đồ chơi và khu vực chơi

=> Khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và đoàn luyện các kỹ năng phù hợp…

4. Những vấn đề khác cần xem xét

4.1 Sức khỏe của trẻ (những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh…)

4.2 Chuẩn bị dụng cụ, học liệu, đồ chơi của cô và của trẻ…

Xem xét để việc khai triển chủ đề sau được tốt hơn.

BẢNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

(So sánh với chỉ số tăng trưởng của trẻ)

Tên trẻ:……………………Ngày….tháng……5

Ngày sinh:……………….

Lớp:……………………….Giáo viên:…………………

Trẻ mẫu giáo (tuổi)

Đạt

Không

Cân nặng……….

Chiều cao….

Đi lại thô (ghi các chỉ số)………

Đi lại tinh (ghi các chỉ số)………

Dinh dưỡng – Sức khỏe (ghi các chỉ số)………

Nhận thức (ghi các chỉ số)………

(ghi các chỉ số)………

Ngôn ngữ (ghi các chỉ số)………

Tình cảm, kỹ năng xã hội (ghi các chỉ số)………

Thẫm mĩ (ghi các chỉ số)………

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 17
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 9
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 8

 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button