Tổng hợp

Bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến công chức

7 văn bản liên can tới công chức sẽ bị huỷ bỏ từ ngày 20/12/2021

Ngày 01 tháng 11 5 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2021 / TT-BNV về việc huỷ bỏ 1 số văn bản quy phạm luật pháp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  • Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh 10 ngày 1 lần

Theo đấy, Bộ Nội vụ sẽ huỷ bỏ toàn thể 07 văn bản quy phạm luật pháp liên can tới công chức và tổ chức bộ máy diễn ra từ ngày 20 tháng 12 5 2021. Chi tiết như sau:

Bạn đang xem bài: Bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến công chức

1. Thông tư số 01/2009 / TT-BNV ngày 19 tháng 3 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn trình tự, thủ tục bổ nhậm, miễn nhiệm, cất chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quần chúng. quận, huyện, phường nơi ko tổ chức Hội đồng quần chúng.

2. Thông tư số 02/2009 / TT-BNV ngày 19 tháng 3 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn tiến hành thử nghiệm ko tổ chức Hội đồng quần chúng huyện, quận, phường.

3. Thông tư số 04/2009 / TT-BNV ngày 29 tháng 4 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009 / TT-BNV chỉ dẫn tiến hành khảo nghiệm. những nơi ko tổ chức hội đồng quần chúng quận, huyện, phường.

4. Thông tư số 04/2013 / TT-BNV ngày 16 tháng 4 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn xây dựng Quy chế công việc văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

5. Thông tư số 02/2016 / TT-BNV ngày 01 tháng 02 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng quần chúng các ngành. Giai đoạn 2016-2021.

6. Quyết định số 82/2004 / QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 5 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức phận tương đương thuộc Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc. Trung tâm.

7. Quyết định số 83/2004 / QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 5 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trên đây là thông tin mới nhất về việc huỷ bỏ các quy định liên can tới công chức. Bạn có thể xem thêm nhiều tin tức luật pháp mới trên phân mục Phổ biến luật pháp về Phần Mềm Portable VN.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tổng hợp

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button