Tổng hợp

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 18

hoatieu.vn xin gửi đến các thầy cô bài viết Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun GVMN 18 theo Thông tư 12/2019 / TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để các thầy cô tham khảo. Tiết dạy có chủ đề về tổ chức hoạt động , giáo dục trẻ ở nhóm, lớp nhiều tuổi ở cơ sở GDMN.

Bài thu hoạch BDTX mô đun GVMN 18

Với trẻ măng non, hoạt động vui chơi được xác định là hoạt động chính yếu của trẻ, trẻ học nhưng chơi, chơi nhưng học.

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 18

Để tổ chức hiệu quả hoạt động học cho trẻ măng non ở các lớp đơn chiếc cần có sự cởi mở, mềm mỏng trong việc áp dụng các bí quyết và vẻ ngoài tổ chức bài học.

Đối với lớp mẫu giáo hỗn hợp cũng cần sự cởi mở đấy để thích hợp với trẻ ở các độ tuổi trong lớp, trẻ dân tộc thiểu số, trình độ tiếng Việt còn giảm thiểu. Thành ra, 1 trong những nguyên lý áp dụng các vẻ ngoài tổ chức hoạt động giáo dục trẻ con khái quát và hoạt động học tập nói riêng là “hướng đến sự tương tác giữa các thế hệ với nhau”.

Điểm danh trong lớp mẫu giáo ghép

Việc tổ chức các hoạt động học tập ở lớp mẫu giáo ghép khác với lớp đơn chiếc như thế nào?

– Tiêu chí / đề xuất giáo dục của hoạt động học: được xác định riêng cho từng thế hệ có mặt trong lớp.

– Nội dung học tập: đồng tâm và tăng trưởng, tức là cùng 1 nội dung học tập mà chừng độ không giống nhau đối với từng thế hệ.

Phương pháp dạy và học: Dành đầu tiên chọn lọc các bí quyết nhưng trẻ ở mọi thế hệ có thể tham dự, tương tác với nhau và tương tác với thầy cô giáo.

– Vẻ ngoài tổ chức hoạt động học: Đặc trưng hướng vào sự tương tác giữa tư nhân và nhóm.

– Bình chọn hoạt động học của trẻ: theo chỉ tiêu cần đạt của từng thế hệ trong lớp.

Từ sự không giống nhau đấy dẫn tới: việc sẵn sàng bài, tiến hành các hoạt động học và bình chọn chất lượng của trẻ trong lớp có gì không giống nhau? luyện tập như thế nào?

1. Chuẩn bị giờ học

Thông qua việc sẵn sàng GA: Công việc sẵn sàng bao gồm: Xác định chỉ tiêu / đề xuất (dựa vào chỉ tiêu của chủ đề và kế hoạch của tuần, trình độ của trẻ) -> chọn lọc nội dung -> chọn bí quyết -> chọn vẻ ngoài tổ chức- > chọn công cụ.

1.1. Đặt chỉ tiêu cho bài học

– Cần xác định chỉ tiêu về: kiến ​​thức, kĩ năng, thái độ. Để xác định thầy cô giáo cần căn cứ vào kế hoạch hàng tuần.

– Thường diễn tả rõ ràng với các động từ, có thể quan sát được / đo lường được / có thể đếm được / có bản lĩnh làm được.

1.2. Chọn lựa nội dung học (bước này được tiến hành trong công đoạn xây dựng kế hoạch tuần).

1.3. Chọn 1 bí quyết dạy học / chọn 1 hoạt động

– Chọn lựa liên kết các bí quyết trong 5 nhóm bí quyết quy định trong chương trình GDMN: (1) trải nghiệm thực hành, (2) trực giác – minh họa, (3) giao tiếp bằng lời, (4) giáo dục bằng tình cảm và khích lệ, (5 ) nêu gương – bình chọn.

Xem xét: MGG – nên chọn bí quyết nhưng các trẻ cùng thế hệ và các độ tuổi không giống nhau có thể tương tác với nhau để kết thúc nội dung học tập và đạt được chỉ tiêu của từng độ tuổi.

