Âm nhạc lớp 2

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 4 năm 2021-2022

Đã muốn sinh nhiều con, con, cháu, cháu, cháu. Phần Mềm Portable Ä’Ã £ sÆ ° u 8º§ 1 tháng Tổng 4 5 2021-2022. Hi patch »Tôi giúp bạn ‘toàn cục’ cao nợ trong chiếc cặp.

1 tháng Tổng 4 5 2021-2022

Bạn đang xem bài: Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập học kì 1 môn Toán 4 năm 2021-2022

1. Kinh nghiệm »

1.1. Sá »’tá» ± xem

– »

– So sánh »’tá» ± nhiều

– TÝnh thÓ tÝch c «ng thøc, tÝnh khèi lîng, tÝnh khèi lîng; nhận, san sớt, đọc, đọc, san sớt, đọc, đọc, san sớt, đọc, san sớt, đọc, san sớt

– Mày mò đánh giá của 1 người đánh cá »

– Dậy nhanh (Sửa, di chuyển, di chuyển, đi hát, đi làm, di chuyển, di chuyển, di chuyển, đi hát. »1 tá n (chia) vá» ›má» ™ t tÃch)

1.2. ° á »£ ng

– а »• i, so sánh thời kì ‘Æ¡’ vá ‘‹’ vá’o ‘á »™»

1.3. Ha ha »c

– Tính chu vi, vận động và trích xuất các hình (hình vuông, hình khối)

– Nhập góc n, góc vuông, góc vuông, góc bát giác

1.4. GiẠ£ i đầy đủ lá »tôi vẫn

– Giá cả lá »tôi còn vá»:

+ Kiếm tìm hai-sáu “” lúc bạn có “hai-bảy” “

+ Cá Trung bình

– Hình dáng của cả chiếc lá vẫn còn Ä’Ã £ ha »c.

1.5. Biá »ƒu ‘á» “

– Đầy đủ bản vá »u Ä’á» “tranh, sách» ƒu Ä’á »“ tranh cá »™ t

2. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

BỎ TÔI 1. Chữa cháy »- chữa cháy:

Đối với sách »’: 34125; 78324; 36936; 14220:

a) Các sách »’được chia cho 2: â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦

b) Các sách »’được chia cho 3: â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦

c) Các sách đều chia hết cho 5: â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦ ..

d) Sá »’chia £ 2, 3, 5, 9 lần: â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦â € ¦.

BỎ TÔI 2. Tommy:

a) 246795 + y = 418976

b) yx 25 = 5075

BỎ TÔI 3. Trọng lượng của con cá đã giảm xuống còn 1 tấn 38 kg trong 2 ngày. Tiền sử y tế »© nhút nhát của Ä’Æ ° á» £ ng nhiá »u chá» y tá »© 2 128 kg gạo. Thống kê »” Æ ° á» £ c trong má »—iy y.

LOẠI BỎ tôi 4. Kích tấc của cái bát là có chu vi 150 m, và chiều dài là 25 m. Các tỉnh »‡ ‘ó.

HÆ ° á »› ng daº «n giẠ£ i

BỎ TÔI 1.

a) Các số sách chia hết cho 2: 78324; 36936; 14220

b) Các số sách chia hết cho 3: 34125; 78324; 36936; 14220

c) Các số sách chia hết cho 5: 34125; 14220

d) Chia cho cá 2, 3, 5, 9 lần: 14220

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 2

a) 246795 + y = 418976

y = 418976 – 246795

y = 172181

b) yx 25 = 5075

y = 5075: 25

y = 203

BỎ TÔI 3.

»• i: 1 tẠ¥ 38 kg = 1038 kg

Y tá »

(1038 + 128): 2 = 583 (kg)

Day y tá »© 2 cá» a hn dÆn dÆ ° á »£ c sách» ‘ủng hộ:

1038 â € “583 = 455 (kg)

: 583 kg

Ngày y tá »© 2: 455 kg

LOẠI BỎ tôi 4.

Ná »a chu vi 3» bi Ēó lÃ: 150: 2 = 75 (m)

‘ó lÃ: (75 + 25): 2 = 50 (m)

Chi phí tiền: 50 â € “25 = 25 (m)

Diá »‡ n tch bá» ƒ bÆ¡i ‘ó lÃ: 50 x 25 = 1250 (m2)

sáp »’1250 m2

3. KHÔNG LÀM VIỆC

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 1: Xếp các sách sau theo tháng »© tá» ± tá »« bà © Ēến lá »› n

65371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Ghép theo tháng »© tá» ± tá »« lá »› n ‘ến bà ©

82 697; 62 789; 92678; 79862

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 2: tiếp theo

2543; 6732; 765489; 53604; 407800; 400080193

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 3: tôi

1yến = …. kg

10kg = .. yáºn

1 tạ = …. yến

1 tạ = ….. kg

100kg = …. tạ

1 chụcn = …. chục

1 tẠ¥ n = …. kg

5 tấn = …. kg

1 5 7kg = …. kg

2 tẠ¥ 85 kg = ….. kg

2kg 300g = …. g

4 chụcº¡ 60kg = …. kg

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 4:

1 phút = …. giây

trước tiên/ 3 phút = ….. gisy

7 phút = ….. già ¢ y

1 phút 7 giây = …. giây

1 tháng

1/5 của 1 tháng »‰ = …. năm

5 tháng “‰ = …. năm

100 năm = …. thawká »‰

3 ngày y = … giá »

