Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 34 – Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Đề bài

Bài 1. Một cửa hàng nhập về 2 tấn gạo, cửa hàng đã bán được \(\dfrac{5}{8}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bạn đang xem bài: Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 34 – Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m. Chiều dài hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 3.  Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 4. Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. Cách đây 8 năm tổng tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hiện nay, tuổi em bằng \(\dfrac{3}{5}\) tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

– Đổi: 2 tấn = 2000kg.

– Tìm số gạo cửa hàng đã bán ta lấy 2000kg nhân với \(\dfrac{5}{8}\).

– Tìm số gạo còn lại ta lấy số gạo cửa hàng nhập về trừ đi số gạo cửa hàng đã bán.

Cách giải:

Đổi: 2 tấn = 2000kg.

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam gạo là:

2000 × \(\dfrac{5}{8}\) = 1250 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

2000  – 1250 = 750 (kg)

Đáp số: 750kg.

Bài 2.

Phương pháp:

– Tìm nửa chu vi ta lấy chu vi chia cho 2.

– Vì chiều dài hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m nên nếu bớt đi 10m thì chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Khi đó, nửa chu vi cũng bớt đi 10m, từ đó tìm được chiều rộng của thửa ruộng.

– Tìm chiều dài ta lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng.

– Tìm diện tích thửa ruộng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi thửa ruộng là:

200 : 2 = 100 (m)

Vì chiều dài hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m nên nếu bớt đi 10m thì chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

Nếu chiều dài bớt đi 10m thì nửa chu vi thửa ruộng đó là:

          100 – 10 = 90 (m)

Coi chiều rộng gồm 1 phần thì chiều dài sau khi bớt đi 10m gồm 2 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

          1 + 2 = 3 (phần)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

          90 : 3 = 30 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

          100 – 30 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

70 × 30 = 2100 (m2)

Đáp số: 2100m2.

Bài 3.

Phương pháp:

– Tìm tổng của số thứ nhất và số thứ hai (hoặc tổng của số thứ hai và số thứ ba; tổng của thứ nhất và số thứ ba) ta lấy số trung bình cộng của hai số nhân với 2.

– Tìm 2 lần tổng của ba số đó ta lấy ba kết quả tìm được ở trên cộng lại với nhau.

– Tìm tổng của ba số ta lấy 2 lần tổng của ba số chia cho 2.

– Tìm số thứ nhất ta lấy tổng của ba số trừ đi tổng của thứ hai và số thứ ba.

– Tìm số thứ hai ta lấy tổng của số thứ nhất và số thứ hai trừ đi số thứ nhất.

– Tìm số thứ hai ta lấy tổng của số thứ hai và số thứ ba trừ đi số thứ hai.

Cách giải:

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

36 × 2 = 72

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

44 × 2 = 88

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là:

40 × 2 = 80

Hai lần tổng của ba số đó là:

72 + 88 + 80 = 240

Tổng của ba số đó là:

240 : 2 = 120

Số thứ nhất là:

120 – 88 = 32

Số thứ hai là:

72 – 32 = 40

Số thứ ba là:

88 – 40 = 48

Đáp số: Số thứ nhất: 32 ;

Số thứ hai: 40;

Số thứ ba: 48.

Lưu ý: Có nhiều cách để tìm số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba sau khi tìm được tổng của ba số, học sinh có thể tùy chọn cách giải phù hợp.

Bài 4.

Phương pháp:

– Tìm nửa chu vi hình chữ nhật ta lấy chu vi chia cho 2.

– Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì nửa chu vi hình chữ nhật mới không thay đổi.

– Tìm chiều dài của hình chữ nhật mới theo công thức tìm số lớn khi biết tổng và hiệu của hai số:

          Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

– Tìm chiều dài ban đầu của hình chữ nhật ta lấy chiều dài của hình chữ nhật mới  cộng với 4cm.

– Tìm chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật ta lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài ban đầu của hình chữ nhật.

– Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu ta lấy chiều dài ban đầu nhân với chiều rộng ban đầu.

Cách giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

                   72 : 2 = 36 (cm)

Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì nửa chu vi hình chữ nhật mới không thay đổi và bằng 36cm.

Chiều dài của hình chữ nhật sau khi bớt đi 4cm là:

                   (36 + 6) : 2 = 21 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là :

                    21 + 4 = 25 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là :

                   36 – 25 = 11 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 

                   25 × 11 = 275 (cm2)

                                                    Đáp số : 288cm2.

Lưu ý: Có thể tìm hiệu của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu bằng 4cm + 4cm + 6cm= 14cm, sau đó tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Bài 5.

Phương pháp:

– Tìm tổng số tuổi hiện nay của hai chị em: lấy tổng số tuổi của hai chị em cách đây 8 năm cộng thêm 8 tuổi rồi cộng thêm 8 tuổi (vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi).

Cách giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là:

                   24 + 8 + 8 = 40 (tuổi)

Ta có sơ đồ biểu diễn số tuổi hiện nay của hai chị em:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              3 + 5 = 8 (phần)

Tuổi em hiện nay là:

              40 : 8 × 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là:

              40 – 15 = 25 (tuổi)

              Đáp số: Chị: 25 tuổi;

                          Em: 15 tuổi.

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Toán lớp 4

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button