Thí dụ: PP sử dụng trò chơi, đàm thoại, làm mẫu – trẻ to làm, trẻ tuân theo …

– Phương pháp dạy học được trình bày trong các hoạt động giáo dục: vui chơi (hoạt động góc), nói chuyện, kể chuyện, đọc thơ / bài hát / đồng dao .., hát, khắc phục vấn đề theo nhạc, đố- đoán, trốn tìm, khám phá, trải nghiệm, trình diễn, thi đua….

Xem xét: Các hoạt động giáo dục cần thích hợp với bí quyết đã chọn, với nội dung học tập và hướng đến chỉ tiêu / đề xuất giáo dục đã xác định ở từng thế hệ.

1.4. Chọn vẻ ngoài tổ chức các hoạt động học

– Có 3 vẻ ngoài: cả lớp, nhóm và tư nhân (giống như lớp đơn).

– MGG phải tùy theo: đặc điểm nội dung học tập, đặc điểm của trẻ, điều kiện CSVC nhưng mỗi vẻ ngoài thực hiện không giống nhau. Đặc trưng:

a) Tổ chức chung của cả lớp:

Sử dụng lúc nào? Khi cả lớp có cùng nội dung mới hoặc cả lớp có cùng nội dung mà trình độ không giống nhau ở các độ tuổi trong lớp.

Làm thế nào để sử dụng?

– Khi cùng nhau học nội dung mới (tất cả trẻ trong lớp chưa biết): Giáo viên tổ chức các hoạt động theo trình tự các bước như 1 lớp. Sự dị biệt ở chỗ: đề xuất dễ hơn đối với nhóm bé, đề xuất khó hơn đối với nhóm to.

Thí dụ: Cả lớp 3 tuổi chưa biết hát bài “Cô giáo miền xuôi” thì thầy cô giáo làm như sau:

Tổ chức cho trẻ học hát (GV hát mẫu, cả lớp hát) sau lúc trẻ đã thuộc lời -> GV chia trẻ thành từng nhóm hát theo nhóm tuổi (3 tuổi / 4 tuổi / 5 tuổi) và đề xuất chi tiết. nhóm: MGB: hát thiên nhiên thư thái, MGN: hát đúng nhạc điệu và trình bày đúng sắc thái của bài hát.

– Khi học cùng 1 nội dung mà ở chừng độ không giống nhau (1 số trẻ đã biết, chừng độ hiểu biết về nội dung này của trẻ không giống nhau) – Vẻ ngoài này bình thường hơn ở các lớp hỗn hợp do tỉ lệ huy động của trẻ MG. của tỉnh ta cao, trẻ có thể học lớp MG từ 2 tới 3 5.

Thí dụ: Nội dung khoa học khám phá vật dụng (GDMN trang 43): Trẻ 3 tuổi mày mò đặc điểm nhấn của đồ dùng, đồ chơi; Trẻ 4 tuổi, 5 tuổi mày mò đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi. Với nội dung này, thầy cô giáo có thể chọn lọc vẻ ngoài tổ chức hoạt động học cho trẻ như sau:

Giáo viên khuyến khích trẻ 3 tuổi tìm và kể đặc điểm nhấn của vật dụng, đồ chơi; Trẻ 4 tuổi, 5 tuổi quan sát, lắng tai và bổ sung cho trẻ 3 tuổi => Cô giáo khích lệ trẻ 4 tuổi, 5 tuổi kể tiếp về đặc điểm của đồ chơi, đồ dùng đấy 3 -tuổi tuổi chưa nói đến; Trẻ 3 tuổi nghe và bắt chước trẻ 4 tuổi, 5 tuổi.

b) Vẻ ngoài tổ chức theo nhóm bé

Các cách phân nhóm là gì? Băng tuổi; tuổi không giống nhau.