4 giá »= ….. phút

1/2 phút = …. giây

3 giá »10phút = …. pht

1/4 giá »= ….. phút

2 phút 5 giây = ….. giây

300cm = ………… m

6000m = ………… .km

2000 phút = ………. giờ

5km = ………. đập

6000mm = ……. m

40m = ……. dm

1m2 = ………… .đm2

400dm2= …….. m2

1m2= ………… centimet2

10dm2 2cm2= …. centimet2

3m2= ………… milimet2

3km2= …….. đập

TỪ CHỐI 5: Tìmx

x + 875 = 9936

X x 2 = 4826

x â € “725 = 8259

x: 3 = 1532

657 â € “x = 234

34 + x = 100

X x 40 = 25600

X x 90 = 37800

X x 34 = 714

846: X = 18

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 6: Tỉnh ± khu vực lợi nhuận »

3254 + 146 + 1698

912 + 898 + 2079

4367 + 199 + 501

1255 +436 +145

142 x 12 +142 x 18

4 x 18 x 25

769 x 85- 769 x 75

302 x 16 +302 x 4

2 x 45 x 5

36 x 2 x 7 x 5

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 7: Hãy tỉnh ngủ

46 x 11 =

65 x 11 =

41 x 11 =

87 x 11 =

98 x 11 =

38 x 11 =

18 x 10 =

75 x 1000 =

420: 10 =

82 x 100 =

2002000: 1000 =

6800: 100 =

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 8: Giữ chữ tín »Cá» Cá »Cá» © c

3257 + 4659 â € “1300

6000 – 1300 x 2

(70850 -50230) x 3

9000 + 1000: 2

570 – 225 -167

468: 6 +61 x 2

168 x 2: 6 x 4

5625 â € “5000: (726: 6 â €“ 113)

(21366 + 782): 49 =

1464 x 12: 61 =

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 9: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

987864 – 783251

969696 – 656565

628450 + 35813

3456 + 236

1342 x 40

1450 x 800

23109 x 8

1357 x 5

427 x 307

452 x 146

86 x 53

1122 x 19

248 x 321

3124 x 213

278156: 3

288: 24

469: 67

56280: 28

6235: 215

71908: 156

67358: 187

104185: 57

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 10: Trong các sách »’: 27; 94; 786; 5 2000; 96234; 6972; 345; 190; 8925;

Sách chia bài cho 2: …………………………………. ……………………. ………

Số sách chia cho 5 lần: ………………………………….. …………………..

CA¡c Sá »’Patch» «A Share for 2 patch» «A Share for 5

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 11: Hình ảnh 30 centimet. Cần đo bao lăm ô vuông, gấp bao lăm ô vuông, gấp mấy lần số đo?

KHUYẾN CÁO 12: Ba »n con Mai, Hoa, An, Ta» © llÆa vẫn có khối lượng 36 kg, 38 kg, 40kg, 34kg. Bạn có bao lăm cân?

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 13: ´ ´ ´ »´ chuyển ‘Æ ° á» £ c 36 chục và 4ô tô’ i sau, má »—i ô tô ‘Æ ° á» £ c 45 chục. Ý bạn là bao lăm?

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 14: ± Dán hình vuông cạnh cánh 20cm. Mua được bao lăm viên chức, sắm được bao lăm viên chức?

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 15: má »™ má trái» —i từng hót 18 kg thức ăn cho 120 con gà. Bạn sử dụng bao lăm âm sắc để hát trong má của bạn »

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 16: Cược 2 lá »thẻ 4A và 4B» “ng Ä’Æ ° á» £ c 600 thẻ. Lá »› lá 4A »“ ng Ä’Æ ° á »£ ct han lá» ›p4B là 50 y. cái này giá bao lăm?

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 17: Tua »• tá» va ta »• i cá» ™ lái Ä’Æ ° á »• i 36 tuổi. Tôi đã 8 tuổi. Bạn bao lăm tuổi, bạn bao lăm tuổi?

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 18:

a) Tỉnh chính dài 5cm, cao 4cm, cao 4cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông có chiều rộng 6cm

c) Tính chu vi cá »Tam giác đồng dạng:

a = 10 centimet b = 10 centimet d = 5 centimet

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI 19: ‘™ p má »—i card» ›cócó 25 ha» c sinh. Tỉ lệ sinh là bao lăm?

TỪ CHỐI 20:: Tính chu vi và diện tích của u200b u200bseparation »§a snºn ‘á» ™ ng Ēó.

Trên nội dung ‘Ã ¢ y lÃsā »™ i 1 tháng Tổng 4 5 2021-2022. .

Mong các em học trò hỗ trợ được các cháu. Học trò sẽ có thể đạt được kết quả cao trong 5 học.

Chúc các bạn may mắn!

.


 


Trích nguồn: TH số 2 Tân Thủy
Danh mục: Âm nhạc lớp 2

Nguyễn Thị Lan Nhung

Nguyễn Thị Lan Nhung là một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở Quảng Bình. Cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Không chỉ giảng dạy trực tiếp, cô đã có 9 năm dạy học Online. Học sinh khắp cả nước có thể theo dõi những bài giảng của cô mọi lúc, mọi nơi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button