Tự nhiên và xã hội lớp 2

Bài 17. Động vật sống ở đâu? trang 44, 45, 46 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu 1

Hoàn thành bảng (theo mẫu) sau:


Bạn đang xem bài: Bài 17. Động vật sống ở đâu? trang 44, 45, 46 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tên con vật và nơi sống của chúng vào chỗ (…).


Bạn đang xem bài: Bài 17. Động vật sống ở đâu? trang 44, 45, 46 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống trên cạn.

A. Cua

B. Tôm

C. Mèo

D. Cá

Phương pháp giải:

Cua, tôm, cá là những động vật sống dưới nước.

Mèo là động vật sống trên cạn.


Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 4

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật sống dưới nước.

A. Ong

B. Mực

C. Lợn

D. Gà

Phương pháp giải:

Ong, lợn, gà là động vật sống trên cạn.

Mực là những động vật sống dưới nước.


Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Câu 5

Khoanh vào chữ cái đặt trước tên con vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

A. Chim sẻ

B. Rắn nước

C. Ếch

D. Lươn

Phương pháp giải:

Chim sẻ là động vật sống trên cạn.

Rắn nước, lươn là những động vật sống dưới nước.


Ếch là động vật vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 6

Vẽ và tô màu 1 con vật mà em thích nhất. Viết tên, nơi sống và môi trường sống của nó vào chỗ (…) dưới hình vẽ.


Bạn đang xem bài: Bài 17. Động vật sống ở đâu? trang 44, 45, 46 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em thích nhất con chó nhà em nuôi.

Lời giải chi tiết:

Con: Chó

Nơi sống: Nhà em

Môi trường sống: Trên cạn


TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tự nhiên và xã hội lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button