Sử dụng lúc nào? Khi trẻ có thể tự chơi hoặc học cùng nhau. Thích hợp sử dụng lúc tổ chức bài học nhưng mọi thế hệ đều học cùng 1 nội dung mà ở các trình độ không giống nhau; cùng 1 lĩnh vực tăng trưởng mà nội dung giáo dục không giống nhau.

Làm thế nào để sử dụng?

– Khi trẻ học cùng 1 nội dung giáo dục mà ở các chừng độ không giống nhau:

Thí dụ: Các nhỏ lớp 3 tuổi cùng nhau học vẽ tranh về chủ đề Cánh buồm. Trẻ 3 tuổi tô màu, trẻ 4 tuổi vẽ thuyền buồm và trẻ 5 tuổi vẽ và tô màu. Cô giáo chia trẻ thành các nhóm 3, 4, 5 tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm / lớp.

Đối với trẻ 3 tuổi: Cô giáo làm mẫu, trẻ tuân theo. Giáo viên cầm tay trẻ vẽ (nếu cần). Đối với trẻ 4 tuổi: Cô khuyến khích trẻ vẽ xong, gợi ý để trẻ tô thêm các cụ thể cho bức tranh, quan sát giúp sức những trẻ chưa biết vẽ. Trẻ 5 tuổi tự vẽ và tô màu. Nếu trẻ 5 tuổi kết thúc trước, mẹ có thể giúp chỉ dẫn trẻ 3 tuổi và 4 tuổi.

Khi trẻ học trong cùng 1 lĩnh vực tăng trưởng mà có nội dung giáo dục không giống nhau:

  • Thí dụ: Trẻ em trong lớp ghép 3 tuổi học vẽ cùng nhau. Nội dung dành cho trẻ 3 tuổi học cách cầm bút và vẽ nguếch ngoác, trẻ 4 tuổi học vẽ, trẻ 5 tuổi vẽ và tô màu.

Giáo viên chia mỗi nhóm thành 3 nhóm tuổi. Trẻ 5 tuổi phát đồ phục vụ cả nhóm. Cô giáo khuyến khích nhóm 3 tuổi bắt chước anh chị 4 tuổi cầm bút vẽ nguếch ngoác, nhóm 4 tuổi vẽ và đề xuất anh chị 5 tuổi tô màu cho đẹp, Nhóm 5 tuổi tự vẽ và tô, sau đấy Giúp trẻ tô màu.

c) Vẻ ngoài tổ chức tư nhân

Sử dụng lúc nào? Chuyên dụng cho trẻ đặc thù: trẻ mới tới lớp, trẻ chưa theo kịp các bạn, trẻ có bản lĩnh đặc thù, trẻ khuyết thiếu về thể chất / ý thức.

Làm thế nào để sử dụng?

Giáo viên cần thông suốt chừng độ tăng trưởng của trẻ => chỉ dẫn thích hợp với trình độ của trẻ, có sự giúp sức của bằng hữu.

Xem xét: Trong 1 giờ lên lớp ko buộc phải chỉ sử dụng 1 vẻ ngoài nhưng có thể áp dụng cởi mở nhiều vẻ ngoài không giống nhau. Tùy theo nội dung học và trình độ của trẻ nhưng liên kết 2 hoặc 3 vẻ ngoài, mỗi vẻ ngoài Công thức có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần trong 1 hoạt động học tập. Các hoạt động tư nhân thường được sử dụng sau lúc sử dụng vẻ ngoài cả lớp và nhóm.

Giáo viên sử dụng các vẻ ngoài này có thể tạo ra sự tương tác hăng hái giữa các thành viên trong nhóm, giữa các nhóm (nhóm cùng tuổi hoặc ko cùng độ tuổi). => đây là điểm cộng của lớp MGG.

Các tương tác bình thường là:

Giúp đỡ: Trẻ bé tiến hành nhiệm vụ, trẻ to theo dõi và giúp sức trẻ nếu cần. Sự tương tác này trình bày tính độc lập tự chủ hơi hơi của trẻ, ý thức tương thân tương ái của trẻ to đối với trẻ bé.

