Tự nhiên và xã hội lớp 2

Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu 1

Viết vào chỗ (…) tên và tác dụng của các việc làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp được thể hiện trong mỗi hình sau:

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình thể hiện việc nân làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu 3

Viết vào chỗ (…) các từ/cụm từ: sạch sẽ, tập thể dục, giữ ấm, mũi để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần……………….. cơ thể; vệ sinh ……………, họng; giữ nơi ở………………, đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; ………………… thường xuyên.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Để phòng bệnh và bảo vệ cơ quan hô hấp cần giữ ấm cơ thể; vệ sinh mũi, họng; giữ nơi ở sạch sẽ, đủ ấm, thoáng khí; ăn uống đủ chất; tập thể dục thường xuyên.


Câu 4

Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 24 chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tự nhiên và xã hội lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button