Tự nhiên và xã hội lớp 2

Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1

Viết vào chỗ (…) tên các loại cây được trồng hai bên đường dẫn vào nhà bạn nam.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 2

Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 3

Quan sát các loài cây xung quanh em và viết tên cây vào chỗ (…) ở cột phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 4

Nối các điểm theo thứ tự và tô màu để được bức hình hoàn chỉnh. Viết vào chỗ (…) tên cây và môi trường sống của cây đó.


Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Bài 14 thực vật sống ở đâu trang 42, 43, 44 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

TH số 2 Tân Thủy

Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Tự nhiên và xã hội lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button