Hiệp tác: Trẻ to hơn sử dụng kết quả của trẻ bé hơn để kết thúc nhiệm vụ của chúng. Sự tương tác này khiến cho hoạt động của mỗi đứa trẻ lệ thuộc vào kết quả của những đứa trẻ khác. Kết quả của 1 trẻ hoặc 1 nhóm tác động tới hoạt động tiếp theo của trẻ hoặc nhóm khác. Thành ra, mỗi trẻ phải chuyên chú lắng tai, tiến hành nhiệm vụ của mình và theo dõi kết quả của các trẻ khác.

Học hỏi: Trẻ to hơn hoặc thuần thục hơn tiến hành các nhiệm vụ, chỉ dẫn trẻ bé hơn hoặc kém thuần thục hơn để trẻ bắt chước. Sự tương tác này khiến cho trẻ con và các nhóm trẻ con chuẩn bị san sớt kiến ​​thức, kĩ năng và đồng cảm với nhau.

2. Thực hiện thời học

– Thời gian tổ chức 01 hoạt động học tối đa: 30 phút (theo cơ chế sinh hoạt). Lớp ghép với trẻ 3, 4 tuổi từ 20 – 25 phút; MG ghép với trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, thời kì 25 – 30 phút; MG ghép 3 thế hệ, thời kì từ 25 – 30 phút.

Khi tiến hành các hoạt động học tập ở lớp mẫu giáo hỗn hợp, thầy cô giáo và trẻ có những vai trò chi tiết:

– Giáo viên đang chỉ dẫn, quan sát, can thiệp, giúp sức, tham dự, ko làm thay trẻ. Giáo viên tận dụng các cảnh huống nhưng trẻ ở mọi thế hệ có thể tương tác với nhau để cùng học.

– Trẻ chủ động tương tác với nhau theo nhóm và với các thế hệ không giống nhau để học: trẻ nhút nhát tiến hành các công tác dễ hơn, đề xuất dễ dãi hơn, tạo cho trẻ cảm giác thành công trong công tác, giúp trẻ dần dạn dĩ, tự tin vào bản thân.

Trẻ to hơn tự chủ và cung ứng trẻ và thầy cô giáo trong tất cả các hoạt động trong lớp. Cùng lúc, trẻ ở các thế hệ cung ứng lẫn nhau: trẻ rà soát lẫn nhau, phát hiện đúng sai của nhau, giúp sức nhau, chỉ cho nhau cách làm, lối chơi, cách đọc, cách đếm, bàn luận và hỏi câu hỏi.

3. Việc bình chọn chất lượng giờ học của trẻ

Mục tiêu của việc bình chọn hoạt động học của trẻ ở trường mẫu giáo hỗn hợp là nhằm điều chỉnh chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và tiến hành. trình chiếu giáo án trên lớp.

Nội dung bình chọn hoạt động học bao gồm bình chọn chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và việc tiến hành giáo án trên lớp.

Cách bình chọn hoạt động học: Trước hết, thầy cô giáo bình chọn xem trẻ có đạt được chỉ tiêu / đề xuất giáo dục đã đề ra hay ko. Nếu đứa trẻ vượt qua, chúng sẽ chọn 1 chỉ tiêu / đề xuất giáo dục mới. Nếu trẻ ko đạt, thầy cô giáo sẽ kiểm tra lại chỉ tiêu / đề xuất giáo dục, nội dung học tập, bí quyết dạy học, vẻ ngoài tổ chức, công cụ học tập, soạn giáo án và tổ chức tiến hành. Tìm nguyên cớ của các nhân tố này và điều chỉnh chúng cho thích hợp.

Như vậy, để tiến hành thành công hoạt động học cho trẻ ở lớp MGG, thầy cô giáo cần nắm vững những đặc điểm riêng của lớp MGG trong các bước từ soạn giáo án tới tiến hành và bình chọn hoạt động học.

Kính mời quý bạn đọc tham khảo tại phân mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 1
  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 9
  • Giáo án bồi dưỡng thường xuyên GVMN 8

 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button